Verkenning naar windenergie Voorst afgerond

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week kennisgenomen van de resultaten van een studie naar de mogelijkheden van windmolens op bedrijventerrein Voorst. Een besluit over de eventuele plaatsing van windturbines op Voorst is nog niet genomen.

In de verkenning is onderzocht onder welke voorwaarden het opwekken van windenergie op bedrijventerrein Voorst zou kunnen plaatsvinden. Dit gebeurde omdat Scania, hogeschool Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie (SWB) de wens hebben op deze locatie drie windmolens te plaatsen en te exploiteren. mwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden zijn de afgelopen periode via een klankbordgroep betrokken bij de verkenning en hebben hierover een onafhankelijk advies opgesteld.

Eén van de conclusies van de verkenning is dat het op de voorgestelde locatie niet haalbaar is om de drie windmolens van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie binnen de geldende wettelijke normen te plaatsen. Een van de drie molens, op gemeentegrond, kan niet worden gerealiseerd op de voorgestelde plek, omdat een naastgelegen bedrijf binnen een risicocontour valt van de windmolen. Vanwege regels voor externe veiligheid is dit niet toegestaan

De volledige uitkomsten van de verkenning zijn te vinden op www.zwolle.nl/windenergievoorst. Hier zijn ook alle beschikbare documenten te downloaden. Het college van burgemeester en wethouders zal, in afwachting van een breed Stadsgesprek (19 april) en het daarop volgende raadsdebat over duurzame energie, niet inhoudelijk op de uitkomsten van de verkenning reageren.

Circa 8.000 omwonenden van bedrijventerrein Voorst worden morgen via een brief op de hoogte gesteld van de afronding van de verkenning

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Eén van de conclusies van de verkenning is dat het op de voorgestelde locatie niet haalbaar is om de drie windmolens van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie binnen de geldende wettelijke normen te plaatsen. De derde molen op gemeentegrond kan niet worden gerealiseerd op de voorgestelde plek, omdat een naastgelegen bedrijf binnen een risicocontour valt van de windmolen. Vanwege regels voor externe veiligheid is dit niet toegestaan.

  :D:D:D


  ⚠️ Meld

 2. Bezwaar maken tegen een windmolen op een bedrijventerrein bij Scania. Volslagen ridicuul! We willen groene energie, maar dan wel bij voorkeur uit andermans achtertuin.


  ⚠️ Meld

 3. @Leonardo ik ben voor windenergie, maar in dit geval is bezwaar maken niet ridicuul. De lokaties voldoen niet aan de wettelijke normen.


  ⚠️ Meld

 4. En welke locatie in Nederland voldoet wel? Kunnen windenergie wel afschrijven, Nederland te dichtbevolkt.
  Maar hoe gaan we dan betaalbare, schone/duurzame energie opwekken?
  Alle windmolens zullen nimby’s aantrekken.
  Kernenergie is voor velen geen optie
  Kolen kan niet meer
  Zon levert te weinig op, zeker voor industrie als Scania

  Kortom, ben benieuwd naar de oplossing @pieterg


  ⚠️ Meld

 5. Niet alle nimby’s hebben het recht aan hun zijde. Er zijn nog genoeg plekken die wel aan de normen voldoen.
  En als dat niet meer zo is, dan kunnen we de discussie starten over het veranderen van de normen.


  ⚠️ Meld

 6. @Passant

  hoe gaan we dan betaalbare, schone/duurzame energie opwekken?

  Thorium centrale op de plek van IJsselcentrale zetten.  ⚠️ Meld

 7. @steven om de doodsimpele redden dat we met elkaar wetten hebben gemaakt om het leefbaar te houden in Zwolle. En als windmolens op die lokatie niet aan die wetten voldoen, dan is het geen goede lokatie.

  Of de wetten en normen kloppen niet, maar dat is een andere discussie.
  Wat mij persoonlijk betreft hadden die windmolens daar best mogen staan, maar het voldoet gewoon niet aan de regels die we hiervoor hebben opgesteld. Klaar.  ⚠️ Meld

Reageer