Spreeuwen voor onderhoud golfbaan

Zwolle – Op golfbanen hebben de greenkeepers een hekel aan ongedierte in de grasmat. Vooral emelten, de larven van langpootmuggen, hebben het op de wortels van het fraaie gras voorzien. Zij veroorzaken kale plekken in de grasmat.

golfbaan_1.jpg 
Foto’s: Herma van Gerner

Het gaat niet goed met het aantal broedende spreeuwen in Nederland. Sinds 1980 is hun aantal met circa 40% achteruit gegaan (bron CBS). Eén van de oorzaken is dat spreeuwen steeds minder broedplaatsen kunnen vinden in onze steden.

golfbaan_2.jpg

golf_1.jpg
 

 

Een belangrijke voedselbron voor spreeuwen zijn emelten. Dus de spreeuwen zouden heel goed werk kunnen verrichten op de golfbaan, alleen ontbreekt het hier aan broedmogelijkheden.
Op initiatief van Avifauna Zwolle en met medewerking van Golfclub Zwolle werden 20 nestkasten voor spreeuwen geplaatst aan de bomen op de baan in Zwolle.
Hopelijk ontdekken de spreeuwen de kasten en gaan ze er broeden. Onder andere met de emelten uit de grasmat van de golfbaan kunnen ze hun jongen groot brengen. Vrijwilligers van Avifauna Zwolle gaan de kasten controleren en schoonmaken. De jonge spreeuwen worden geringd om ze ook te kunnen volgen na het uitvliegen en om te zien hoe oud ze worden.

Het mes snijdt in dit geval aan drie kanten; de golfclub krijgt duurzame hulp bij het onderhoud aan de baan, de spreeuwen krijgen meer broedgelegenheden en voor Avifauna Zwolle doet zich een prima mogelijkheid voor om onderzoek te doen naar een spreeuwenpopulatie.

 

Artikel delen: