Gerdien Rots opnieuw lijsttrekker CU?

Zwolle – Gerdien Rots wordt hoogstwaarschijnlijk opnieuw lijsttrekker voor de ChristenUnie in Zwolle. De leden van de ChristenUnie in Zwolle spreken zich morgen uit over het lijsttrekkerschap, waarvoor Rots de enige kandidaat is. Het ChristenUnie-bestuur spreekt bij de voordracht van Gerdien Rots over haar als ‘ijzersterk boegbeeld, verbindende politica en dienstbare fractieleider’.

Marcel Hindriks, voorzitter van de Zwolse ChristenUnie-afdeling is naar eigen zeggen ’trots op Rots’: "Ze is authentiek, luistert met aandacht naar mensen en houdt rekening met andermans standpunten, terwijl ze tegelijkertijd staat voor ons eigen, herkenbare ChristenUnie-programma. Ze komt op voor herkenbare ChristenUnie-waarden zoals rekening houden met elkaar, een duurzame toekomst voor onze kinderen en het omzien naar kwetsbaren. Ze staat voor een verbindende en dienstbare overheid en laat ook in haar eigen opstelling zien wat dat betekent; ze vindt dat de ChristenUnie het beste moet zoeken voor álle Zwollenaren." 

‘Verder bouwen op sterke, Zwolse basis’
Huidig fractievoorzitter Rots heeft zin in haar tweede termijn als lijsttrekker: "Zwolle groeit en bloeit; steeds meer Zwollenaren merken dat. Er is in de afgelopen periode een goede basis gelegd waar we de komende jaren verder op kunnen bouwen. Daaraan werken zie ik als mijn opdracht voor de komende periode. Werken aan de zorg, waar de gemeente nog beter moet aansluiten op wat mensen aan ondersteuning nodig hebben. Aan de aantrekkelijkheid van onze stad, waar ook steeds meer bezoekers van genieten en dat ten goede komt van de werkgelegenheid. Aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen, door serieus werk te maken van schone energie en een circulaire economie. Zwolle moet ’the place to be’ zijn voor de komende generaties. Ik wil door als lijsttrekker omdat we aan mooie, toekomstgerichte opgaven zijn begonnen en ik sterk het gevoel heb dat we als de stad in die richting door moeten gaan."

Persoonlijk
Gerdien Rots werkt als communicatietrainer en dagvoorzitter voor Bureau ROTS. In 1989 verhuisde ze naar Zwolle om te studeren aan de GH, de huidige Viaa. Na een vervolgstudie aan de Universiteit van Amsterdam werkte ze in de consultancy. Gerdien bekleedde in het verleden meerdere bestuursfuncties binnen de ChristenUnie en werd in 2007 gemeenteraadslid. Sinds september 2013 is ze fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was ze voor het eerst lijsttrekker. Rots is 45 jaar oud en woont met haar man en zoon in de Stationsbuurt.

Artikel delen:
Reacties 38
 1. Ik ben -wellicht zoals elk weldenkend mens- geen voorstander
  van het vermengen van religie en openbaar bestuur.

  De wereld zou denk ik een betere planeet zijn als politiek en
  bestuurders een wereldwijd volstrekt religieus neutraal
  beleid voor allen zouden omarmen.

  Welkom in Utopia, begrijp ik, snap ik.

  Wat de ene religie in het openbare leven wil regelen vanuit
  hun religieuse principes, is moeilijk te begrijpen voor de
  andere religie, en andersom.
  En voor non-religieuse mensen is ’t hele gedoe nog veel
  moeilijker te begrijpen.

  Overigens wel Mega respect voor Gerdien en de CU ook.
  Zwolle is mooier geworden de laatste jaren. En er wordt
  nog steeds ‘aan de weg’ gewerkt 🙂  ⚠️ Meld

 2. Bedankt Freddie voor je volstrekt irrelevante reactie op dit artikel. Volgens mij heeft de CU het helemaal niet zo slecht gedaan, maar het is een utopie om te denken dat een politieke partij het iedereen naar de zin kan maken.


  ⚠️ Meld

 3. @Hikje Mag politiek dan wel bedreven worden op basis van socialisme, liberalisme, populisme of welke -isme dan ook? Is het niet prettig als een politieke partij een stabiel fundament heeft in een ideologie, waarvan de principes de basis vormen voor hun meningen in politieke kwesties?

  Ik zie weinig verschil tussen religisme en bovenstaande -ismes op het gebied van politiek. Elk ‘welkdenkend mens’ kan een -isme kiezen die het beste aansluit bij zijn/haar kernwaarden.


  ⚠️ Meld

 4. Misschien wil Hik wel een partij oprichten gebaseerd op de religie van het relifobisme? Zo te merken heb je er genoeg tijd voor Hik.


  ⚠️ Meld

 5. @pieterg
  Yep, tot op zekere hoogte volg ik je redenering.
  Anderzijds.
  Zou je ’t prettig vinden als het Islamisme hier
  in Zwolle het openbaar bestuur gaat regelen ?

  Als je reli X toestaat dat te doen heb ik een
  puntje met je als je reli Y niet toestaat dat te doen.  ⚠️ Meld

 6. @Hikje nee, daar zou ik persoonlijk niet blij mee zijn, omdat hun standpunten mijlenver afliggen van mijn eigen principes. Maar ik zou om dezelfde reden ook niet blij zijn met een PVV-bestuur.
  Aan de andere kant: je kan het nooit iedereen naar de zin maken omdat iedereen nou eenmaal zijn eigen mening heeft. Als het islamisme op democratische wijze in de gemeenteraad de touwtjes in handen heeft, dan ben ik nog steeds persoonlijk niet blij mee met het beleid, maar wel met de procedure waarop dit tot stand is gekomen


  ⚠️ Meld

 7. Pieterg,

  Je snijdt een belangrijk punt aan. Als een democratische procedure een ondemocratische uitkomst heeft, moeten we dat dan accepteren?

  Dat mensen, en dus ook volksvertegenwoordigers, zich door hun geloof laten inspireren is één ding, maar hebben ze daarmee het recht om anderen hun geloof op te leggen?

  Het antwoord is natuurlijk nee. De reden dat we rechten en vrijheden vastleggen in een grondwet en internationale verdragen heeft een reden: rechten en vrijheden gelden altijd en mogen niet afhankelijk zijn van wie er op gegeven moment de macht heeft.

  In de praktijk betekent dat: een islamitische partij mag slagers niet dwingen alleen nog halal vlees te verkopen, een Joodse partij mag niet de hele mannelijke bevolking dwingen een keppel te dragen, en een christelijke partij mag winkeliers niet dwingen om op de christelijke rustdag dicht te blijven.

  Keer op keer blijkt dat religieuze partijen de democratische spelregels niet respecteren. Om die reden ben ik het met Hinke eens en moet het maar eens afgelopen zijn met religie in de politiek. In een democratie zijn partijen seculier.

  Religieuze partijen zijn altijd alleen maar voor de godsdienstvrijheid als ze er een slaatje uit kunnen slaan.


  ⚠️ Meld

 8. Keer op keer blijkt dat religieuze partijen de democratische spelregels niet respecteren.

  Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld partijen als de PVV en Denk, terwijl die partijen geen religieuze grondslag hebben.


  ⚠️ Meld

 9. Dat is zeker waar! Zelfs zo verre dat ik denk dat PVV verboden moet worden. Net als de SGP trouwens. CU wil ik het voordeel van de twijfel geven maar dan moet ze wel een paar christelijke stokpaardjes opgeven.


  ⚠️ Meld

 10. @RietPluim ik ben bang dat de definities me nu in de steek laten. Als een democratisch gekozen gemeenteraad volgens democratische procedures een besluit neemt, hoe kan dan de uitkomst ondemocratisch zijn?

  hebben ze daarmee het recht om anderen hun geloof op te leggen

  Antwoord ben ik natuurlijk met je eens, dat is nee. Maar met zondagsrust worden mensen niet gedwongen een geloof aan te nemen. Daar zit nog best ruimte tussen.

  Ik ben niet van de CU en mijn standpunt omtrent de zondagssluiting is niet in rotsvast beton, dus ik ga dit draadje niet misbruiken om een al vaker gevoerde discussie opnieuw te voeren en je te overtuigen van hun(/mijn?) gelijk.
  Mijn standpunt hangt deels af van de redenen die worden gegeven voor een besluit. Als het blijft bij ‘omdat God het wil’, dan ben ik inderdaad ook niet overtuigd. Maar ik zie meer redenen voor het handhaven van de zondagsrust (aandacht voor gezinsleven, milieu, kleine winkels met weinig/geen personeel, efficientie etc.) en ben als conservatief ingesteld persoon daarom zelf nog niet overtuigd van het nut van verandering.

  Om jouw praktijkvoorbeelden aan te vullen: wordt iedereen nu het liberalisme opgelegd door het instellen van de marktwerking in de zorg? En hoe zit het met andere wetten die gerealiseerd zijn door een ideologische partij?


  ⚠️ Meld

 11. pieterg,

  Dat is een wat vreemde vergelijking. Liberalisme houdt in dat je je leven zo veel mogelijk naar eigen wens en inzicht kunt vormgeven, dus “liberalisme opdringen” is een contradictie.

  Bovendien bestaat het recht niet om verschoond te blijven van andermans politieke overtuiging (dat zou politiek volkomen onmogelijk maken) maar wel van andermans religieuze overtuiging. Dat heet godsdienstvrijheid.

  We gebruiken de woorden “democratisch gekozen” vaak in één maar eigenlijk is er weinig democratisch aan verkiezingen. Het is een manier om een volksvertegenwoordiging samen te stellen. Elke wiskundige kan je uitleggen dat dat een slechte afspiegeling van de volkswil is.

  In het algemeen is stemmen niet de beste, maar hooguit de minst ondemocratische manier van besluitvorming. Ik zou er niet te veel waarde aan hechten.

  Een beroemd voorbeeld is natuurlijk dat Hitler ook ooit democratisch gekozen is. Maar al besluit een volk bij overgrote meerderheid een dictator aan de macht te brengen, het blijft een ondemocratisch besluit.

  Democratie is niet een procedure maar in eerste instantie een stel principes: onder andere de scheiding van kerk en staat, scheiding van de drie machten, beperking van en controle op de macht van bestuurders, bescherming van de rechten van minderheden, vrije pers, vrije deelname aan het debat, vrijheid van vergadering en vereniging enz. Zonder deze principes kan een democratie niet werken, en een partij die ze niet onvoorwaardelijk onderschrijft is een ondemocratische partij die deelname aan ons openbaar bestuur niet waard is.

  Marktwerking is met deze principes niet in strijd. Zondagsrust wel.

  Terzijde: ik zou willen dat CU eens eerlijk toegaf voor de zondagsrust te zijn omdat God het wil. Al die aan de haren erbij gesleepte gelegenheidsargumenten zijn zó schijnheilig!


  ⚠️ Meld

 12. Erg grondige argumentatie van Rietpluim hier.

  Ik zou ’t best een tandje scherper durven stellen:
  CU verzint een politieke god en verzint dat
  die god de winkels op zondag dicht wil.
  En maakt daar openbaar bestuur van.

  Vele religies verzinnen vele goden, ze spreken elkaar
  meestal tegen. Er is niks te bedenken waarom de ene
  religie ’t wel bij het goede eind heeft en de andere niet.
  (Waarom schijnen religieuse mensen dat onmogelijk te kunnen
  begrijpen ?).

  Afijn, de wereld zou denk ik een betere wereld zijn als
  religieuse mensen hun religie slechts achter de voordeur
  zouden willen beleven. Of er in elk geval geen politiek
  of bestuur voor allen van zouden maken.  ⚠️ Meld

 13. Ik heb nog eens wat zitten googelen, het onderwerp is me
  wel wat tijd waard. Verrassend genoeg blijkt er wel
  degelijk een god te bestaan.
  (Uit betrouwbare Wikipedia bron vernomen).

  Maar nu komt het -houd je vast!- god wil de winkels
  op VRIJDAG dicht. Dus NIET op zondag. Kiezers van CU blijken
  te zijn bedrogen.

  Op Vrijdag zouden de winkels denk ik best dicht mogen.
  Als de ondernemers dat willen.

  Of de democratisch gekozen bestuurders dat de ondernemers
  zouden moeten opleggen is natuurlijk een ander verhaal …

  Ik verdiep me meer en meer in religie, gezien dat de CU Zwolle
  echt best wel goed bestuurt. En de volgende verkiezingen
  eraan komen.

  Maar ’t blijft lastig te begrijpen,
  hoe kan de ene god de winkels op Zondag dicht willen, en
  de andere god juist op Vrijdag de winkels dicht wil.

  Ik zou ’t op prijs stellen als religieuse mensen me dat eens
  zouden uitleggen hier. Reken op mij als een begripvol persoontje
  met daadwerkelijke interesse.  ⚠️ Meld

 14. Reken op mij als een begripvol persoontje
  met daadwerkelijke interesse.

  die schijt op gelovigen… (quote van een eerdere post)


  ⚠️ Meld

 15. hoe meer Hikje leest,
  hoe meer Hikje weet.

  hoe meer Hikje weet,
  hoe minder Hikje begrijpt.

  hoe minder Hikje begrijpt,
  hoe meer Hikje schrijft


  ⚠️ Meld

 16. Dat niet. Heeft het zin? Elk antwoord lokt weer een nieuw expose van onbegrip uit met nieuwe vragen. Religie is voor jou een onbevattelijk terrein.


