19e-eeuws zilveren inktstel terug in Zwolle

Zwolle – Het inktstel is eind 19e eeuw geschonken aan het echtpaar Nederkoorn, op dat moment werkzaam in het Hervormd Weeshuis Zwolle. Na een aantal omzwervingen is het inktstel begin jaren tachtig opgedoken bij een antiquair in Den Haag, waar het verkocht is aan de ouders van de huidige verkoper.

schenking_inktstel_021_kopie.jpg

Deze heeft het inktstel op haar beurt aangeboden aan het bestuur van stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle zodat het historische aandenken weer terug is in de stad waar de goede werken zijn verricht. Het inktstel draagt de volgende inscriptie: "Aandenken van het hervormde weeshuis te Zwolle, Aan P. Nederkoorn en echtgenoote wegens trouwe plichtsvervulling 1859-1882". Het echtpaar, ook wel binnenvader en binnenmoeder genoemd, zwaaide in bovengenoemde periode de scepter in het weeshuis. Ze waren verantwoordelijk voor de zorg, het onderwijs van de ongeveer 55 wezen en de zeer uitvoerige administratie die hiermee gepaard ging.

De overdracht van het inktstel vond vandaag plaats in het Stedelijk Museum van Zwolle in het bijzijn van onder andere mevrouw drs. Christa Westerhof (voorzitter Hervormd Weeshuis), mevrouw Linda Barendse, (conservator Stedelijk Museum) en GéGé Callenbach, historicus en voormalig voorzitter van het Hervormd Weeshuis. Callenbach: "Het inktstel is een bijzondere waardering voor een echtpaar dat vele jaren van zijn leven in het teken van weeskinderen heeft gesteld. Dit echtpaar was het eerste en meteen laatste echtpaar dat een dergelijke functie bekleedde. Na het vertrek van de inmiddels zieke binnenvader werd de opzet van het weeshuis veranderd en gingen de wezen buiten het weeshuis naar school. Nederkoorn is slechts vier maanden na zijn vertrek uit het weeshuis op 57-jarige leeftijd overleden. Hoe het inktstel uiteindelijk bij de antiquair in Den Haag is terechtgekomen, heeft verkoper mevrouw Inez Halma-Nieberg niet kunnen achterhalen, want zowel haar ouders als de antiquair zijn inmiddels overleden.

Het inktstel wordt in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum. Barendse: "Een dergelijk stuk uit de 19e eeuw met inscriptie is echt uniek en er zit een mooie Zwolse geschiedenis achter. We zijn blij dat we dit fraaie stuk mogen tonen aan het publiek." Het inktstel wordt in het Stedelijk Museum toegevoegd aan deel twee van de tentoonstelling ‘Keuzes’ die een uniek tijdsbeeld van de geschiedenis van Zwolle laat zien. Deze tentoonstelling is te bezichtigen van 16 juni tot 1 oktober van dit jaar.

Het bestuur van het Weeshuis is blij een waardevol aandenken aan de zinvolle geschiedenis van het tot 1953 actieve weeshuis weer terug te kunnen halen naar de stad van herkomst en te kunnen onderbrengen bij het Stedelijk Museum. "Dit is de ideale plek waar een aandenken aan een gewaardeerd echtpaar uit Zwolle na ruim 130 jaar een ereplaats krijgt", aldus mevrouw drs. C. Westerhof, voorzitter van de stichting Hervormd Weeshuis Zwolle.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis
Het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat heeft tot 1953 gediend als onderkomen voor ouderloze kinderen. Inmiddels heeft het weeshuis haar functie verloren en zijn de bezittingen overgegaan in een stichting. Deze stichting beheert de gelden die door de eeuwen heen zijn verworven. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tot doel om haar jaarlijkse netto-opbrengsten op een eigentijdse manier in te zetten als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan ongeacht levensbeschouwing een aanvraag indienen voor een op de jeugd gericht project. Zie voor meer informatie www.hervormdweeshuiszwolle.nl. Facebook: www.facebook.com/weeshuiszwolle.

Meer info:
Website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl
Facebook: facebook.com/weeshuiszwolle

Artikel delen:

Reageer