Ontdekkingstocht naar Zwolse stedelijkheid

Zwolle – Iedereen herkent dit vast wel. ‘Kunt u mij de weg naar het station wijzen?’ ‘Uiteraard, rechtdoor en dan gaat u bij een school rechtsaf. Dan komt u in een laan met grote bomen met aan de rechterkant een woonwijk en links bedrijven en winkels. Bij het volgende drukke kruispunt gaat u links en wanneer u onder een oude, blauwe brug doorgaat ziet u de stationskappen al in de verte’.

Kevin Lynch ontdekte in 1960 dat er vijf elementen zijn die je gebruikt om je te oriënteren in een stad: routes die bestaan uit wegen,kanalen en spoor. Districten: Dit zijn samenhangende stadsdelen. Randen: de grenzen tussen stadsdelen, knooppunten: plekken waar mensen samenkomen en oriëntatiepunten: opvallende objecten als een kerktoren of molen. Het gemak waarmee je de weg vindt zegt iets over de mate van samenhang in een stad.

En verder: hoe voel je je in de stad? Waar voel je je geborgen, is het overzichtelijk of zelfs gezellig. Waar voel je je niet op je gemak, onveilig zelfs of niet welkom? En zijn er ook plekken die je niets doen, onverschillig laat. Anoniem en gelaten.

En waar ligt dat aan? En is het erg? Jane Jacobs deed onderzoek naar de leefbaarheid van de stad. Ook haar gedachtegoed leeft voort tijdens de Strip the City tour.

Met die twee invalshoeken gaan we met elkaar Zwolle onderzoeken.

Doel
Zwolle heeft voor de Omgevingsvisie de ambitie uitgesproken om de groei van de stad te benutten om Zwolle van binnenuit te vernieuwen. Het vergroten van de concentratie aan menselijke activiteiten leidt tot meer uitwisseling, innovatie en specialisatie. Waardecreatie wordt gestimuleerd en de kracht van de stad wordt versterkt. Door thema’s als klimaatadaptatie, energievraagstuk, mobiliteit en gezondheid te integreren, bouwt Zwolle voort op haar toekomstbestendigheid. Zwolle is op zoek naar haar ‘Urban Coolness’.

Het doel van Strip the City is om met elkaar op zoek te gaan naar de beleving van de stad op ooghoogte. Hoe ervaren we de stad en hoe waarderen we dat? Waar zijn plekken of zones in de stad die aandacht behoeven en die potenties hebben voor stedelijke vernieuwing?

Hoe en wanneer
Tijdens het stadscafe van 11 april gaan vier groepen ieder een deel van de stad op de fiets verkennen. We zoeken vooral de verbeelding en ervaring. We maken dus foto’s en schetsen aan de hand van vragen als:
· hoe oriënteer je je tijdens de fietstocht?
· waar kom je graag en waarom? En waar niet?
· welke mogelijkheden tot stedelijke vernieuwingen zie je?
· als je met "deze" plek iets wil doen waar houdt je dan rekening meeen?

De groepen staan onder leiding van vier experts, die beginnen op vier startpunten:
· Groep West: Herman Reezigt
· Groep Noord: Mirjam Dijkstra
· Groep Oost: Bart Buis
· Groep Zuid: Henk Snel

Startpunten
route West: Cultuurhuis Centrum Stadshagen
route Noord: winkelcentrum de Dobbe bij het kunstwerk
route Oost: winkelcentrum Berkum
route Zuid: uitspanning Het Engelse Werk

We starten om 19.30 uur op de aangegeven vertrekpunten. Een groep bestaat uit minimaal 10 personen.
We leggen de routes vast in beeld.
Iedereen krijgt een strip de city route. De mensen worden ingedeeld op de avond.

Om 21.00 uur komen we samen bij Club Cele.
Groepen bespreken onder het genot van koffie en thee wat ze gezien hebben en koppelen terug aan elkaar. Daarna splitst iedere de groep zich op. Een deel maakt met de vijf genoemde elementen een ‘Kevin Lynch’ tekening. Het andere deel maakt een gevoelstekening waarbij met rood wordt aangegeven waar langs de route het aangenaam en prettig was, met geel waar het niet veilig of welkom voelde en met blauw waar het afstandelijk of anoniem aanvoelde. Zet je opmerkingen op de tekening.
Aan het eind van de avond kan de groep nog een aantal onderzoeksvragen formuleren.

22.00 uur wordt de avond afgesloten en zet het gesprek zich voort aan de bar van Café Foyé.

Aanmelden
Neem je fiets en camera mee voor deze unieke ‘Strip the City Tour’.
Aanmelden is gratis, aanmelding via onderstaande link
meld je hier gratis aan

 

Artikel delen:

Reageer