Overijsselse gemeenten presteren steeds beter

Zwolle – Het overgrote deel van de Overijsselse gemeenten heeft zijn zaken goed voor elkaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Interbestuurlijk toezicht van de provincie. Er zijn dit jaar slechts drie gemeenten die intensiever gevolgd zullen worden. Dat zijn Almelo, Borne en Losser. Vorig jaar waren dat nog 6 gemeenten.

De provincie is toezichthouder voor de uitvoering door gemeenten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, oa omgevingsvergunningen), Wet ruimtelijke ordening (Wro, oa bestemmingsplannen), Archiefwet en de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de financiën van de gemeente. Het overgrote deel van de Overijsselse gemeenten heeft zijn zaken goed voor elkaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Interbestuurlijk toezicht van de provincie. Er zijn dit jaar slechts drie gemeenten die intensiever gevolgd zullen worden. Dat zijn Almelo, Borne en Losser. Vorig jaar waren dat nog 6 gemeenten. 

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten, verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht is blij met de positieve ontwikkeling: "De inwoners van Overijssel moeten kunnen vertrouwen op een goed functionerend bestuur in de provincie. Het is goed om te zien dat gemeenten hun zaken steeds beter op orde hebben."

Hoe staan de gemeenten ervoor?
Over het algemeen presteren gemeenten beter dan vorig jaar. Dat komt omdat ze tijdens de recessie op tijd de nodige maatregelen hebben genomen en daar waar noodzakelijk bezuinigingen hebben doorgevoerd.

Op het terrein van de omgevingsvergunningen hebben de gemeenten een flinke slag gemaakt. Door een grote inzet van de gemeenten is er een duidelijke verbetering te zien ten opzichte van vorig jaar. De handhaving- en uitvoeringsprogramma’s geven meer inzicht in de risico’s, de afwegingen en de gemaakte keuzes.

Het beeld over de gemeente Almelo is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. De gemeente heeft op het gebied van de omgevingsvergunningen (Wabo) de zaken dit jaar op orde gekregen. Ook het herstel van de financiën is voortvarend opgepakt. Op dit terrein loopt Almelo echter nog risico’s die een verder herstel mogelijk nog kunnen verstoren.

In tegenstelling tot vorig jaar zullen Borne en Losser komend jaar intensiever gevolgd worden.
Borne heeft niet kunnen voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders, het heeft een bestemmingsplan niet geactualiseerd en heeft een kwetsbare financiële positie. Reden voor de provincie om de gemeente intensiever te volgen.
Dat geldt ook voor Losser dat op het gebied van de omgevingsvergunningen en archiefbeheer onvoldoende scoort. Daarnaast heeft de gemeente de structuurvisie niet geactualiseerd. Losser heeft afgelopen jaar wel z’n financiële positie voldoende verbeterd.

Op basis van de toetsing zal de provincie dit jaar drie gemeenten intensiever volgen; Almelo, Borne en Losser. De andere gemeenten worden op afstand gevolgd. Het kan zijn dat een gemeente op een bepaald beleidsterrein aandachtspunten heeft en dan wordt alleen dat domein intensief gevolgd. De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Raalte, Rijssen-Holten, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand en Wierden voldoen op alle toezichtdomeinen aan de wettelijke vereisten.

De totaalbeelden zijn per gemeente terug te vinden op: www.overijssel.nl/totaalbeelden

 

Artikel delen:

Reageer