Start aanleggen bergbezinkleidingen in Park

Wethouder Van Dooremolen gaf donderdagmorgen op symbolische wijze het officiële startsein voor het aanleggen van de bergbezinkleidingen in Park de Wezenlanden.

Onlangs is de gemeente Zwolle gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Een bergbezinkleiding is een extra gecreëerde ruimte in de grond om zowel het regenwater als het afvalwater tijdens extreme buien op te vangen. Ook worden er bergbezinkleidingen aangelegd aan de Boerendanserdijk. De capaciteit van het bergbezinksysteem aan de Boerendanserdijk bedraagt 180 m3 en in het Park De Wezenlanden bedraagt deze 1050 m3.

In een gemengd riool komt zowel het huishoudelijk afvalwater als het regenwater van daken en wegen bij elkaar. Om te voorkomen dat tijdens een flinke plensbui, waarbij soms wel meer dan 20 mm neerslag valt, de straat onder water komt te staan zijn rioolwateroverstorten (ontlastvoorziening) in het rioolstelsel opgenomen. Bij dergelijke extreme buien stort het regenwater vermengd met huishoudelijk afvalwater over op het oppervlaktewater. Het overstortende water is vervuild. Als gevolg van verscherpte milieueisen mag het water maar een beperkt aantal keren worden overgestort om de belasting op het oppervlaktewater te verminderen. Om aan deze eis tegemoet te komen wordt vóór de overstort extra berging gecreëerd in een bergbezinkvoorziening. De gemeente gaat de komende jaren acht ondergrondse bergbezinkleidingen aanleggen.
 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer