Eigen vervoersmiddel voor Empower in Zwolle

Zwolle – Vorige week ontving Stichting Empower de cheque voor een 9- persoonsbus. Een mooi project voor de VINCI Foundation NL om te ondersteunen.

vinci.jpg 
V.l.n.r. Joop Wervers van Omexom, Eddie Sevink bestuurslid Empower en Wilco Voulon van Empower

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD in Zwolle. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid.

Wilco Voulon van Empower "Begeleid worden op een plek waar je je thuis voelt, dat is ons speerpunt".

Vast onderdeel in de begeleiding is ook het deelnemen aan lokale sportactiviteiten in groepsverband. Momenteel zijn hier vrijwilligers voor nodig die met eigen auto’s de jongeren naar de locaties toebrengen. Door te beschikken over een eigen vervoersmiddel wordt Stichting Empower minder afhankelijk van vrijwilligers en worden de vervoerskosten verlaagd. Hierdoor wordt het mogelijk om meer jongeren te begeleiden op een veilige en duurzame manier.
   
De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. Elk project dat de VINCI Foundation NL ondersteunt wordt aangedragen door eigen medewerkers die betrokken zijn bij een stichting bijvoorbeeld als vrijwilliger. Zo ondersteunt de Foundation organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven met menselijke en financiële middelen. Het project van Stichting Empower is voorgesteld door Jan Burgman en Hester den Buurman van de Omexom business unit in Zwolle.

Jan: "Ik was aanwezig als amateurfotograaf bij de Aalandenloop in Zwolle. Wilco tikte mij op de schouder en vroeg of ik een foto wilde maken van de geweldige prestatie van Rodney, één van de deelnemers. Hiermee is het eerste contact ontstaan tussen Stichting Empower en mijn werkgever. Mooi hoe sport en fotografie kan verbinden."

Hester: "De kernwaarden van Stichting Empower en Omexom in Zwolle komen overeen. Dit bevordert een vruchtbare samenwerking. Ik ben er trots op dat wij als onderdeel van VINCI Energies een foundation hebben die deze Stichting kan en wil helpen om zo de wereld steeds een beetje beter te maken".

Artikel delen:

Reageer