Samen naar een duurzaam Zwolle

Zwolle – Zwolle is een mooie, groene stad en dat willen we graag behouden en nog mooier maken. Voor ons en onze (klein)kinderen. We zijn ook een groeiende stad en dat betekent dat we steeds meer energie verbruiken. Nu halen we die energie voor het allergrootste deel van buiten de stad en zelfs vanuit het buitenland.

knipsel.jpg 

Hoe mooi zou het zijn als we in Zwolle op grote schaal zelf schone energie opwekken en hier ook verbruiken?
Met dat idee hebben wij – Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim – een plan gemaakt om forse slagen te maken: twee tot drie windturbines op bedrijventerrein Voorst. Twee turbines kunnen op Scania-terrein staan, voor de derde turbine is de beoogde locatie nog onzeker. Scania wil hiermee de laatste stap zetten naar een energieneutrale productielocatie. Hogeschool Windesheim is met deze stroom flink op weg naar een fossielvrije campus. En Blauwvinger Energie wil als burgerinitiatief zorgen voor duurzame energie in Zwolle voor en door Zwollenaren. 

Na onze toelichting op 21 september vorig jaar is er veel gebeurd. Er is een gemeentelijke klankbordgroep ingesteld. Er zijn gesprekken gevoerd tussen initiatiefnemers, directe en/of bezorgde omwonenden en mensen met een open mind. Ook is met raadsfracties, met het college van B&W en verschillende belanghebbenden in alle mogelijke samenstellingen gesproken. In de Zwolse politiek heeft ons initiatief ervoor gezorgd dat op 19 april een stadsgesprek plaatsvindt over onze energievoorziening. Daarnaast worden er energiecolleges voorbereid aan onder andere de gemeenteraad en het college van B&W.

Het is ook hard nodig, want Nederland bungelt in Europa met 7% duurzame energie opwekking helemaal onderaan de ranglijst. En dat terwijl alleen al de Zwolse huishoudens jaarlijks € 125 miljoen aan energie uitgeven.

Wij willen dat geld in Zwolle houden en zelf onze energie opwekken. Dat is onze bijdrage aan het halen van de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord en het VN Klimaatakkoord van Parijs. Dat willen we doen met heel veel zonnepanelen in de stad – we waren vorig jaar niet voor niets Solar City. Maar met alleen zonne-energie redden we het niet: dat levert maximaal 10% duurzame energie op. Alle opties, zoals biomassa, bodemenergie – en ook vaak genoemd – energie uit de IJssel, moeten worden meegenomen: het gaat om de mix. Maar het staat op basis van onderzoek al vast: windenergie is hierin hard nodig.

En vergeet niet: als we niet voor duurzaam gaan, kiezen we dus voor fossiele energie als kolen, olie en gas, met alle milieugevolgen van dien. En die rekening schuiven we dan voor ons uit naar onze kinderen en hun kinderen.

Maar we staren ons niet blind op deze duurzame doelen alleen. We willen dit samen met de stad doen. Daarom hebben we er bewust voor gekozen niet direct een vergunning aan te vragen, maar eerst het gesprek aan te gaan. Wij beseffen namelijk heel goed dat windturbines met een ashoogte van 90 à 100 meter impact hebben op de stad. En wij begrijpen heel goed dat mensen aan zo’n idee moeten wennen, net als bij andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals een weg, een spoorlijn, een hoog gebouw of een bedrijf. Van tevoren hebben we al gekeken of deze turbines in te passen zijn op Voorst. Ze vallen ruim binnen de normen die hiervoor binnen Nederland gelden. Daarbij komt dat moderne turbines veel minder geluid produceren dan oudere turbines. Ook zijn er tal van mogelijkheden om de turbines onder ongunstige omstandigheden minder hard te laten draaien of zelfs uit te zetten. Over de keuze van de turbines en deze beheersmaatregelen gaan wij afspraken maken met omwonenden.

Gedeeld eigenaarschap
We zetten ook vol in op een gedeeld eigenaarschap: daar waar de lasten het meest worden ervaren, moeten ook de meeste lusten terecht komen. We willen mensen in een ruime straal (denk aan circa 1000 meter) rond het initiatief voorrang geven bij participatie en/of afname van goedkope stroom. Uit veel onderzoek in de praktijk blijkt dat gezamenlijk eigenaarschap leidt tot een hele andere perceptie van windenergie. Want is het eigenlijk zo erg om een turbine zo nu en dan te horen of in bepaalde delen van het jaar 5 minuten per dag slagschaduw te zien? Uit onderzoek blijkt ook dat een zorgvuldig proces en gedeeld eigenaarschap tot een hele andere ervaring bij mensen leidt. Dat is waar wij naar streven. Geen van de partijen wil via dit initiatief veel geld verdienen. Naast de reacties van bezorgde omwonenden ontvangen wij vanuit de rest van Zwolle hele positieve reacties. Er hebben zich al bijna 300 geïnteresseerden gemeld om deel te nemen in de turbines voor de stad. Daaronder bevinden zich ook 40 jongeren, die hiermee aangeven dat zij willen meedoen met het verduurzamen van hun stad!

Samen de schouders eronder!
Onze energievoorziening verandert, en dat is hard nodig. Windenergie gaat daarbij ook een rol spelen. We hopen dat er meer mensen aanhaken bij deze beweging en dat we als stad er de schouders onder gaan zetten om hierin echt grote stappen te maken. We reiken iedereen de hand om hierin mee te denken en stappen te zetten; ook mensen die niet blij zijn met dit specifieke initiatief. Want Zwolle moet mooi en groen blijven, voor nu én later.

Voor meer informatie en/of uw steunbetuiging  ww.windenergieinzwolle.nl. Achtergrondinformatie: – Alle onderzoeken die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd voor de verkenning voor dit initiatief kunt u hier vinden.  Onze inhoudelijke reactie op de bezwaren die door bezorgde omwonenden naar voren zijn gebracht kunt u hier vinden 

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Zonnepanelen en windmolens zijn foeilelijke dingen. Horizonvervuilers en lawaaimakers. Het rendement is nihil. Een windmolen kost een miljoen euro. Onderhoud 20.000 euro per jaar. Zelfs al zou je heel Nederland volpompen meg windmolens en zonnepanelen, dan nog is de opbrengst te gering om iedereen van energie te voorzien.

    Laten we gebruik maken van gas- en kerncentrales. Daar zijn er slechts een paar van nodig. En waarom geen getijdenenergie opwekken? Onze kustlijn is lang genoeg.


    ⚠️ Meld

  2. Niet meer dan een promopraatje t.o.v. Het tegengeluid.

    Ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die dit willen en er zelf ook ongemak van ondervinden?


    ⚠️ Meld

Reageer