PvdA: Bijeenkomsten ‘Naar een Duurzaam Zwolle’

Zwolle – Op dinsdag 16 mei organiseert PvdA haar eerste informatie- en discussieavond in een serie van bijeenkomsten over het thema ‘Naar een duurzaam Zwolle’. Hoe staan we ervoor in Zwolle? En hoe willen en kunnen we dit intensiveren? Het algemene thema op de eerste avond krijgt op woensdag 24 mei een vervolg met een discussie over het onderwerp Windenergie / windmolens.

Eind 2015 is het Klimaatakkoord van Parijs gesloten tussen 195 landen waarin landen afspraken hebben gemaakt over het tegengaan van de opwarming van de aarde en het terugdringen van broeikasgassen. Mede op initiatief van de PvdA zijn er voorbereidingen getroffen voor een Klimaatwet. Burgers en bedrijven van allerlei omvang en type activiteit werken inmiddels druk aan vergroening. Er is alom een nadrukkelijke gevoel van urgentie. Hoe staan we ervoor in Nederland? Wat doen we in Zwolle? Hoe maken we samen Zwolle duurzaam?

Hans Nooter, lid van de Provinciale Staten, die de eerste avond leidt, vertelt enthousiast: "We presenteren delen uit de film ‘Power to the People’ en de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Deze laatste geeft inzicht geeft in de huidige stand van zaken in Zwolle. We hebben het idee dat we het op tal van aspecten al goed doen, maar als we kijken naar de Duurzaamheidsindex dan komen we voor vervelende verrassingen te staan. Tijdens de avond willen we met name in gesprek met elkaar over de ambities die we in Zwolle willen nastreven en de rol een ieder hierin kan en wil vervullen: burger, ondernemer en overheid.

Maar we willen ook van gedachten wisselen over de vraag hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan deelnemen? Welke maatregelen zijn daartoe nodig? Blauwvinger Energie heeft ideeën hoe duurzame energie ook toegankelijk kan worden voor mensen met lagere inkomens. Hoe staat het met de plannen van de Zwolse corporaties inzake de ‘stroomversneller’? Kunnen banken ook ‘’groene leningen” verstrekken aan eigenaar-bewoners? Hebben we behoefte aan centrale sturing op planologisch gebied. Streven we naar een situatie waarin iedere buurt/wijk zijn eigen energiebedrijf kent. Is onze ondergrondse infra in iedere wijk op andere vormen van energie berekend en welke investeringen zijn hiermee gemoeid? Wat betekenen andere vormen van energiewinning voor de werkgelegenheid. Hoe speelt het onderwijs en het bedrijfsleven hierop in?

Duurzaamheid is opnieuw een centraal thema in het gemeentelijk verkiezingsprogramma van de PvdA. Het is een breed thema waarover we in de maand juli nogmaals zullen spreken. Een ieder die mee wil denken en praten, is van harte welkom. De tweede avond op woensdag 24 mei gaat over een actueel Zwols thema Windmolens en wordt geleid door gemeenteraadslid Jan Slijkhuis".

Praktische informatie
De bijeenkomsten worden gehouden in het regiokantoor, Diezerplein 33. Parkeren kan rondom het gebouw of in de parkeergarage bij de Albert Heijn, terwijl er aan de Diezerkade een bushalte (buslijn 3) is gelegen.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De toegang is gratis.

Opgave is gewenst: info@pvdazwolle.nl of Anneke Speelman, telefoon 06 20 60 53 58 (’s avonds)

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer