Maaien voor goede aan- en afvoer van water

Zwolle – Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf donderdag 1 juni weer met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. In totaal heeft WDODelta de verantwoordelijkheid over 7.500 kilometer aan watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De overige 3.000 kilometer is in particulier bezit en onderhouden de eigenaren zelf.

maaien2.jpg 

Maaionderhoud is maatwerk
Het waterschap wil niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Toch wil WDODelta ook zoveel mogelijk rekening houden met belanghebbenden en daar waar mogelijk maatwerk leveren. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl in intensieve landbouwregio’s en stedelijke gebieden intensiever wordt gemaaid.

maaien3.jpg

maaien_met_maaiboot.jpg  

Iets eerder begonnen
Daar waar nodig startte het waterschap medio mei al met het maaien van waterbodems en oevers van sloten, weteringen en kanalen. Dat is eerder dan normaal. Omdat de winter aan de zachte kant was, is de temperatuur van het water in vergelijking met een ‘normaal’ jaar relatief hoog. Daardoor ontstond op diverse plaatsen al begroeiing. Om te voorkomen dat op bepaalde locaties in het gebied wateren al dichtgroeiden en de aan- en afvoer van water zou worden belemmerd, begon WDODelta daar alvast met maaiwerkzaamheden. Normaal gesproken wordt dit werk uitgevoerd vanaf 1 juni. Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers zoals gewoonlijk in de maanden daarna.

Flora en fauna ontzien
Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet Natuurbescherming. Dit om broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten niet te verstoren en beschermde planten te ontzien.

 

Artikel delen: