Inloopbijeenkomst hoofdfietsroute Oude Wetering

Zwolle – Op dinsdag 9 mei aanstaande tussen 17.00 en 19.00 uur zijn bewoners van Stadshagen van harte welkom op de inloopbijeenkomst over de herinrichting van de hoofdfietsroute Oude Wetering. Met een aantal aanpassingen wil de gemeente Zwolle de Oude Wetering toegankelijker maken voor fietsers en voetgangers.

170501_foto2_oude_wetering.jpg 

De bijeenkomst vindt plaats in het Wijkservicepunt aan de Belvédèrelaan 1. Tijdens deze inloop kan iedereen zich laten informeren over de nieuwe inrichting van de Oude Wetering en de uitvoering van de werkzaamheden. De fietsroute Oude Wetering vormt samen met het Twistvlietpad de centrale fietsontsluiting-as van de wijk Stadshagen. Deze hoofdfietsroute is tevens de centrale as, die de wijk verbindt met de binnenstad en het buitengebied. Tevens vormt het een belangrijke verbindende schakel tussen de langs deze route gelegen woonwijken, scholen, sportvelden en het (winkel)centrum van de wijk.

 

De Oude Wetering heeft een gemengde verkeersbestemming in hoofdzaak voor fietsers en voetgangers en op beperkte delen ook nog voor autoverkeer (terpwoningen). De menging van de diverse doelgroepen op deze hoofdfietsroute zorgt voor een grote verscheidenheid aan type fietsers en (brom)fietsen met verschillende routes, gedragingen, breedtes en snelheden. Door de vormgeving en materialisatie aan te laten sluiten bij het Twistvlietpad wordt de bestaande hoofdfietsroute gecontinueerd. Het grootste deel wordt vormgegeven als fietspad en het gedeelte ter hoogte van de terpen als fietsstraat. De fietsstraat en de kruisingen van het fietspad met de zijwegen worden in rood asfalt uitgevoerd. De overige delen in grijs asfalt. De overgangen van fietsstraat naar fietspad worden duidelijk herkenbaar vormgegeven door middel van een fysieke afsluiting zoals een paal, wijziging in verharding en verkeersborden. Voor de voetgangers wordt langs de route een vrijliggend voetpad aangelegd. De werkzaamheden aan de Oude Wetering vinden in de tweede helft van 2017 plaats. Om te zorgen dat de aanliggende percelen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven, voert de gemeente de bouwactiviteiten gefaseerd uit.

Artikel delen:

Reageer