Herinrichting hoofdfietsroute Oude Wetering

Zwolle – In het najaar 2017 begint de gemeente Zwolle met de herinrichting van de Oude Wetering als hoofdfietsroute. Op dinsdag 9 mei 2017 van 17.00 tot 19.00 uur kunnen bewoners van Stadshagen zich laten informeren over de nieuwe inrichting van de Oude Wetering en de planning voor de uitvoering tijdens een inloopbijeenkomst in het Wijkservicepunt aan de Belvédèrelaan 1.
Oude Wetering als fietsontsluiting-as

De fietsroute Oude Wetering vormt samen met het Twistvlietpad de centrale fietsontsluiting-as van de wijk Stadshagen. De Oude Wetering is een relict van het oorspronkelijke polderlandschap, die door een tunnel obstakelvrij is verbonden met het Nationaal Landschap Mastenbroekerpolder. Deze hoofdfietsroute is de centrale as, die de wijk verbindt met de binnenstad en het buitengebied. Tevens vormt het een belangrijke verbindende schakel tussen de langs deze route gelegen woonwijken, scholen, sportvelden en het (winkel)centrum van de wijk.

De Oude Wetering heeft een gemengde verkeersbestemming in hoofdzaak voor fietsers en voetgangers en op beperkte delen ook nog voor autoverkeer (terpwoningen). De menging van de diverse doelgroepen op deze hoofdfietsroute zorgt voor een grote verscheidenheid aan type fietsers en (brom)fietsen met verschillende routes, gedragingen, breedtes, snelheden en dergelijke. Door de vormgeving en materialisatie aan te laten sluiten bij het Twistvlietpad wordt de bestaande hoofdfietsroute gecontinueerd. Het grootste deel wordt vormgegeven als fietspad en het gedeelte ter hoogte van de terpen als fietsstraat. De fietsstraat en de kruisingen van het fietspad met de zijwegen worden in rood asfalt uitgevoerd. De overige delen in grijs asfalt. De overgangen van fietsstraat naar fietspad worden duidelijk herkenbaar vormgegeven door middel van een fysiek afsluiting (paal o.i.d.) wijziging in verharding en bebording. Voor de voetgangers wordt langs de route een vrijliggend voetpad aangelegd. In verband met de bereikbaarheid van de aanliggende percelen en bouwverkeer dat nog gebruik moet maken van delen van de Oude Wetering worden de werkzaamheden in de tweede helft van 2017 gefaseerd uitgevoerd. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel. Heeft u vragen over de herinrichting van de Oude Wetering, kunt u een bericht sturen aan Willem Bosch via WA.Bosch@zwolle.nl of telefonisch contact met hem opnemen via 14038. Bron: www.zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer