‘Stage vaak struikelblok voor student’

Zwolle – De Stichting Hoezo Anders en hogeschool Windesheim organiseren op donderdag 13 april een debat over de vraag hoe je stages van studenten met een functiebeperking succesvol maakt. Hogeschool Windesheim telt zo’n 2.700 studenten met een functiebeperking, op een totale populatie van ruim 21.000. En die groep groeit al jaren, zegt Rianne Bieleman, studentendecaan bij het Studiesuccescentrum van Windesheim, waar deze studenten tijdens hun opleiding voor begeleiding en voorzieningen kunnen aankloppen. ‘Wanneer studenten met een functiebeperking stage gaan lopen, neemt de kans op studievertraging toe’, zegt Bieleman. ‘Zowel voor de student als voor de werkgever is het van belang dat bekend is waar je rekening mee moet houden om de stage succesvol te laten zijn. Studenten vinden het soms lastig om te melden dat ze een functiebeperking hebben. Vaak heeft dat ook te maken met de angst om niet aangenomen te worden. Voor studenten betekent dit dat zij moeten werken aan een open houding en het leren omgaan met de eigen beperking.’

Tegelijkertijd is er ook aan werkgeverskant winst te behalen. Uit onderzoek van koepelorganisatie Ieder(in) blijkt dat veel werkgevers moeite hebben om door de beperking van een student heen te kijken. Daniella Krijger, directeur van de Stichting Hoezo Anders: ‘De studenten zijn bijvoorbeeld vaak beperkt belastbaar in tijd of hebben fysieke beperkingen. Sommige bedrijven weten daar niet goed raad mee, maar hebben bijvoorbeeld ook geen kennis van de regelingen waar ze gebruik van kunnen maken.’

DenkAndersDebat
Volgens Krijger is het belangrijk om goede voorbeelden te delen en zorgen bij werkgevers en studenten weg te nemen. Het DenkAndersDebat bij hogeschool Windesheim op 13 april draagt daaraan bij, door vooroordelen weg te nemen en te laten zien hoe het wél kan. Bedrijven en organisaties als Deltion, Isala, De Leeuwgroep, PWC, Van Meijel en De Dilemmamanager delen hun ervaringen en gaan met studenten en andere regionale bedrijven in gesprek. Ook Kenniscentrum Handicap + Studie, Ieder(in) en studentenorganisaties LSVB en SCHIB (Platform voor studeren met een functiebeperking) zijn aanwezig.

Het debat op 13 april vindt plaats bij hogeschool Windesheim in de Gert Veenhovenzaal en begint om 15.00 uur. De entree is gratis (aanmelden via info@hoezoanders.nl ).
Meer informatie is te vinden op www.windesheim.nl/agenda

Artikel delen:

Reageer