Waterschapsdag:Klimaataanpak duldt geen uitstel

Zwolle – De waterschappen roepen tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 20 maart op tot een actief kli-maatbeleid. ‘Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte tegemoet zien’, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Betere samenwerking tussen het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven en extra maatregelen moet dit voorkomen.

straat_staat_blank.jpg 

Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennia lang in hun dagelijks werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt inten-siever bestreden. De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en water-schappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

WATEROVERLAST EN DROOGTE: TOT 2050 RUIM 71 MILJARD EURO SCHADE
Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: "De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. We moeten nu maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten."

Ook weerman Gerrit Hiemstra benadrukt de urgentie van klimaatverandering op de Waterschapsdag in zijn speech voor de aanwezigen van waterschappen, gemeenten, provincies en ministeries.

Gerrit Hiemstra, directeur van Weather Impact BV en weerpresentator bij de NOS: "Het is een groot misverstand dat klimaatverandering geleidelijk gaat. Dat is niet zo. We komen nog voor veel grotere verrassingen te staan. We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Afwachten is geen optie."

EEN PROBLEEM DAT NIET VALT AF TE SCHUIVEN
Om de problemen van klimaatverandering het hoofd te bieden moeten de decentrale overheden over de traditi-onele grenzen van hun verantwoordelijkheden heen durven kijken. En samen maatregelen nemen om het wa-tersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat overlast en schade zoveel mogelijk worden beperkt.

Hans Oosters: "Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wa-teroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincie wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven."

NAAR EEN DUURZAAM NEDERLAND
Klimaatverandering vraagt om een snelle verduurzaming van economie en samenleving. Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. De decentrale overheden presenteerden deze maand een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland. Ze vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Ik vind dit wel heel erg slappe propaganda
  van het ‘Waterschap’. Foto van kindje op
  ’t fietsie in de straat. En de titel erbij:’
  blablabla en meer flauwekul duldt geen uitstel’.

  Het waterschap zorgt ervoor dat de boeren kunnen
  blijven gieren, en dat moeten ze ook vooral
  doen. Totdat ’t klaar is.

  Ik puzzel nog met de rekening van die luitjes
  overigens, betaalt iedereen net als ik TACHTIG
  euri PER MAAND voor die nepbestuurders?

  Laat ’t weten, ik ben heel nieuwsgierig.  ⚠️ Meld

 2. ‘Slik’ is zeker een PVV aanhanger.
  Wegkijken is altijd makkelijker, of de klimaatproblematiek afdoen als een Chinees complot.  ⚠️ Meld

 3. Ik lees al vele jaren in heel veel media dat er NU iets moet gebeuren want anders is het TE LAAT.

  Maar wat gebeurt er nu dan? Daar lees ik maar heel erg weinig over…


  ⚠️ Meld

 4. Zwakke argumenten. Op social media lees ik artikelen over de grote hoeveelheid ijsaangroei van de zuidpool.
  Ook zijn er nieuwe diersoorten ontdekt onder de plastic soep die in de oceanen drijft.
  Niemand heeft ze nog gezien want er kan geen vissersboot bijkomen


  ⚠️ Meld

 5. Verwijzen naar een paar van de meest zotte verhalen die in de riolen van het Internet te vinden zijn maakt de argumenten voor klimaatverandering (die door zo’n beetje 99,9999% van alle wetenschappers onderschreven wordt) geen “zwakke argumenten” Rdejonge. Sowieso is in deze discussie de mening van een ieder die geen wetenschapper is niet serieus te nemen.


  ⚠️ Meld

 6. Bericht door Mr TJips, op 19 maart 2017 19:12

  Maar wat gebeurt er nu dan? Daar lees ik maar heel erg weinig over…

  Je leest er sowieso weinig over omdat het langzaam nieuws. Nieuwsberichten moeten actueel zijn. Het is niet interessant om elke dag te moeten horen dat de wereldtemperatuur weer een tikkie warmer is geworden.

  Maar op de vraag wat er dan gebeurd zal vermoedelijk het meest zichtbare de miljoenen vluchtelingen zijn die op drift raken. De vluchtelingenstroom uit Syrië de afgelopen jaren is zo beschouwd nog maar een voorproefje daarvan. Want in feite zijn dat ook al klimaatvluchtelingen. De verdroging van het platteland heeft de boeren naar de steden gedreven wat daar weer voor onrust zorgde. Dit leidde weer tot opstanden die weer hard onderdrukt werden met de gevolgen die we nu gezien hebben.


  ⚠️ Meld

 7. He Bernhard en Allen,

  Ik vrees niet voor een chinees complot.
  (Of ’t zou moeten gaan over de de chinezen
  die tegenwoodig ook de snackbars overnemen 😉

  Trouwens, hoe komen we van waterschap in Hollanda,
  tot ‘ De vluchtelingenstroom uit Syrië ‘ ?

  En is veel voorlichting nodig vrees ik…
  En dat ga ik ff niet op me nemen, sorry.

  ‘Waterschap’ deugt in elk geval niet.
  Google zelf maar. Dikke vette bestuurders die weg kunnen.  ⚠️ Meld

Reageer