Meer schade aan dijk door muskusrat

Zwolle – Meer graafschade aan dijken door muskusratten, mollen en muizen, een afname van graverij door konijnen en minder rijspoorschades. Dat zijn de meest in het oog springende resultaten van de controleronde langs de dijken door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier kunnen schades op tijd worden hersteld.

tablet_en_dijkschouw.jpg 

Naast deze beschadigingen kwamen ook dit keer weer de ‘usual suspect-schades’ voorbij. Zo noteerden de inspecteurs 11 vossenholen en 46 locaties met graafschade door honden (vooral in stedelijk gebied)

Herstellende wonden
Waar vorig najaar engerlingen (larve van een kever) nog een probleem waren, zijn ze dat nu (nog) niet. Engerlingen vraten toen op diverse locaties de wortels van de grasmat weg waardoor de grasmat los lag of kale plekken ontstonden. De grasmat is essentieel voor dijken en dient als een soort beschermdeken. De onlangs gehouden dijkinspectie laat zien dat deze ‘dijkwonden’ aan het herstellen zijn. Aangezien het ‘vraat-seizoen’ van engerlingen nog moet beginnen (juli-september) houdt het waterschap de locaties goed in de gaten.

Japanse probleemplant
De probleemplant Japanse Duizendknoop blijft ook volop aandacht vragen van waterschappen. Deze plant verdringt de grasmat, waardoor de dijk minder stevig is en instabiel kan worden. Daarnaast kan de Duizendknoop funderingen en kades beschadigen. Door een diep en uitgebreid wortelstelsel is de plant lastig te bestrijden. Tevens verspreidt hij zich snel. Landelijk wordt op diverse locaties geëxperimenteerd met verschillende bestrijdingsmethoden

Artikel delen:

Reageer