Zwolle start met kerkelijke wijkteams

Zwolle – De kerken in Zwolle starten op korte termijn met kerkelijke wijkteams, verdeeld over vijf wijken. De Kerkelijke Wijkteams( KWT’s informeel) zullen intensief samenwerken met de Sociale Wijkteams(SWT’s formeel) en met de andere formele- en informele organisaties in de wijk en in de stad. Het zal een proces worden waar kerken zelf kunnen aangeven of ze wel of niet in de Kerkelijke Wijkteams mee willen participeren.

De reden voor de kerken om met eigen Kerkelijke Wijkteams te starten is om de samenwerking met de gemeente, de Sociale Wijkteams en de samenleving te verbeteren. Nu werken er nog duizenden vrijwilligers, vanuit de kerken, in de diverse wijken. Veelal zijn zij bij de gemeente en andere organisaties te weinig in beeld en wordt er te weinig samengewerkt. Het is de bedoeling dat de gezamenlijke teams(SWT’S en KWT’S) een wijknetwerkoverleg hebben waar casussen kunnen worden ingebracht, en waar informatie over de wijk en de buurt wordt gedeeld. Uiteindelijk kennen alle partijen hetzelfde overstijgend doel ; Zorg te dragen voor meer welzijn en welvaart in de stad, inclusief de zorg dat er geen mensen buiten de boot vallen, geïsoleerd raken en zich niet gezien en geaccepteerd voelen.

Scheiding Kerk en Staat
Scheiding tussen kerk en staat betekent immers niet dat de kerk en de overheid elkaar moeten mijden. Het wil slechts zeggen dat kerk en staat geen inhoudelijke en bestuurlijke zeggenschap over elkaar hebben. Dat is een prima principe waar kerk en staat goed mee kunnen leven. Maar dit principe verbiedt de samenwerking tussen overheid en kerken niet.

Op het gebied van Vluchtelingen Opvang, Armoede bestrijding, Voedselbank, Kerstpakketten en Opvang rond Dag- en Thuislozen is de samenwerking al jaren goed. Vooral op het gebied van zorg, welzijn, werkgelegenheid, onderwijs en cultuur kan er nog veel verbeterd worden.
De Kerkelijke Wijkteams zullen ondersteund worden door portefeuillehouders vanuit het Diaconaal Platform Zwolle en het Podium van Kerken. Het is de bedoeling dat er een pilot gestart wordt met 1 a 2 Kerkelijke Wijkteams.

16 mei 2017 zullen de kerken en hun vertegenwoordigers nader geïnformeerd worden tijdens een avond over Armoede en de Nieuwe Structuur in de stad Zwolle. In juni worden dan de maatschappelijke organisaties, de gemeente en de Sociale Wijkteams uitgenodigd en geïnformeerd.

Info ; Diaconaal Platform Zwolle , Fokke van Dalen, info@ziehierdemens.nl
Podium van Kerken Zwolle, Mink de Vries, 06-28987955

Artikel delen:
Reacties 47
 1. Dit is toch ongelofelijk! De gemeente Zwolle zou zwakke en kwetsbare inwonersgroepen gewoon neutrale zorg moeten leveren, in plaats van ze uit te leveren aan de kerken! Die zijn er alleen op uit om zieltjes te winnen. Dat zagen we ook al bij de zogenaamd ‘neutrale’ Kerstpakketten die elk jaar worden uitgedeeld – daarin zit allerhande propagandamateriaal, waarin ook voor de kinderen van gezinnen met geldproblemen in een mooi stripje nog eens wordt uitgelegd waarom ze zich moeten bekeren tot het christendom.


