4e editie van de Special Heroes Survival Challenge

Zwolle – Op donderdag 11 en vrijdag 12 mei 2017 organiseren Special Heroes en Stichting Survival Havelte alweer de 4e editie van de Special Heroes Survival Challenge voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs Noord-Nederland. Ruim 750 leerlingen van 24 scholen nemen deel aan de survivalrun die plaatsvindt in en rond Havelte. Zij verlaten de veilige schoolomgeving waar regelmaat, structuur en ritme centraal staan voor het prachtig opgebouwde parcours vol met uitdagende hindernissen in het pittoreske Drentse dorp. Ook 180 leerlingen van Onderwijscentrum de Twijn, De Ambelt, Thorbecke College en Talentstad uit Zwolle gaan deze uitdaging aan. Op zowel donderdag als vrijdag zullen de eerste leerlingen rond 10.00 uur van start gaan in het weiland aan de Dorpsstraat en 14.00 uur zullen de laatste deelnemers hier ook finishen.

archieffoto_sh_challenge.jpg 

Leerlingen Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sinds 2014 organiseert Survival Challenge Havelte samen met Special Heroes een survivalrun voor speciale doelgroepen, omdat het voor deze jongeren minder vanzelfsprekend is om deel te kunnen nemen aan reguliere sportevenementen. Bij de Challenge zijn ongeveer 400 jongeren van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek en 350 leerlingen met een verstandelijk beperking. Het gaat om jongeren die door hun beperking moeilijkheden hebben met leren en/of moeilijk opvoedbaar zijn en beter tot hun recht komen binnen het speciaal onderwijs. De deelnemers zijn afkomstig van scholen uit: Smilde, Assen, Emmen, Hoogeveen, Damwoude, Drachten, Leeuwarden, Groningen, Hoogkerk, Ommen, Meppel, Zwolle, Hardenberg, Steenwijk en Nunspeet. Zij gaan in teams van maximaal 6 leerlingen de uitdaging aan door te kiezen voor de 2,5, 4,5 of 6,5km. Elk team wordt begeleid door 1 of meerdere medewerkers van de scholen.

Maximale beleving door samenwerking
Naast de 750 deelnemers en 150 begeleiders zijn nog ruim 130 vrijwilligers voor tijdens en na de Challenge actief. Inwoners uit Havelte, leden van de plaatselijke Survival Vereniging, Defensie, studenten van CIOS Heerenveen en Drenthe College Assen, EHBO en professionele verkeersregelaars dragen allen een steentje bij om dit geweldige evenement mogelijk te maken. Mede door de financiële ondersteuning van Fonds Gehandicapten sport en samenwerkingspartners Menzis en Rabobank Foundation is het mogelijk om deze dagen te organiseren.

Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om van 11 en 12 mei 2017 twee speciale dagen te maken en de leerlingen een maximale beleving te kunnen geven en na afloop huiswaarts te laten gaan als echte helden van de school!

Iedereen kan een held zijn!
Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier! Het programma wordt in nauwe samenwerking met de gemeente, scholen, lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders uitgevoerd. In Zwolle is Special Heroes actief op maar liefst 7 scholen voor jongeren met een auditieve-, verstandelijke- en/of gedragsbeperking. Voor meer informatie: www.specialheroes.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer