Duidelijke regels voor zonnepanelen in binnenstad

Zwolle – Nieuwe regels voor zonnepanelen in de binnenstad maken het makkelijker en duidelijker voor inwoners om te toetsen of zij zonnepanelen mogen plaatsen op hun dak. Het huidige beleid biedt geen specifieke criteria voor daken die zich bevinden in het zogenaamde beschermd stadsgezicht. Het beleid wordt daarom aangepast. Het beschermd stadsgezicht omvat de gehele binnenstad en enkele delen buiten de stadsgracht, met name de zuidelijke singelbebouwing. Historische dakpannen vormen een wezenlijk en zichtbaar onderdeel van het karakter en van de kwaliteit van de (historische) gebouwen en daarmee van Zwolle.

De nieuwe regels vormen het toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen voor zonnepanelen en zonnecollectoren op daken binnen het beschermd stadsgezicht. Het gaat daarbij om panden die niet zijn aangewezen als monument. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de historische waarden van het beschermd stadsgezicht en het aanbrengen van zonnepanelen en -collectoren. Energieduurzaamheidsmaatregelen zijn immers pas echt toekomstbestendig als ze ook passen binnen de historische waarden van het beschermd stadsgezicht. Het meest kansrijk voor de plaatsing van zonnepanelen of -collectoren zijn platte daken, blijkt uit het beleid. Op schuine daken is het alleen mogelijk als ze niet zichtbaar zijn en het dak niet aantasten. De regels zijn van vrijdag 21 april 2017 tot en met donderdag 1 juni 2017 voor iedereen in te zien. Na deze inzageperiode worden ingediende zienswijzen beoordeeld en betrokken in de besluitvorming. Vervolgens biedt het college de nieuwe regels ter vaststelling aan aan de gemeenteraad.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. ‘Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de historische waarden van het beschermd stadsgezicht en het aanbrengen van zonnepanelen en -collectoren.’
    Huh? En hoe zit het dan met de historische waarden van het beschermd stadsgezicht van bijvoorbeeld de Melkmarkt, hartje binnenstad? Daar verrijst tussen de historische gebouwen een Primark. Totaal geen rekening houdend met een ‘beschermd stadsgezicht.’ Hoe willekeurig zijn we weer bezig… te triest voor woorden hoe onze stad aan willekeur is overgeleverd.    ⚠️ Meld

  2. Alleen de Fundatie mocht zijn Goddelijke gang gaan met dat wanstaltige ei bovenop dat museum. Meten met 2 maten, daar is Zwolle goed in.    ⚠️ Meld

Reageer