Nav: Start kerkelijke wijkteams

Zwolle – Een persbericht over de start van Kerkelijke Wijkteams heeft in samenleving en politiek nogal wat losgemaakt. Uit de meeste reacties blijkt, ook vanuit de politiek, dat er weinig zicht is op de praktijk van de afgelopen jaren.

In de praktijk vindt er namelijk al jaren netwerkoverleg en casusbespreking plaats tussen de verschillende partijen in zorg en welzijn. Kerken maken daar ook onderdeel vanuit. Het persbericht noemt zelfs expliciet dat er al veel gebeurd door vrijwilligers vanuit de kerken, maar dat ze weinig in beeld zijn.

Veiligheid en privacy zijn voor de kerken eveneens belangrijke sleutelbegrippen. Daarin zullen de Kerkelijke Wijkteams niet verschillen van de Sociale Wijkteams.

In het persbericht is bewust een alinea opgenomen om nog eens duidelijk de scheiding tussen kerk en staat uit te leggen. Het is bijzonder, maar niet toevallig, dat juist de fractie van D’66 hier vragen over stelt. Niet toevallig omdat deze partij de hoeder en bewaker is van de scheiding tussen kerk en staat. Bijzonder omdat je juist daarom van deze partij mag verwachten dat zij de scheiding tussen kerk en staat, in profiel en positionering, ook zelf begrijpt.

In het persbericht is er geen sprake van gezamenlijke regie, en verantwoordelijk, tussen kerken en overheid. Wij gaan daarom ook uit van een misverstand. We achten D’66 namelijk hoog. Daarom stellen wij de Raad voor om vragen over Kerkelijke Wijkteams aan de kerken te stellen, en niet aan de verantwoordelijke wethouder, Nelleke Vedelaar, van de Sociale Wijkteams.

De kerken vinden zelf de scheiding tussen kerk en staat, op zijn Zwols, erg belangrijk. Dat betekent in gemeenschap, verbinding en vertrouwen samen werken aan welzijn in de stad, maar wel ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en achtergrond.
En gaat over tot de orde van de dag

(Ingezonden bericht)

Artikel delen:
Reacties 7
 1. De alinea over de scheiding van kerk en staat was niet slim. Blijkbaar was de schrijver niet zo zeker van zijn zaak, dat hij of zij het nodig vond die toe te voegen. Bovendien was het belerend. Aan de meeste mensen hoef je de scheiding van kerk en staat helemaal niet uit te leggen. Gezien de discussie rond de zondagsrust aan sommige gelovigen blijkbaar nog wel.


  ⚠️ Meld

 2. P.S. Van wie is dit ingezonden bericht eigenlijk? “En gaat over tot de orde van de dag” zetten volksvertegenwoordigers onder een motie. Komt dit van de CU of zo?


  ⚠️ Meld

 3. Hierbij een korte reactie van mijn kant: en zonder in te willen gaan op de inhoud; mijn vragen zijn niet ingegeven door gebrek aan inzicht, echter vanuit een oprechte zorg voor de toegankelijkheid van de zorg voor ALLE Zwollenaren. Want ook hier staat weer dat casusuistiek nu al wordt besproken. Ik mag aannemen dat dit uitsluitend gebeurt op individueel niveau en met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, en dat er dan alleen zaken worden gedeeld die echt nodig zijn voor goede/betere hulp. En gelukkig blijkt uit de antwoorden op mijn vragen dat deze mening ook door onze wethouder, en met haar de vele professionals in de sociale wijkteams, te worden gedeeld. Echter uit het persbericht kreeg ik de indruk dat er mensen zijn die via de kerkelijke wijkteams zoeken naar een rol die verder gaat dan dat, en daarom zal ik er scherp op letten dat hier de belangen van alle inwoners van Zwolle worden behartigd. Immers ik ben weliswaar gekozen namens mijn achterban, echter ik ben benoemd en beedigd namens alle Zwollenaren, en dat neem ik bijzonder serieus.


  ⚠️ Meld

 4. Beetje ‘pamperen’ , zo komt dit nieuwe bericht over de herleving
  van koloniale zendingsdrift en religie op me over.

  ‘Zorg’ voor de inboorlingen heeft het alle schijn van.

  De zorg is slecht. En er zit een addertje onder het gras ook nog.
  Als je meer verwacht gaat dat met koppelverkoop van religie
  gepaard.

  Lezende ‘Ik mag aannemen dat’ enzovoort.

  Slecht idee om te denken dat je kan aannemen dat
  de zorg -religieloos- goed geregeld is.  ⚠️ Meld

 5. De schrijver van dit ingezonden bericht wil ik aanraden om rechtstreeks met Henk Schippers contact op te nemen. Het is wel zo netjes om eerst te proberen er met elkaar uit te komen, voor je je meningsverschil via de media uit gaat venten.


  ⚠️ Meld

 6. Bedankt voor de link, pieterg. Het is weer een Mink-de-Vriesje blijkbaar. Je mag je afvragen of hij echt “namens de kerken” spreekt.


  ⚠️ Meld

Reageer