Klimaatverandering actief bestrijden

Zwolle – Het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft directielid Henk Post vrijgemaakt om als programmaleider een impuls te geven aan de eerder dit jaar vastgestelde nota DuurzaamDOEN. Deze is erop gericht actief werk te maken van duurzaam werken en een structurele bijdrage te leveren aan de circulaire economie. "We willen een versnelling maken met onze rol in het bestrijden van de klimaatverandering en het oplossen van de gevolgen ervan", zegt bestuurder Hans de Jong van WDODelta. "Om daar hard aan te trekken en sturing aan te geven, is Henk Post hiervoor de juiste persoon. Met zijn kennis en ervaring gaan we stappen zetten. Daarvan ben ik overtuigd."

henk_post2.jpg 

"Henk is al jaren één van de drijvende krachten achter het verbeteren van ons waterbeheer en het oplossen van de gevolgen van de klimaatverandering", gaat De Jong verder. "De laatste jaren heeft hij samen met onze medewerkers gewerkt aan innovaties die bijdragen aan het oplossen van de oorzaken. et is onze ambitie om in 2025 energieneutraal te werken. We willen de energie en grondstoffen uit ons afvalwater terugwinnen en geschikt maken voor hergebruik. Ook willen we ons maaisel van dijken en oevers en onze bagger waardevol maken voor nieuwe producten." 

‘Duurzaam-inclusief’
Daarnaast gaat het waterschap ‘duurzaam-inclusief’ werken. Dit betekent dat medewerkers en aannemers duurzaam werken in alles wat ze doen en WDODelta ook in het gewone dagelijkse werk een bijdrage levert aan de circulaire economie. "De Jong: "Dit moet écht een way of work worden, tot in de haarvaten van onze organisatie."

Bundelen innovatieve kracht
Henk Post kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging en ziet volop mogelijkheden: "Een stevige rol pakken in het tegengaan van de klimaatverandering en ‘duurzaam-inclusief’ werken verweven door het hele waterschap, kunnen we natuurlijk niet alleen. Onder de noemer ‘In verbinding met de omgeving’ zoeken we vroegtijdig en actief de samenwerking op met partners, zoals overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners. Het doel is hun innovatieve krachten te bundelen met die van ons en zo de ambitie om te zetten in acties."

Iedere dag
Die actie is onder meer nodig doordat het klimaat verandert en de extremen in het weer al zichtbaar zijn. Daarvoor werkt het waterschap iedere dag aan sterke dijken en een watersysteem dat zowel erg natte als kurkdroge perioden kan opvangen. "Dit werk zorgt er voor dat we de effecten van de klimaatverandering minder voelen. Het is ook onze verantwoordelijkheid actief te werken aan de oplossing."
Ondernemers, verenigingen, bewoners of andere belangstellenden die ideeën hebben en willen samenwerken, kunnen contact opnemen met het waterschap via 088 233 1200, duurzaamdoen@wdodelta.nl of www.wdodelta.nl.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. We willen een versnelling maken met onze rol in het bestrijden van de klimaatverandering en het oplossen van de gevolgen ervan.

  Ik vraag mij af wat deze persoon er zelf in werkelijkheid eraan doet om dit probleem te bestrijden. Tot nu toe zijn het merendeel allemaal figuren zoals hem, die zich in een beleidsfunctie bevinden en nog nooit hebben geleerd om zelf het afval te scheiden. Wel de mond vol van de materie, maar het probleem aan de burger overlaten en het geld in de naam van hun functie zelf opstrijken.


  ⚠️ Meld

 2. Onze planeet verandert voortdurend.
  Op de grote schaal bezien.
  Ijstijden volgen elkaar op.
  Niks aan te doen, zoek maar op.

  En tsja, er zijn natuurlijk dikke
  bobo’s die je gaan vertellen dat ze je
  gaan redden 🙂

  Wat denk je zelf ?