  ⚠️ Meld

 2. @BasZw; je kunt het ook overdrijven. Net alsof iemand die ‘niet wil’ zich laat overhalen. Er wordt geen geweld o.i.d. gebruikt. Deze mensen willen helpen met goede wil. Wees blij dat er zich mensen vrijwillig inzetten voor anderen. Er wordt geen geld uitgegeven aan betaalde, neutrale zorg. Althans, niet zomaar. Dus be happy and enjoy life :-*


  ⚠️ Meld

 3. Ik ben erg happy, al kom ik in de comment hierboven misschien niet zo over… 😉

  Als iemand wil helpen, juich ik dat doe. Het maakt me daarbij zelfs niet uit of diegene dat doet omdat hij een betere planeet wil voor iedereen, of omdat hij denkt dat een opperwezen zegt dat hij dat moet doen. (Hoewel ik de eerste motivatie logischer vind.)

  Maar op het moment dat kerken denken dat ze dankzij ‘hun’ vrijwilligers ook politieke invloed kunnen kopen, kom je op een glijdende schaal terecht. Waarom zou je dan ook niet de opvang van asielzoekers door kerken laten doen? ‘Welkom in Nederland, hier heeft u een bijbel. Aanstaande zondag bent u welkom bij ons in de kerk.’


  ⚠️ Meld

 4. ik hoop niet dat de gemeente mijn casus gaat bespreken met vrijwilligers van een organisatie waar ik helemaal geen lid van ben en ook niets mee te maken wil hebben

  komen er ook voetbalverenigingwijkteams?


  ⚠️ Meld

 5. Beste mensen, voordat er allerlei angsten en waanideeën het weblog gaan bevolken. Zolang ze al bestaan werken samenleving, overheid en kerken, met elkaar samen. Zoals vorige week bij de herdenking van 4 mei. Verder rond armoede, werkgelegenheid, schulden, vluchtelingen, dak- en thuislozen. Dat gebeurt al heel lang en dat gaat goed. De bedoeling van de kerkelijke wijkteams is om er voor te zorgen dat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt, en dat we zo samen het welzijn in Zwolle kunnen verbeteren, niemand uitgezonderd. Er bestaan geen neutrale mensen, iedereen heeft een kleur en achtergrond. Mensen maken fouten en doen goede dingen. Daarin verschillen mensen niet, van welk geloof, ras, geaardheid of politieke overtuiging ook. Zolang we een ieder in zijn of haar waarde laten, en samen de schouders eronder zetten in Zwolle, kan Zwolle nog kleurrijker en aantrekkelijker worden. Mink, Kerken van Zwolle


  ⚠️ Meld

 6. Mensen hebben kleur. Maar het is wel belangrijk dat zorg neutraal geboden kan worden. Cliënten staan altijd in een onderpositie.Dat is geen keuze. Veel zijn erg kwetsbaar en soms ook licht beïnvloedbaar.

  Casussen uitwisselen zal in het kader van privacy dan wel anoniem moeten gebeuren. Want de burger heeft geen toestemming gegeven voor uitwisseling met een gekleurd wijkteam.
  Ik zou dat niet willen. Er zijn al veel te veel mensen die een casus in kunnen zien.


  ⚠️ Meld

 7. Tja, tot de jaren zestig was de arme aangewezen op de kerk. Daarna vond men dat de overheid dat moest doen. Maar nu de laatste jaren de overheid dat weer laat liggen zal de kerk het weer moeten doen. Een ander doet het niet.


  ⚠️ Meld

 8. waarom de kerk?

  het zijn vrijwilligers
  ze zijn niet geschoold
  ze zijn niet geregistreerd
  ze hebben geen beroepsverenigign klachtnprocedure of tuchtcomissie
  en ze doen aan liefdidghied

  ik hoef geen liefdadigheid
  zorg is een recht verdomme


  ⚠️ Meld

 9. Overigens is het probleem veelal niet het geld, maar de ondoorzichtigheid van de huidige bureaucratie. Het zou zomaar kunnen dat deze samenwerking daar iets in gaat verbeteren.


  ⚠️ Meld

 10. Eens met Burger, ‘zorg is een recht’ tot op zekere hoogte een Grondrecht zelfs.
  ’t siert het burgerlijk bestuur niet hier verantwoordelijkheid mee te gaan willen delen met een willekeurige religie.

