Meer educatie voor minder verkeerslachtoffers

De gemeente Zwolle wil samen met andere gemeenten in West-Overijssel  intensiever aan de slag om verkeersveiligheid in haar stad te verbeteren.

Initiatiefnemer het ROVO (regionaal orgaan verkeersveiligheid Overijssel) heeft een intentieverklaring opgesteld waarin de verschillende partijen streven naar gezamenlijke inzet voor minder ziekenhuisslachtoffers en verkeersdoden. De opgestelde intentieverklaring is niet gericht op infrastructuur als wegen en rotondes maar nadrukkelijk bedoeld voor inzet op verkeerseducatieve projecten.

De nationale doelstelling is dat er in 2010 maximaal 750 verkeersdoden in Nederland zijn en in 2020 maximaal 580. In 2010 mogen er nog maar 17.000 ziekenhuisgewonden in Nederland per jaar zijn en in 2020 maximaal 12.250.

Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen: ‘Om die doelstellingen te halen moeten we als betrokken partijen met elkaar samenwerken, niet alleen in de regio maar ook binnen de stad. Samen maken we de stad tenslotte! Veilig Verkeer Nederland en de scholen bijvoorbeeld zijn een belangrijke schakel.’

Gedrag en mentaliteit

Om de doelstellingen te halen zullen er behoorlijk wat inspanningen moeten worden verricht. Als overheid zorgen voor veilige infrastructuur is op zichzelf niet voldoende. Verkeersveiligheid gaat in essentie ook om gedrag en mentaliteit van verkeersdeelnemers zelf. Een goed aanbod van educatieprojecten is van even groot belang om de nationale doelstelling te bereiken. Dit wordt verwoord in de intentieovereenkomst Verkeersveiligheid die op 6 december ook wordt ondertekend door de Provincie Overijssel, het Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat, Veilig Verkeer Nederland en het ROVO.

Jong en oud   

De gemeente Zwolle is momenteel bezig met een meerjarig verkeersveiligheidsplan waarin de ambities en het uitvoeringsprogramma voor de komende periode 2008-2016 worden aangegeven. Zwolle richt zich de komende jaren sterker op de kwetsbare verkeersdeelnemers, namelijk jongeren (bromfietsers) en ouderen (wandelaars).

Educatie

Doelgroepen zullen over de volle breedte benaderd gaan worden om bij te dragen aan de doelstellingen. Afgelopen zomer hebben bijvoorbeeld alle 55 basisscholen in Zwolle het aanbod gekregen om deel te nemen aan het verkeerseducatie project Streetwise van de ANWB. Dit is een “kant en klaar” project waarbij de school zelf minimale inspanningen hoeft te verrichten en het wordt volledig door de gemeente en provincie betaald. In 2008 wordt dit project bij bijna 20 basisscholen in Zwolle uitgevoerd. Zwolle wil dat er de komende jaren meer van dit soort projecten aangeboden worden voor zowel het basis – maar ook het middelbaar onderwijs.

Financiën

Momenteel is er in de gemeente Zwolle ongeveer € 1 per inwoner per jaar beschikbaar voor verkeerseducatie. € 0,25 van de gemeente Zwolle en € 0,75 via provinciale subsidie. In de intentieverklaring is als ambitie € 2 per inwoner opgenomen voor de bevordering van verkeersveiligheid. Op het moment dat de vraag naar projecten groter wordt dan het aanbod kan overwogen worden extra middelen via meerjaren begrotingen voor te stellen.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. @dre

  Laat dat beste er maar af bij de naam Cnossen.
  De man heeft al vaker beloftes gedaan en is die niet nagekomen.
  Daar komt bij dat op 1 november jl. er een wijkplatform AAlanden was omtrent de Dobbe kruising en hij daar schitterde door afwezigheid.
  En dàt als verantwoordelijk wethouder van verkeer.
  Hij draait z’n kont er gewoon vanaf en stelt liever een duur extern bureau aan om in januari te evalueren wat er moet gaan gebeuren.
  Als er iemand educatie nodig heeft om de verkeersveiligheid in onze stad te verbeteren dan is hij dat wel.

  Maar ja, ook dat is dan zo goed als zeker weer weggegooid belastinggeld…

 2. was ook een tikje cynisch bedoeld, dat ‘beste’. zeker als niet-inwoner van Zwolle, lijkt het mij bijna een onmogelijke opgave om een wethouder in Zwolle te pakken te krijgen 😉

Reageer