Derde windturbine op Voorst komt er niet

Zwolle – Een van de drie Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie windturbines blijkt niet haalbaar op Voorst. Die derde molen zou geplaatst worden op gemeentegrond (dichtbij de Hasselterweg). Maar nu pas blijkt het naastgelegen bedrijf binnen de risicocontouren te vallen. Daarnaast is er wiek-overslag voor weggebruikers en slagschaduw. Dit onderstreept de door TegenwindVoorst aangevoerde bezwaren (november en december 2016) rond de risico’s bij plaatsing van windturbines op Voorst.

tegenwind_voorst.jpg 
Dit fotopunt is gemaakt vanaf de Frankhuisweg nabij de speeltuin.

Tegenwind Voorst blijft echter bezorgd.‘Tot vandaag wilde Blauwvinger Energie niet praten over alternatieve locaties en de risico’s op Voorst. Na dit bericht blijkt daar plotseling wel ruimte voor te zijn’. Ondanks het ontbreken van draagkracht vanuit de klankbordgroep bleven Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie (samen SWB) volledig gefixeerd op het plaatsen van windturbines op Voorst. Hierin verwezen zij afgelopen week nog alle bezwaren, ook veiligheid en het ontbreken van draagkracht, naar het land der fabelen. 

Volgens Tegenwind Voorst is niemand gebaat bij een valse start van de energie transitie waarin individuele belangen van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie boven het algemene belang geplaatst worden. Om de verduurzaming ambitie te realiseren is samenwerking op gebied van wonen, werken en mobiliteit hard nodig. ‘Drie windturbines zouden z’n 7% van de energie transitie kunnen vervullen’ vult Tegenwind Voorst aan ‘stel je eens voor wat voor impact het zou hebben als ook voor de overige 93% geen enkel bezwaar of inspraak serieus genomen word’.

Volgens de VVD moet in de plannen van duurzaamheid draagvlak in de hele stad zijn. ‘We gaan er daarom ook vanuit dat de initiatiefnemers van windenergie hun doel van duurzaamheid voorop zetten, en zich daarmee niet blijven vastklampen aan een locatie. Je moet daarvoor de hele stad achter je hebben, wat in Westenholte, Spoolde en Stadshagen duidelijk niet het geval is. De VVD wil geen halfbakken oplossingen zonder draagvlak realiseren.’

Het Anker
Op 18 April organiseert Tegenwind Voorst een bijeenkomst om 20:00 uur in Ontmoetingscentrum het Anker aan de Voorsterweg 36 . Hier worden de risico’s rond windturbines op Voorst besproken en wordt bepaald welke mogelijkheden omwonenden zien om wel een rol te spelen in de energie transitie. Deze punten worden meegenomen in het stadsdebat van 19 april.

U kunt alle informatie en ontwikkelingen volgen op www.tegenwindvoorst.nl.  

 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Windturbines in de bebouwde kom. Realiseert de gemeente welk ruimtebeslag de turbines in lengte van jaren zullen innemen? Visie? Kies slim en ga niet midden tussen woonwijken windturbines plaatsen. Wel eens over nagedacht? Vaak wordt gezegd dat het op een industrieterrein wel moet kunnen en dat (vele!) omwonenden last hebben van nimby-gedrag. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan de menselijke maat. Turbines die 1,5 keer zo hoog zijn als de hoogste toren van Zwolle (ijsseltoren)….. En 150 meter hoog zijn. Bovendien is het een postzegelindustrieterrein grenzend aan het mooie ijssel gebied. Kortom: wees wijs en zoek een gebied buiten de bebouwde kom op/bij een echt industrieterrein en de turbines binnen de bebouwde kom plaatsen. Denk aan de leefbaarheid en visie. Die taken verwachten we juist van de overheid!


  ⚠️ Meld

 2. Ook 2 van die windturbinens is al te veel! Naast het feit dat de werkelijke kosten niet opwegen tegen de opbrengst, moet seriues gekeken worden naar alternatieve energiebronnen. Laat ons niet gek maken door die lobbyisten die er verschrikkelijk veel geld aan verdienen. De burger zal dit uiteindelijk moeten betalen!


  ⚠️ Meld

 3. Ik heb meerdere keren gelezen dat je als vuistregel kunt aanhouden dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren in een half jaar teruggewonnen wordt door die turbine.


  ⚠️ Meld

 4. Wel heel dom van de initatiefnemers om een windmolen echt pal naast een kantoor te plannen.
  Als de rest van het plan ook zo zorgvuldig is opgezet krijgen wij meer verrassingen.
  Molen op parkeerterrein Scana is prima.
  Daar is wel voldoende afstand tot werkplekken.
  In Koekoekspolder en Hessenpoort is ook ruimte


  ⚠️ Meld

Reageer