Moderne Devotie Award naar Ton Hendrikman

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel heeft op 27 mei de Moderne Devotie Award 2017 uitgereikt aan Zwollenaar Ton Hendrikman. De uitreiking vond plaats door de Overijsselse fractievoorzitter en Statenlid Jan Westert van de ChristenUnie. Hij prees Ton Hendrikman om zijn bijdrage om het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis bij de tijd te houden.

ton_hendrikman_mda_2017.jpg 

De ChristenUnie had voor de uitreiking 2017 de bijzondere kerk te Windesheim uitgekozen, waar vanuit het vroegere klooster een forse bijdrage is geleverd aan het verspreiden van deze geestelijke vernieuwingsbeweging in de Middeleeuwse kerk. Hendrikman was al in de jaren ’80 van de vorige eeuw bezig met Thomas a Kempis, waar hij o.a. voorzitter van de Stichting Thomas a Kempis was. Hij is nog steeds adviseur van deze stichting. Hendrikman heeft de heruitgave van het bekende boekje van Thomas a Kempis in 1995 mogelijk gemaakt en heeft er mede voor gezorgd dat het grafmonument van Thomas op de begraafplaats Bergklooster een herkenbare plek heeft gekregen. Ook is hij medeauteur van diverse boeken over kloosters en de Moderne Devotie.

"De Overijsselse fractie van de ChristenUnie organiseert jaarlijks een bijeenkomst om de Moderne Devotie Award uit te reiken en verbindt daaraan een thema om de betekenis van de Moderne Devotie voor de Overijsselse samenleving in onze eeuw te koppelen, zo merkte fractievoorzitter Jan Westert op. ‘We doen dat vanuit de ChristenUnie in Overijssel, omdat we als partij de christelijke geloofstraditie in ons politieke werk willen laten doorklinken door Naast mensen te staan! (titel van het programma van de CU in Overijssel)’.Naast mensen staan, maar niet met lege handen. Een samenleving leeft samen, vormt een gemeenschap. Vanuit de politiek van de ChristenUnie is liefde voor God, voor de naaste en voor je zelf van belang. Met hart voor de samenleving. Vanuit die passie bedrijven we politiek in Overijssel.

Devotie tegen populisme
"Politiek speelt zich vaak af in vergaderkamers en heeft een eigen jargon. Veel burgers keren zich af van de overheid en politiek. Dat zie je terug in populistische bewegingen. Ze staan met de rug naar de samenleving, omdat zij zich genegeerd voelen door de bestuurlijke elite. Het leidt tot vervreemding zonder antwoord. Andere politieke bewegingen denken met libertijnse idealen denken de samenleving verder kunnen brengen, maar zij zorgen voor meer afstand en minder verbinding. Zij werken vanuit een maakbaarheidsideaal dat wel zorgt voor bureaucratie, maar niet voor gemeenschapsdenken en kracht. Zowel het populisme als het libertijnse maakbaarheidsdenken zorgt niet voor verbinding en gemeenschap. Liefde verbindt en zorg voor gemeenschappen.", aldus Jan Westert.

"De broeders en zusters van de moderne devotie hadden dat goed begrepen met hun beweging voor de samenleving. Broeders en zuster van het gemene (gemeenschappelijke) leven. Het was geen verkondiging van het podium, maar een beweging die deelde. Er werd samen gebeden, gegeten, gezorgd voor armen, voor doden en voor vreemdelingen. Bij die lijn voelt de ChristenUnie zich thuis."

Vernieuwingsbeweging
In de huidige samenleving zie je zelfde soort vernieuwingsbewegingen zich ontwikkelen, aldus Jan Westert, die wees op de Stadsbeweging in Deventer. "Hoe maak je die weer aantrekkelijk in deze tijd met leegstand. Hoe organiseer je nieuwe concepten voor de binnenstad en de moderne samenleving. Wat je ziet is een beroep op een coöperatieve instelling, op samenwerking, op het kijken over je eigen schutting: wat kunnen we samen doen? Een beweging naar nieuwe kleinschalige gemeenschappen om bij te dragen aan de leefbaarheid van de moderne stad.

Ook op het platteland zie je ook dergelijke ‘noaberschap-initiatieven terugkeren. Laten we samen verantwoordelijkheid nemen voor de herinrichting van de buurtschap door het ontwikkelen van een nieuwe brink, door de focus op gezond regionaal voedsel. En een van de nieuwe ontwikkelingen in de ‘economie van duurzaamheid’ is de toenemende belangstelling voor de deeleconomie.
Het zijn tastende antwoorden naar nieuwe vormen van samenleven en gemeenschap. Het bestuur en de politiek moeten daar een antwoord op geven door los te laten, of meer over te laten aan de samenleving. Met mijn collega van de PvdA in Overijssel hebben we een initiatiefvoorstel ‘coöperatief bestuur’ ingediend, omdat te bevorderen.

Het zijn – volgens de Overijsselse CU-vertegenwoordiger- aspecten waar de beweging van de Moderne Devotie ons kan inspireren en zij laat ons aansluiten bij de eigen traditie van Overijssel. Geert Grote in Deventer, Thomas a Kempis in Zwolle. Windesheim met zijn kerkgemeenschap.

 

Artikel delen: