Moeizame besluitvorming over windmolens

Zwolle – Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad uitgesproken dat Zwolle in 2020 20% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990 en ook moet over drie jaar 20% van alle energie schoon worden opgewekt. Op dit moment wekt Zwolle 7% schone energie op. Om deze ambitie in 2020 te bereiken zijn er 22 voetbalvelden zonnepanelen nodig of 43 windmolens. In 2050 wil Zwolle zelfs helemaal energieneutraal zijn. Op het grondgebied van de gemeente kan maximaal 30% van deze ambitie worden gerealiseerd, wat betekent dat Zwolle zal moeten deelnemen aan projecten buiten de gemeentegrenzen, zoals bijvoorbeeld deelname aan windmolenparken op zee of zonnepanelenparken in de polder.

De gemeenteraad debatteerde maandagavond 29 mei over de energietransitie en de gewenste energiemix van zonnepanelen, windenergie, biomassa en energiebesparing. Iedere politieke partij is voorstander van verdere verduurzaming van de energievoorziening, maar over de manier waarop zijn de meningen sterk verdeeld. Hoewel het concrete voorstel voor de bouw van twee à drie windmolens op industrieterrein Voorst bij Scania formeel niet op de agenda stond, speelde dit wel mee in het debat, al was het alleen maar omdat er veel voor- en tegenstanders van deze windmolens op de publieke tribune hadden plaatsgenomen en duidelijk blijk gaven van hun aanwezigheid. 

De gemeenteraad wil eerst een concrete visie van het college van B&W, waaraan ze initiatieven voor schonere energie uit de Zwolse samenleving kan toetsen. Vele partijen namen het college kwalijk dat dit toetsingskader ontbrak, waardoor het nog niet mogelijk is op korte termijn een besluit te nemen over de windmolens op Voorst. Wel gaf wethouder Van As aan dat het huidige voorstel van drie windmolens op industrieterrein Voorst "niet haalbaar" is en dat er een nieuw voorstel moet komen. Het nieuwe voorstel zal dan beoordeeld moeten worden aan het door de gemeenteraad vast te stellen toetsingskader. Onduidelijk bleef wanneer er dan een concrete beslissing kan worden genomen over dit windmolenplan. De gemeenteraad verweet het college onvoldoende regie te voeren, wat geleid heeft tot grote verdeeldheid in de stad over het windmolenplan. Op 10 juli praat de gemeenteraad met wethouder Van As verder over dit onderwerp.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

 

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Windmolens zijn lastige dingen, bestudeer de geschiedenis
  gerust.

  Ik zag veel jaartallen en %% dingen in dit bericht.

  Rocinante doet ’t best aardig 😉  ⚠️ Meld

 2. Koopt de gemeente Zwolle onderhand zelf de elektriciteit al duurzaam in? In 2016 nl nog niet!
  Zie artikel en kaartje Zwolle: https://www.somo.nl/nl/maar-1-op-de-3-nederlandse-gemeenten-koopt-elektriciteit-duurzaam-in/

  Naam: Zwolle
  Classificatie: Oranje
  De gemeente neemt stroom af van: E.On
  Groene stroom?
  Nee, de gemeente koopt sjoemelstroom. Dat betekent dat in landen als Noorwegen en IJsland groene stroom wordt opgewekt en de gemeente doet alsof ze deze stroom gebruikt. In werkelijkheid gebruikt de gemeente (grotendeels) grijze stroom die bijvoorbeeld is opgewekt in kolencentrales.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.