Wijziging renovatieplannen Trapjeswijk

Begin juli zijn de bewoners van de Trapjeswijk in Holtenbroek tijdens een bewonersavond geïnformeerd over de stand van zaken van de renovatie van hun woning. Op die avond is uitgelegd dat de renovatie een half jaar vertraging heeft opgelopen.

Na alle mogelijke varianten van de renovatie zeer grondig bekeken te hebben, is gebleken dat een renovatie, in welke vorm dan ook, financieel niet haalbaar is. Het bouwen van een nieuwbouwhuis is momenteel goedkoper dan de renovatie van een woning in de Trapjeswijk. Met andere woorden; voor minder geld kan een compleet nieuwe woning worden neergezet die voldoet aan de eisen van deze tijd, zoals bijvoorbeeld een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer en een betere isolatie.

 Tijdelijk verhuizen
De beslissing niet te renoveren heeft gevolgen voor de bewoners die nu nog in de wijk wonen (45 huishoudens). Het betekent dat de sloop van hun woning onvermijdelijk is. SWZ doet er alles aan om de gevolgen voor hen zoveel mogelijk te beperken. Het betekent wel dat ze (tijdelijk) moeten uitverhuizen. Voor hen wordt een passende woning gezocht in Holtenbroek of in een andere wijk. Samen met de bewonersgroep van de wijk wordt er gekeken hoe de woonwensen van de bewoners kunnen worden inpast in het nieuwe plan. In januari/februari 2008 zijn de uitkomsten hiervan bekend. De bewoners zijn gisteren schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

Wijkvernieuwing Holtenbroek
Voor de wijkvernieuwing van Holtenbroek heeft dit geen consequenties. De nieuwbouw en het verbeteren van de wijk gaan gewoon door. De komende periode gaan er weer diverse projecten van start. Zo worden er 64 huurappartementen voor studenten en starters gebouwd, komen er aan de Klooienberglaan 26 luxe koopappartementen en worden er aan de Obrechtstraat 7 eengezinskoopwoningen gebouwd. Voor Indische ouderen wordt complex Kembang Baru met 35 huur- en koopappartementen gebouwd. De bouw van de huurappartementen voor studenten/starters en Kembang Baru is reeds gestart (oplevering begin 2009). De start van de verkoop van de woningen aan de Klooienberglaan en de Obrechtstraat is begin 2008. Begin december worden 40 appartementen in het complex genaamd Aïda opgeleverd. Hiervan zijn er nog maar een paar te koop.  

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Bewoners van de zogeheten trapjeswoningen in de Zwolse wijk Holtenbroek reageren boos en teleurgesteld op de aangekondigde sloop van de woningen.

  Gisteren kregen ze via een brief te horen dat ook de 123 woningen die zouden worden gerenoveerd tegen de vlakte gaan. Veel bewoners wonen al jaren in de huizen, die bovendien een lage huur hebben. Ze voelen zich machteloos tegen het besluit van woningstichting SWZ.

  Bron: RTV Oost


  ⚠️ Meld

 2. Klinkt als hetzelfde verhaal in Hengelo-Berflo-Es waar de ene helft al platgegooid is nu. Was het hier dan niet vantevoren uitgezocht? Raar verhaal hoor! Zoiets zoek je toch niet tijdens de renovatie uit maar ervoor?!?


  ⚠️ Meld

 3. @ Jose, daar gaat het niet om, daarin heb je namelijk gelijk. Holtenbroek is aan het vernieuwen, en ik mag wel zeggen dat het er prima uit ziet! Dàt wat Marrianne stelt kan ik me bij aansluiten. Met de toevoeging dat de bewoners zich waarschijnlijk enorm bij de benen genomen voelen. Het kan toch niet zo zijn, zeker met de financiele consequenties en daarmee de voordeliger, dat men er nu pas achter komt dat het beter is om te kiezen voor nieuwbouw ipv renovatie? Het lijkt wel voorbedachte rade ( ik kan niet meer op het woord komen, maar het gaat om georganiseerd kraken, hoe heet dat toch?)
  Na renovatie kan je mogelijk terug op je stekkie, mits je de verhoogde huur betaald. Velen kunnen dat niet opbrengen en zijn gedwongen een woning in een andere wijk te accepteren, waarin zij zich niet thuis voelen. Dan kan ik reacties verwachten van mensen die zeggen dat ze daarmee maar genoegen moeten nemen, en dat ze blij mogen zijn dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Je hebt nou eenmaal typische Holtenbroek mensen, net zoals er typische indische buurt mensen zijn, en ga zo maar alle wijken van Zwolle langs.
  Om kort te gaan; als ik dit zo lees denk ik KUL!! Er is al zó verschrikkleijk veel geld gestoken in de ontwikkeling, herinrichting, etc van deze wijk, dit hadden ze wel eerder kunnen bedenken


  ⚠️ Meld

 4. Ik begrijp hieruit dat mijn oude huis (von Weber) dus ook tegen de vlakte gaat uiteindelijk. Jammer want ik heb er veel herinneringen aan. 🙁


  ⚠️ Meld

 5. GroenLinks-De Groenen is geschrokken van deze ingrijpende wijziging van de plannen en vindt het erg jammer dat de renovatieplannen nu niet door lijken te gaan. Het was een wezenlijk onderdeel van de plannen en een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk in samenwerking met het projectteam.

  Daarnaast maakt de partij zich zorgen over de positie van de bewoners. “Mensen moeten plotseling veel langer uitverhuizen. Het is nu onduidelijk of er voldoende betaalbare woningen voor terug komen en of de huidige bewoners zich weer kunnen en willen vestigen in deze buurt. Wat zijn de gemaakte afspraken immers nu nog waard. Behalve de praktische aard van deze zaken legt het ook een enorme emotionele belasting op mensen. Het is geen leuke ervaring als je vertrouwde huis wordt afgebroken.”

  GL/DG heeft de volgende vragen voor het college:

  1. Wat vindt het college van deze ontwikkelingen;
  2. Ben u het met ons eens dat de trapjeswoningen wezenlijk waren in het overleg met de wijk; en ook bij de afweging rond de financiele ondersteuning door de gemeente
  3. Hoe beoordeelt u het grote verschil in financiele doorrekening destijds vergeleken met nu;
  4. Valt SWZ iets te verwijten in de informatievoorziening;
  5. Vindt u niet dat SWZ in eerste instantie aan de plannen afspraken gehouden moet worden;
  6. Bent u bereid met SWZ in gesprek te gaan met als doel oplossingen te zoeken om de trapjeswoningen alsnog te renoveren, of een oplossing te zoeken die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de eerdere plannen en/of een second opinion over de berekeningen te vragen;
  7. Mocht er inderdaad geen andere oplossing zijn dan nieuwbouw, bent u bereid met SWZ in gesprek te gaan over een sociaal plan voor de huidige bewoners zoals terugkeergarantie, compensatie in hogere huurkosten en verhuiscompensatie;
  8. Als er nieuwbouw komt, in hoeverre wordt er dan rekening gehouden met de huidige omgeving, zoals de kenmerkende dijkjes?

  Met vriedelijke groet namens de fractie van GroenLinks/De Groenen,

  Rana Berends
  Anneke Nusselder  ⚠️ Meld

 6. Een aantal jaren geleden heeft de SP een grootschalige actie gevoerd voor het behoudt van de Trapjeswijk, deze actie was succesvol omdat we de toezegging kregen dat deze wijk niet gesloopt zou worden maar gerenoveerd. SP blij, maar vooral de bewoners blij want duidelijk was toen wel dat de meeste bewoners graag in hun wijkje wilde blijven wonen.

  SWZ verklaard nu dat renovatie te duur zou zijn. `Voor minder geld kunnen we nieuwbouw realiseren`, volgens SWZ. Maar de vraag is willen de bewoners nieuwbouw? Koop? Huur? Hoe hoog worden dan de huren van deze nieuwbouw. Voor wie zijn de te bouwen koopwoningen bestemd?

  Zaterdagochtend jl heeft de SP een aantal bewoners van de Trapjeswijk gesproken over de sloopplannen van deze wijk. We hebben verontrustende verhalen gehoord. Voor de bewoners die we gesproken hebben kwam het nieuws dat de huizen alsnog gesloopt zouden worden volkomen onverwacht. `Je gaat er vanuit dat je huis gerenoveerd zal worden en opeens ligt er een brief op de mat waarin de sloopplannen bekend worden gemaakt`, vertelde een bewoner. Een geëmotioneerde bewoonster vroeg zich af wat er van de buurt overblijft, we wonen zo naar onze zin hier en waar kom ik terecht.

  Dan is er ook veel boosheid over de verhuisvergoeding. Een aantal bewoners vertelden dat SWZ eerst een bedrag van 5075 euro had beloofd, nu schijnt dat ongeveer 4000 euro te worden. Onacceptabel!

  Inspraak over een eventueel nieuw huis? Ook daar hoorden we alarmerende verhalen over. Sommige bewoners zijn binnen de wijk al `verplaatst` met de belofte dat dit huis gerenoveerd zal worden, niet dus. Een deel van de huizen is verhuurd onder een tijdelijk huurcontract, deze mensen worden straks zonder pardon op straat gezet, zoals een gezin van 5 personen.

  De SP is bezorgd en wil graag van u weten wat er precies speelt rond de sloop. En waar we ons vooral sterk voor willen maken is dat, als de sloop niet gestopt kan worden, de bewoners niet met een kluitje in het riet worden gestuurd maar een redelijke verhuisvergoeding krijgen, de mogelijkheid wordt geboden weer naar de buurt terug te keren en zeker een huis terug krijgen waar men tevreden over is. En natuurlijk geen mensen op straat zetten, tijdelijk huurcontract of niet.

  Bron: SP Zwolle


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.