Op weg naar de robotsamenleving in 2030

Zwolle – Windesheim start met partners een maatschappelijk project om actief te werken aan onze toekomstige samenleving, waarin robots en digitalisering van grote invloed zijn.

Leven en werken in 2030
Onder de naam ´Leven en werken in 2030´ organiseert Windesheim in Dialoog de komende jaren programma´s, gericht op diverse werkvelden, zoals onderwijs, zorg, en bedrijfsleven. De technologische ontwikkelingen gaan hard. Veel kan, maar is het ook wenselijk? Blijven we als mens autonoom? Durven we keuzes te maken? Daarover voeren we het gesprek en zetten we mensen aan het denken met prikkelende producties. Onze antwoorden en keuzes bepalen mede hoe de samenleving er in 2030 uitziet. Binnen de programma’s werken het werkveld en studenten van diverse opleidingen samen aan een concreet resultaat met maatschappelijke impact

Partnerships
Windeheim in Dialoog gaat de programma’s maken met interne en externe partners uit het onderwijs, de zorg, bedrijven en de ICT. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met Francien Lange, f.lange@windesheim.nl.

Uitdagingenkaart
Het project is gebaseerd op een uitdagingenkaart. In 3 denksessies sprak Windesheim, in samenwerking met De Argumentenfabriek, met experts over de technologische trends en met experts, bedrijfsleven en onderwijs over de uitdagingen waar deze trends ons voor stellen. De geïdentificeerde trends en uitdagingen zijn bijeengebracht in een uitdagingenkaart.

De uitdagingenkaart en meer informatie over het project ´Leven en werken in 2030´ vind je op www.windesheimindialoog.nl.

Artikel delen:

Reageer