  Ik denk dat je tegen de natuur ingaat als je
  klimaatverandering gaat bestrijden.  ⚠️ Meld

 3. regels regels

  pak eerst maar eens landen aan
  waar geen regels zijn
  geef ze een schep en zoek water en maak een land leefbaar:P


  ⚠️ Meld

 4. Ik denk dat je tegen de natuur ingaat als je
  klimaatverandering gaat bestrijden.

  Inderdaad. We moeten eerst stoppen met het aanjagen van die klimaatverandering.


  ⚠️ Meld

 5. Blijft een mooie discussie, maar ik ben het wel eens met Pik.
  De natuur gaat haar eigen gang en wij mensen zullen best een (in mijn ogen miniem) stukje verschil kunnen maken.
  Maar als er bewezen is dat er klimaatveranderingen zijn geweest in de loop der millenia, dan komt de klimaatverandering niet door fossiele brandstoffen alleen. Er zal echter best een kleine correlatie bestaan tussen ons gedrag en de klimaatverandering.

  Even 2 out of the box standpunten:
  – Stel de zon staat niet op een standaardafstand van de aarde, maar die afstand veranderd steeds. Stel dat we nu in een fase zitten dat de aarde dichter bij de zon staat, wordt het dan niet automatisch warmer op aarde? Net als dat hij over, laten we zeggen 1 miljoen jaar weer verder weg staat en de polen terugkeren? Ik ben geen wetenschapper, heb geen onderzoek gedaan, maar is daar iets over bekend?
  – De lucht warmt geleidelijk op. Daarmee bedoel ik dat als ik de radiator opendraai, mijn gehele woonkamer aangenaam wordt. Als wij op de aarde nu qua mensheid alleen maar groeien. In 1800 waren we met 1 miljard, nu met 7 miljard. Dat zijn dus 6 miljard kacheltjes van 37 graden meer op de aarde. En wellicht ook eenzelfde exponentiele groei van de bioindustrie. Kunnen al deze kacheltjes de temperatuur ook structureel verhogen?

  Ik denk dat wij een geringe invloed hebben op de klimaatverandering. Toch vind ik wel dat wij ons aan moeten passen en dus ook die geringe invloed aanwenden om enig verschil te maken. Maar uiteindelijk zal de mensheid de aarde niet overleven en komt er weer een nieuwe orde, dat is nu eenmaal de evolutie.
  Laten we dus zorgen dat we ons wapenen tegen een hogere zeespiegel en de handen ineen slaan om dit te realiseren.


  ⚠️ Meld

 6. Jasper, klopt tot op zekere hoogte wel.
  Ik zou meer zien in klimaat verandering actief
  BEVORDEREN in plaats van bestrijden.

  Reken maar dat waterschap / Henk Post geen enkel
  idee heeft. Ik ook niet 😉 Lekker meerommelen met de hype.

  Henk Post heeft nog niet gereageerd, dus wie weet….  ⚠️ Meld

 7. Passant

  Dat zijn dus 6 miljard kacheltjes van 37 graden meer op de aarde. En wellicht ook eenzelfde exponentiele groei van de bioindustrie. Kunnen al deze kacheltjes de temperatuur ook structureel verhogen?

  Denk het wel. Maar wat nog meer invloed heeft is dat die 6 miljoen kacheltjes CO2 produceren. En die niet alleen. Tel daarbij op de enorme hoeveelheid kippen, varkens en koeien die datzelfde doen. Vergeet het autoverkeer. De veeteelt is de grootste producent van CO2, dat met methaan, ozon, cfk’s en lachgas verantwoordelijk is voor het broeikas effect. Een andere bron in de nabije toekomst is het ontbreken van het ijs op de Noordpool. IJs heeft de eigenschap om zonlicht te weerkaatsen. Dat gebeurt straks dus niet meer. Dat betekent dat Spitsbergen straks in de zomermaanden een aangenaam vakantieoord gaat worden, maar ook dat de noordelijke straalstroom zal gaan stilvallen. De motor voor de straalstroom was het verschil in temperatuur tussen de Noordpool en het gebied ten zuiden van ons. Het gevolg van die stilgevallen straalstroom zal zijn dat er geen depressies en hogedrukgebieden meer deze kant opgetransporteerd zullen worden. Of in ieder geval heel langzaam. Dus gaan we lange tijden van droogte krijgen en lange tijden van regen.

  Ik heb genoeg gelezen om ervan overtuigd te zijn dat de mens dit toch echt in gang gezet heeft. De invloed van de mens zal de komende tijd minder zijn. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. We zijn over het kritische punt heen. We kunnen dus niet meer terug. Ook al zouden we vanaf vandaag volledig stoppen met de uitstoot van CO2, dan nog gaat de opwarming van de aarde nog 60 jaar door. Maar die opwarming vertragen is ook nog steeds de moeite waard.


  ⚠️ Meld

 8. Ik ben geen wetenschapper, heb geen onderzoek gedaan, maar is daar iets over bekend?

  Het overgrote deel ( 95%> ) van de wetenschappers die er wel onderzoek naar hebben gedaan (klimaatverandering), weten wel degelijk dat de mens er voor een groot deel voor verantwoordelijk is. De media geeft alleen evenveel aandacht aan voor- en tegenstanders. Daardoor krijgt het publiek het idee dat de wetenschap verdeeld is. Dit terwijl dit absoluut niet is.

  Het klimaat veranderd veel meer dan normaal zou zijn voor deze planeet. En dat komt door de mens.


  ⚠️ Meld

 9. Op De Correspondent stond vandaag toevallig ook een artikel wat hierover ging. Overal op aarde lekt schuift en slinkt het ijs. Wat betekent dat voor de mensheid Hierin wordt gekeken naar voorgaande perioden van opwarming die de mensheid overleefd heeft.
  Een van de reacties hieronder verwoordt ook goed mijn gedachten hierover:

  Wijze les uit het verre verleden: de mensheid heeft kunnen overleven door natuurlijke selectie; wat vrij makkelijk was met een paar miljoen mensen: gewoon verhuizen naar een ander leeg gebied. Hoewel dit ook erg riskant was, met het oog op mogelijke verdwijning van de soort, met zulke kleine aantallen.

  Nu we met enkele miljarden zijn, zal het met die mogelijke uitroeing van de soort wel meevallen. Maar de natuurlijke selectie zal er iets dieper inhakken: door gedwongen verhuizingen komen we andere mensen-stammen tegen die ons mogelijk niet willen opvangen.

  Het feit dat wij Europeanen niet erg gastvrij zijn tegenover vluchtelingen uit het hoge-en-droge Midden Oosten en Afrika, kan ons tzt wel eens gaan tegenwerken…  ⚠️ Meld

 10. Klimaat op aarde is op geologische tijdschaal nooit stabiel geweest. Er zijn altijd afwisselend warmere en koudere periodes geweest. Puur natuur zeg maar.
  Maar let wel: dat is op geologische tijdschaal, ofwel verandering over tienduizenden tot miljoenen jaren. Aanpassing daaraan is dan ook veel makkelijker.
  Klimaatverandering die we nu meemaken vindt plaats in enkele tientallen jaren. Verschil: de menselijke factor. Deze versnelt (of keert om) het natuurlijke proces dusdanig dat het onmogelijk is om hier op aan te passen. Gelul dus dat de natuur zijn eigen gang wel gaat.

  We kunnen het natuurlijk ook gewoon over ons heen laten komen en wel zien waar het schip strandt. Wat in het citaat van Bernard eigenlijk ook wordt gesuggereerd: mooie gelegenheid om de (te grote) wereldbevolking eens te decimeren. Met het restant is de aarde opeens weer even groot genoeg…. Welke politicus durft voor deze mening uit te komen? 😉


  ⚠️ Meld

Reageer