  (Maarja, we weten hoe ’t zit in Zwolle met het Burgerlijk bestuur,
  da’s met meerderheid een religieuse club. Verwacht zulke dingen
  des te meer en meer als je in stemtijd religieuse mensen de ruimte geeft)

  Wel het overdenken waard: ‘Scheiding Kerk en Staat’
  Scheiding tussen kerk en staat betekent immers niet dat de kerk
  en de overheid elkaar moeten mijden. Het wil slechts zeggen dat kerk en staat geen inhoudelijke en bestuurlijke zeggenschap over elkaar hebben. Dat is een prima principe waar kerk en staat goed mee kunnen leven. Maar dit principe verbiedt de samenwerking tussen overheid en kerken niet.

  Als je nou in bovenstaande geciteerde tekst ‘kerken’ vervangt door
  ‘religie’, moet kunnen lijkt me. Niet bij alle religies is sprake
  van ‘kerken’, sommige hebben synagogen, moskeeen en dergelijke.

  Alles 1 pot nat? Of is er toch een onderscheid ? Gaat ‘de staat’
  voor ons kiezen met welke relie ‘de staat’ gaat samenwerken ?
  Of is ’t hele principe zowieso misschien wel geen goed idee?

  Wat ik hier nu lees aan voornemens van de gemeente Zwolle doet
  me heel erg aan het (betreurenswaardige) kolonisatie verleden
  van ons landje denken.

  Goedbedoeld, totaal misplaatst. En kansloos ook, ik maak me geen
  zorgen over de koppelverkoop praktijken als het gaat over hulp en
  religie.

  Leuke annekdote misschien in het omdenken van hoe dat werkt.

  Er waren eens wat knechtjes van de paus die op Bali ‘het’ geloof
  van plan waren te verspreiden. Ze zagen daar nogal wat dingen
  die niet helemaal precies met ‘het’ geloof rijmbaar waren.

  Hoe warm het ook is, de religie bepaalt dat men gekleed langs
  het strand wandelt, blote lichaamsdelen: uit den boze.
  De suffies gingen ’t shirts uitdelen aan het vrouwvolk,
  en waren verbaasd dat zulks in goede aarde viel.

  Dat gaat goed dachten ze.

  Zoek verder zelf maar hoe dat afloopt 😉

  Alhoewel, bedenk de bedoeling is goed.
  In hun beleving proberen reli mensen je echt te redden van wat zij
  denken waarvan je ‘gered’ moet worden.

  Kortom; wel echt redenen om vermengen van openbaar bestuur
  en religie niet te willen.

  Of niet? Omarm de Islam denk ik wel eens.
  Die luitjes van ‘kerken’ denken dat je zus de zoon van god is.

  Lachen toch.  ⚠️ Meld

 11. Wat een vreemde discussie. De samenwerking tussen overheid en kerkelijke organisaties is heel normaal. Ziekenhuizen, verzorginghuizen, GGZ instellingen etc etc. De meeste zorg wordt verleent vanuit een diepe betrokkenheid. Kerkmensen zijn gewone mensen met gewone beroepen waaronder artsen, verpleegkundigen rechters, schilders, kooplui etc etc.
  En dan dit….
  Nederland kiest zelf een regering die de geldstromen minder naar de zorg laat gaan en wie gaat het ontstane gat dan opvullen? De leden van de rotary club? De vaste aanhang van PEC zwolle?
  Nee, de duizenden vrijwilligers van de kerken, zoals dat vroeger ook veel gebeurde. Naast hun baan he….dus minder vrije tijd voor zichzelf.
  De zorg die wordt geboden is er dan ook voor verwende puberachtige schreeuwers die menen overal “recht” op hebben. Gelukkig maar, anders is het alleen maar “ieder voor zich en God voor ons allen”.
  Wil je dat niet? Het hoeft ook niet, niemand is verplicht om zorg te ontvangen. Het is een eigen vrije keuze, een recht zelfs om het te weigeren, ook als je niet anders meer kunt.