  ⚠️ Meld

 17. @hikje

  Ik zou ’t op prijs stellen als religieuse mensen me dat eens
  zouden uitleggen hier. Reken op mij als een begripvol persoontje
  met daadwerkelijke interesse.

  Je moet denk ik bij de basis beginnen om iets van (Westerse)religie te begrijpen. ik zou zeggen ga eerst eens een Aplhacursus volgen, je kunt je bijna bij ieder kerkgenootschap inschrijven.


  ⚠️ Meld

 18. VincentK en observer2, dank voor de reakties.

  VincentK heeft denk ik wel gelijk tot op zekere hoogte,
  (georganiseerde, institutionele, politieke) religie
  is voor mij een onbevattelijk terrein van religie.
  Ik zie geen mogelijkheid om christen, moslim, hindoe,
  jood, boedhist, en wat niet al tegelijk te zijn.

  Persoonlijke religie heel anders natuurlijk.

  ’t zit ook wel een beetje in ons allen denk ik. (Zelfs in mij 😉
  Wat je denk dat goed voor jou is, ook aan je
  medemensen willen uitdragen.

  zolang ’t maar geen ‘opleggen’ wordt heb ik eigenlijk
  geen bezwaar ook.

  Wat CU doet middels openbaar bestuur en aanverwante wetgeving
  is een religieus ‘dingetje’, bij wet voorschrijven aan ons allen.
  Daar heb ik mega bezwaar bij.

  Zou Gerdien Rots misschien eens willen uitleggen wat daar
  het idee bij is ?  ⚠️ Meld

 19. Bericht door VincentK, op 2 juni 2017 19:50
  hoe meer Hikje leest,
  hoe meer Hikje weet.

  hoe meer Hikje weet,
  hoe minder Hikje begrijpt.

  hoe minder Hikje begrijpt,
  hoe meer Hikje schrijft

  Och leat dat jochie toch gaen, hij weet niet anders.8)


  ⚠️ Meld

 20. Maar ’t blijft lastig te begrijpen,
  hoe kan de ene god de winkels op Zondag dicht willen, en
  de andere god juist op Vrijdag de winkels dicht wil.

  Hikje, ik was in de jaren 70 in Israël. Het was toen nog een smeltkroes van drie geloven. De mohammedanen sloten hun winkels op vrijdag, de joden op zaterdag en de christenen op zondag. En dat werkte gewoon. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is nu Israël geradicaliseerd is. Maar het kan dus gewoon. Als je maar nuchter blijft.


  ⚠️ Meld

 21. Bernard, In Italië zijn de winkels gewoon open op zondag. Ruim 85% is gelovig, tegen 50% in Nederland. Het kan dus ook gewoon.


  ⚠️ Meld

 22. Zwolle moet ’the place to be’ zijn voor de komende generaties.

  Een contradictionele uitspraak van iemand die een partij runt, dat voor restricties en beperkingen zorgt binnen de gemeentegrenzen. Begin eerst maar eens de beperkingen van de winkelopeningstijden aan te passen.


  ⚠️ Meld

 23. Waarom? Waarom moet Zwolle “the place to be” zijn? Hoe ziet dat eruit? En wie zijn dat, de komende generaties? Zijn dat festivalgangers of stilteliefhebbers?


  ⚠️ Meld

 24. @RietPluim

  Zijn dat festivalgangers of stilteliefhebbers?

  Ik denk het laatste. Zwolle moet een gebedsoord worden, waar een iedere gelovige in Nederland op zondag naar toe kan gaan, om zijn of haar geloof te delen met mede geloofsgenoten onder het genot van een eigen meegebracht flesje weiwater.;)


  ⚠️ Meld

 25. Bericht door RietPluim, op 4 juni 2017 12:59
  Waarom? Waarom moet Zwolle “the place to be” zijn? Hoe ziet dat eruit? En wie zijn dat, de komende generaties? Zijn dat festivalgangers of stilteliefhebbers?

  In ieder geval niet van die oude zeikers als Riet Pluim.:D


  ⚠️ Meld

 26. Prima nieuws, eindeloijk een vrouw aan het roer van de CU.
  ik snap de reacties niet helemaal die hierboven staan.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.