ROVA ontwikkelt ‘Afvallabel’

Zwolle – ROVA heeft het Afvallabel ontwikkeld. Het Afvallabel is een online platform voor inwoners met vragen over afval. Het onderscheidende van dit platform is dat er niet alleen een antwoord wordt gegeven op de vraag welk afval in welke afvalcontainer hoort maar ook geeft het actuele achtergrondinformatie over het recyclingproces. Daarnaast worden er waar mogelijk alternatieven gegeven waardoor inwoners de hoeveelheid afval binnen het huishouden kunnen verminderden.

Co creatie
ROVA zoekt met het Afvallabel nadrukkelijk de verbinding met inwoners van de gemeente waar ze voor werkt. Mark de Weerd, Communicatieadviseur ROVA: "Het Afvallabel is een co creatie van inwoners en ROVA. Het idee hierachter is dat wij antwoorden zoeken op basis van gerichte vragen van inwoners. De antwoorden die we hebben gevonden, worden teruggekoppeld en toegevoegd aan het Afvallabel. Op deze manier ontsluiten we informatie waar daadwerkelijk behoefte aan is en is alle informatie transparant en voor iedereen inzichtelijk." 

Met het Afvallabel heeft ROVA een praktische tool ontwikkeld voor inwoners. ROVA verwacht dat het Afvallabel een bijdrage zal leveren aan het verminderen van de totale hoeveelheid restafval doordat het mensen nog bewuster maakt dat afval merendeels uit waardevolle grondstoffen bestaat. Daarnaast zal de onderlinge interactie op het platform bijdragen aan verhoogde aandacht voor de grondstoffen in het afval Het Afvallabel is online bereikbaar via www.rova.nl/afvallabel .

ROVA zet in op een schone en duurzame samenleving
ROVA is opgericht in 1996 door de samenwerkende gemeenten in de toenmalige regio IJssel-Vecht. Als samenwerkingsverband van gemeenten kreeg ROVA de opdracht de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. Inmiddels heeft ROVA zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf dat 24 gemeenten breed ondersteunt bij het inrichten, beheren en onderhouden van de publieke leefomgeving. De ROVA missie is het vergroten van de kwaliteit en duurzaamheid van die leefomgeving.

 

Artikel delen:

Reageer