  ⚠️ Meld

 12. Wim, niemand zegt dat ‘kerkmensen’ thuis moeten blijven. Ik vind het meer dan prima als zij vanuit hun overtuiging zorg bieden aan de zwakkeren. Maar dan wel op individuele basis en niet vanuit een religieus instituut.


  ⚠️ Meld

 13. Iedereen schijnt te vergeten dat er in de kerken ook gecollecteerd wordt voor mensen die het niet goed hebben. De kerk gebruikt dit geld om mensen te helpen, niet om ze tot geloof te bekeren. Wat is dat toch dat als het woord kerk genoemd wordt, iedereen denkt dat er een stel fanaten op mensen worden afgestuurd. Vanuit christelijk oogpunt is het als hulp bedoeld, niet om het evangelie te verspreiden.


  ⚠️ Meld

 14. Gelukkig had D66 hier ook zorgen over en heeft hier gisteren vragen over gesteld waaruit kwam dat zorg een onafhankelijke overheidstaak is en blijft.


  ⚠️ Meld

 15. Het woord “kerk” werkt hier als aanjager in deze discussie blijkbaar.
  Ik zie dit gewoon als een stuk sociale controle. Iets wat steeds minder mensen uitdragen.
  Het zijn gewoon instanties die gaan proberen samen te werken. Als er straks iemand in een roep om aandacht iets uitvreet in Zwolle en het blijkt dat hij bekend was in “kerkelijke kringen” dan schreeuwn dezelfde reli-gefrustreerden ook weer moord en brand en vragen zich af waarom die informatie niet gedeeld is.  ⚠️ Meld

 16. Wim Hovestad, als er een prijs bestond voor de meest kortzichtige en beledigende reactie van het jaar, dan was je zeker een van de genomineerden.

  Niemand is verplicht om zorg te ontvangen? Vertel dat de oudere die met een vol gepiste luier aan bed gekluisterd zit. Of aan de wanhopige ADHD’er die de stapel aanmaningen ziet groeien. Of aan de overbelaste moeder van een kind met Down. Eigen vrije keuze he? Zorg is niet verplicht? Je hebt geen idee waar je het over hebt.

  Wat een gotspe. Deze mensen hebben zorg NODIG. Het zijn mensen zoals jij en ik die RECHT hebben op een gezinsleven, op deelname aan de maatschappij, op werk en een inkomen. Daarvoor horen ze niet AFHANKELIJK te zijn van de goede wil van de christelijke medemens. Dat is paternalistisch en kleinerend.

  Verwende puberachtige schreeuwers die menen overal “recht” op hebben? Je bent zelf verwend. Ik wens je geen ernstige ziekte toe, maar het zou je wel wijzer maken.


  ⚠️ Meld

 17. Ik denk dat je zijn stuk totaal verkeerd begrepen hebt, Riet. Ik lees dat Wim stelt dat je het recht hebt om zorg te mijden. En dat is gelukkig ook zo. Er zijn mensen die om diverse redenen niet de zorg willen ontvangen die ze zouden kunnen krijgen. Geen zin in die bureaucratie bijvoorbeeld. Ze redden zichzelf wel.
  Je hebt absoluut recht op zorg. Maar je hebt ook het recht om die te mijden.


  ⚠️ Meld

 18. En zo lees ik het ook Bernard.

  Je hebt het recht een inenting of bloedtransfusie te weigeren, bijvoorbeeld uit geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging.
  Daarom is zorg een recht en geen plicht (vanuit de “patient” geredeneerd).
  Vanuit de overheid geredeneerd is er de plicht om goede gezondheidszorg beschikbaar te stellen, maar met name over de term “goede” kan je menig discussie voeren uiteraard.


  ⚠️ Meld

 19. Nee, volgens mij bedoelt hij dat je het recht hebt om zorg te weigeren als je niet wilt dat het van een kerk afkomstig is.

  Probleem is dat mensen van zorg afhankelijk zijn en dus weinig te kiezen hebben. Dáárom is het zo belangrijk dat onze overheid neutrale, onafhankelijke zorg organiseert. Zodat je niet hoeft te kiezen tussen in je broek piesen of een stichtelijk praatje bij het verschonen.


  ⚠️ Meld

 20. Riet PLuim kan haar naam beter veranderen in Zuur Pruim. Wat een reactie van haar op Wim Hovestad. Terwijl ze hem totaal verkeerd begrijpt. Elke hulp is welkom, uit welke hoek het komt maakt geen moer uit.


  ⚠️ Meld

 21. Er zijn (gelukkig) regels in de gezondheidszorg om de patiënt/cliënt te beschermen. Dat is groot goed. En moet wat mij betreft beschermt worden.
  Informele netwerken mogen daar niet zomaar op aansluiten.
  Zorg moet veilig voor iedereen voelen.

  Wat is dat toch dat mensen op de persoon gaan spelen. Dat draagt niet bij aan de discussie. Maakt het juist stuk. Jammer.  ⚠️ Meld

 22. Volgens mij gaan deze wijkteams de gezondheidszorg ook niet overnemen.
  Ik denk juist dat zij naar die eenzame ouderen gaan of naar die worstelende jongere om daar mee te praten.
  Als dan blijkt dat hij/zij hulp nodig heeft, zal dit met de reguliere zorg afgestemd kunnen worden. Ik ga er vanuit dat dit in overleg met de patiënt zal gebeuren en alleen in uitzonderlijke gevallen de mening van de patient genegeerd zal worden.

  Wat mij wel zorgen baart is dat deze teams bestaandrecht hebben, omdat de standaard zorg daarin tekortschiet. En die managers zullen misschien gaan denken:”Mooi, dat probleem lost de maatschappij wel voor ons op.”


  ⚠️ Meld

 23. ‘De reden voor de kerken om met eigen Kerkelijke Wijkteams te starten is om de samenwerking met de gemeente, de Sociale Wijkteams en de samenleving te verbeteren.’ Met andere woorden zou je het ook zo kunnen lezen dat er nog meer versnippering in de zorg plaats gaat vinden.
  Dat kerken hun leden en anderen in de samenleving ondersteunt, daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar wel met, ik citeer: Het is de bedoeling dat de gezamenlijke teams(SWT’S en KWT’S) een wijknetwerkoverleg hebben waar casussen kunnen worden ingebracht, en waar informatie over de wijk en de buurt wordt gedeeld.’
  Dit gaat te ver. Het is zo ik lees:
  Zorg te dragen voor meer welzijn en welvaart in de stad, inclusief de zorg dat er geen mensen buiten de boot vallen, geïsoleerd raken en zich niet gezien en geaccepteerd voelen.
  Dat impliceert:
  A. Dat er in het huidige systeem wel mensen buiten de boot vallen etc.
  B. De Sociale Wijkteams hebben geheimhouding met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Moet dit gedeeld worden met derden? Wat is her het antwoord op?
  En als laatste wil ik het volgende punt maken.
  Er worden erg dure premies betaald voor onze zorg. Wat gaat daarmee gebeuren? Die premies worden steeds hoger, en wat we daarvoor terugkrijgen is: steeds minder. Dus we blijven de zorgverzekeraars spekken, en we krijgen in plaats van zorg vrijwilligers over de vloer. Misschien best een uitkomst voor sommigen, maar als het de teneur gaat worden, zal er eerst gepraat moeten worden over premieverlaging, en dan geld terug naar de premiebetaler.
  Graag een reactie.


  ⚠️ Meld

 24. Komt’ie 😉

  ‘kerken’ en ‘ religi’ en dergelijke wegstrepen. Als het over zorg gaat.
  Te nuanceren misschien.

  Maakt ’t nodeloos ingewikkeld. Gewoon compleet wegstrepen.  ⚠️ Meld

 25. Flikker toch op met die kerk gezeur. Door die oa christen uni gaat zwolle naar de kloten. Alles met nep geloof mag en een ander mag niks van hun. Optiefen met uit de tijdse kerk geneuzel. Geloof….geloof maar in jezelf en laat ander met je geloof met rust


  ⚠️ Meld

 26. Ik geloof ook in god kan ik wel zeggen.
  Ook in Allah en ook in Boedha overigens.

  En wat er maar meer nodig is te ‘geloven’
  zolang we ’t niet begrijpen. Maar wel hopen
  dat ’t goed komt.

  Als je ’t hele universum en ’t plekkie van
  onze ster en ’t plekkie van onze planeet,
  en ons, dat alles overziet. Bedenkend
  hoe ongeloofelijk raadselachtig het bestaan is,
  kom je op ‘geloof’ uit, misschien wel.

  Ik niet. Tenminste voorzover het gaat over meer
  aan te nemen dan per direkt nodig is.
  Er valt vreselijk veel nog te ontdekken.
  En dat gaat in rap tempo gebeuren.

  Misschien komen we god wel tegen, onze ‘schepper’
  letterlijk. Kan heel goed zijn dat wat miljoenen mensen
  zo’n beetje ‘onderhuids’ aanvoelen een ‘ingebouwde’
  ‘aanvoel’ detector is. Voor wat waar is.

  Dat heeft de schepper dan blijkbaar ingebouwd bij ons.
  Geloof ’t of niet, traditionele religieuse institionele
  instellingen hebben daar geen kijk op. Maken misbruik
  van de positie die ze denken in te nemen te bemiddelen
  tussen god en mensen.

  Ik denk dat god echt bestaat, ons heeft gemaakt, en
  blij meekijkt terwijl ik dit schrijf.  ⚠️ Meld

 27. Pardon, de bliksem sloeg hier juist in, op het balkon.
  Kikkers kwamen aanvliegen dwars door de ramen,
  sprinkhanen vreten hier momenteel de inhoud van
  de koelkast op.
  Hikje kijgt straf van de goden, lees de bijbel er maar op na.
  Zulke dingen gebeuren als je een beetje te vrijpostig
  met reli omgaat 😉  ⚠️ Meld

 28. Toch bijzonder wat dit artikel losmaakt. Als, zoals sommige mensen hieboven opperen, sportlclubs met elkaar op vergelijkbare zouden gaan samenwerken zou volgens mij iedereen dit toejuichen.

  Ik vind het jammer dat veel van de bovenstaande reacties vol aannames zitten en mensen hun zorgen direct op een tamelijk aanvallende wijze profileren. Er zijn volgens mij maar weinig details bekend gemaakt, vragen zijn dus zeer logisch. Maar het zou toch wel mooi zijn als we over dit soort thema’s iets meer kunnen uitgaan van goede intenties.  ⚠️ Meld

 29. Wat een bijzondere reacties allemaal hier

  Het punt is toch gewoon dat er binnen de kerken heel veel vrijwilligers zijn die zorg bieden. Daarnaast zijn er ook heel veel wijkteams die dat ook doen.

  Nu is er vaak sprake van dat sommige mensen bij beide teams in het ‘netwerk’ zitten en sommige anderen juist tussen wal en schip belanden.

  Door de bundeling van kennis en informatie van deze teams (en nee, daar zal echt geen gevoelige informatie tussen zitten mits daar toestemming voor is gegeven) kan deze vorm van zorg toch veel beter toegepast worden.

  Zo wordt duidelijker welke mensen hulpbehoevend zijn, wat nu soms wel in de kerk maar niet in de gemeente bekend is, en kunnen ze ook efficiënter worden geholpen met een eenduidige aanpak.

  Alleen maar voordelen toch?


  ⚠️ Meld

 30. Jaap,

  Dat zou helemaal niemand toejuichen. Iedereen zou gek opkijken als sportclubs zorg gaan leveren. Maar van kerken vinden we het blijkbaar normaal. Waarom is dat?

  Mensen die toevallig een ziekte of beperking hebben zouden niet afhankelijk moeten zijn van liefdadigheid. Zo simpel is het.

  Het lijkt me trouwens waarschijnlijk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. Als Mink de Vries zich ergens mee bemoeit dan kun je verwachten dat er Grote Woorden worden gebruikt. Die kerkelijke “wijkteams” zijn waarschijnlijk net zo reëel als de Moderne Devotie “beweging”.


  ⚠️ Meld

 31. Beste Riet, Waar lees jij dat mensen met ziekte/beperking afhankelijk zijn van liefdadidgheid? Volgens mij is dat jouw interpretatie.
  Net als het mijn interpretatie is (net als oa Jaap en Bas-J volgens mij) dat juist mensen met een ziekte of beperking door samen te werken juist eerder de juiste zorg krijgen.

  Mocht ik ik ooit ziek of hulbehoevend zijn en niet bij machte mezelf te helpen of een omgeving die mij ondersteund, dan zou ik juist erg blij zijn als er iemand bij mij langs zou komen om mij te helpen. En dan maakt het mij ook niet uit of dit een christen, moslim, boedhist of atheïst is, zolang het maar vanuit de medemenselijkheid komt.


  ⚠️ Meld

 32. Passant,
  Niet zo naïef alsjeblieft. Vrijwillige hulp vanuit de kerk is de text book definition van liefdadigheid.


  ⚠️ Meld

 33. Met die instelling kan er dus nergens meer liefdadigheid bestaan. Er is altijd een hoger doel voor organisaties of donatoren.
  Blijkbaar zit de pijn in dit geval bij het religieuze?
  Ik blijf liever naïef, dan overal complotten in te zien.


  ⚠️ Meld

 34. Nee, inderdaad. In een ontwikkeld land is liefdadigheid overbodig. Het is makkelijk als je niet gehandicapt bent, maar voor iemand in een rolstoel bijvoorbeeld is het altijd maar afwachten of je de winkel of het restaurant wel inkomt. Dat past een beschaafd land niet! Onze overheden hebben een hoop mooie woorden over “iedereen doet mee” maar intussen leveren ze mensen met een beperking over aan de goede wil van anderen. En oh wat moeten we die gelovige vrijwilligers dankbaar zijn voor hun goedheid!

  Waar zie jij een complot trouwens?


  ⚠️ Meld

 35. RietPluim.

  Jou instelling neigt naar extreem socialisme, bijna communisme, waarbij iedereen precies krijgt wat hij of zij nodig heeft.

  In de praktijk is zoiets echter onbetaalbaar of we moeten veel meer belasting gaan betalen of inderdaad over naar een communistisch systeem, waarbij dan wel alle luxe behoeften dienen te verdwijnen.

  De Nederlandse staat kan met haar budget en alle overige uitgaven de noodzakelijke zorg bieden. Echter, leuke uitjes voor zieken, mensen die van minima moeten leven, ouderen die nog te “goed” zijn om in een verzorgingstehuis te wonen, daarvoor is geen geld en zijn de vrijwilligers nodig.

  En naar mijn mening moeten we dan ontzettend blij zijn dat die mensen hun vrije tijd inzetten voor een ander, ongeacht welke religie die dan ook mogen aanhangen


  ⚠️ Meld

 36. Bas-j,

  Jouw instelling neigt naar theocratie.

  Nee, niet echt, maar je opmerking over communisme is net zo belachelijk. Maar leg alsjeblieft wel eens uit waarom we het normaal vinden dat kerken dit doen en niet voetbalverenigingen.

  Het gaat er helemaal niet om of hulpverleners gelovig zijn. Dat mogen ze best zijn. Het gaat erom dat hulp geen gunst is. Dat goed te organiseren is onze plicht als samenleving.

  Betaalbaarheid is geen overtuigend argument als je bedenkt dat de overheid de afgelopen jaren tientallen miljarden aan premies heeft geïnd en nooit aan zorg heeft uitgegeven.


  ⚠️ Meld

 37. Bericht door hikje, op 10 mei 2017 18:39
  Pardon, de bliksem sloeg hier juist in, op het balkon.

  Jammer dat het balkon niet afgeknapt is.:o


  ⚠️ Meld

Reageer