Gezond gevoel, ondanks chronische aandoening

Zwolle – In de regio IJsselland geeft 35 procent van de volwassenen aan dat ze één of meer chronische (langdurige) aandoeningen hebben. Desondanks voelen veel mensen in de regio IJsselland zich gezond. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van volwassenen en ouderen van GGD IJsselland, andere GGD’en, het CBS en het RIVM. 

Chronische aandoeningen beperken bij dagelijkse activiteiten
In de regio IJsselland zijn de inwoners positief over de eigen gezondheid: ruim driekwart van de volwassenen ervaart zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed. Dit terwijl ruim één derde van de volwassenen aangeeft dat ze één of meer chronische aandoeningen hebben. Dit komt overeen met het landelijke cijfer. Mensen met een chronische aandoening ervaren vaker beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten dan mensen zonder een chronische aandoening. 

Laag opgeleiden hebben vaker een chronische aandoening dan hoog opgeleiden
Meer dan de helft van de volwassenen met een lage opleiding in de regio IJsselland heeft een chronische aandoening. Vooral in de leeftijdsgroep boven 65 jaar zijn de verschillen naar opleiding groot. Ruim twee derde van de 65-plussers met een lage opleiding ervaart beperkingen in activiteiten vanwege de gezondheid. Bij 65-plussers met een hoge opleiding is dat minder dan de helft. 

Meest voorkomende chronische aandoening
De meest voorkomende chronische aandoening in de regio IJsselland is gewrichtsslijtage van de heupen of knieën. Van de volwassenen in de regio IJsselland heeft 21 procent te maken met gewrichtsslijtage van de heupen of knieën. 

Chronische aandoeningen die mensen het meest beperken
Niet iedereen met een chronische aandoening voelt zich hierdoor beperkt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit verschilt per aandoening. De chronische aandoeningen die mensen het meest beperken zijn: een chronische gewrichtsontsteking en een ernstige of hardnekkige aandoening aan de rug. Maar liefst 74 procent van de volwassenen met één van deze twee aandoeningen voelt zich beperkt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen
GGD IJsselland heeft samen met andere GGD’en, het CBS en het RIVM onderzoek gedaan naar de gezondheid van volwassenen en ouderen. In totaal deden bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder in 2016 mee aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. In de komende maanden analyseert GGD IJsselland de regionale cijfers en komen ook uitkomsten over andere thema’s beschikbaar.

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. En hoe zit het met de groep mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, die vaak prikkelarm moeten leven? Het is opvallend dat deze grote groep mensen nooit in statistieken voortkomt.    ⚠️ Meld

Reageer