Jaarlijkse huuraanpassingen bekend gemaakt

Zwolle – Vanaf vrijdag 21 april krijgen alle 7391 huurders van SWZ een brief in de bus waarin een voorstel staat voor de jaarlijkse huuraanpassing.

SWZ vraagt bij het overgrote deel van haar huurders niet de maximaal toegestane huurverhoging maar verhoogt de huur met het inflatiepercentage. Alleen hogere inkomens krijgen een hogere huurverhoging. Voor 2017 komt dat neer op een huurverhoging van 0,3 % voor de lagere inkomens (tot € 40.349) en 4,3 % voor inkomens boven deze grens. Na overleg met huurdersvereniging de Woonkoepel is de huurprijs voor deze laatste groep afgetopt op € 712. 

Voor huurders boven de pensioenleeftijd, huishoudens met vier of meer personen en chronisch zieken en gehandicapten geldt uitsluitend een verhoging van 0,3 %. Huurders met een laag inkomen die nu al meer dan de streefhuur betalen krijgen helemaal geen huurverhoging. SWZ zet hiermee de trend voort om betaalbare woningen te bieden. Ook in vorige jaren werd een lagere huurverhoging gevraagd dan was toegestaan. Alleen mensen met een hoger inkomen krijgen een huurverhoging die boven het inflatiepercentage ligt. Op de website van SWZ: www.swz.nl/voor-huurders/huurzaken/huurverhoging  staan de meestgestelde vragen over dit onderwerp.

Artikel delen:

Reageer