Meander Bigband speelt bij demonstratie LAKS

Vrijdag zal het schoolorkest van het Meander College zich laten horen op het Museumplein in Amsterdam. Op uitnodiging van het LAKS zal de Meander Bigband daar onder ander het strijdlied “1040 liter badwater” ten gehore brengen. Op deze wijze laat de school zien dat er ook zonder vernielingen, ludiek kan worden geprotesteerd.

De landelijke demonstratie is een gevolg van de starre houding van staatssecretaris van Bijsterveldt van onderwijs. Terwijl de signalen van zowel ouders, leerlingen als onderwijspersoneel tegen de onwerkbare lestijdnorm wijzen, houdt ze vast aan haar 1040-lesurennorm. Een cameraploeg van Netwerk en RTL4 maken een reportage van de Meanderleerlingen.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Meander staakt toch, Nieuwleusen verbiedt staking
    Rector Leon Lucas heeft zijn leerlingen per brief opgeroepen vandaag te gaan staken n Amsterdam Als rector zou hij moeten weten dat staken vandaag absoluut geen zin meer heeft. Bovendien is het wettelijk verboden dat leerlingen staken. Zij hebben leerplicht en horen vandaag op school te zitten. Als rector had hij zo wijs moeten zijn de staking te verbieden en de leerplichtambtenaar in te lichten.
    Zowel het Vechtdal College in Ommen als het Agnietencollege in Nieuwleusen geven leerlingen geen toestemming om vandaag mee te doen aan de scholierenactie in Amsterdam. Leerlingen die wel gaan demonstreren, mogen alleen wegblijven van school als ze schriftelijke toestemming van hun ouders hebben. Het Vechtdal College noteert ze dan niet als spijbelaar. Het Agnietencollege doet dat wel, met de bijbehorende melding naar de leerplichtambtenaar
    De staatsecretaris is deze week de VO-raad en LAKS meer dan ruim tegemoet gekomen met 40 uur vrij te besteden uren binnen de wettelijke urennorm van 1040 klokuren en meer geld voor ziektevervanging. Daarmee is de kous af. Dat weet de VO Raad en dat weten de VO scholen in Nederland. De heer Lucas laat zich nu leiden door een paar verwende en schreeuwerige van LAKS in plaats van de staking te verbieden zoals de meeste van zijn collegae rectoren in Nederland hebben besloten. Dat is onprofessioneel leiderschap.

    Overigens heb ik als ouder van twee schoolgaande kinderen op het Meander nog steeds geen brief van de heer Lucas mogen ontvangen over wanneer de verloren lesuren worden ingehaald.

Reageer