De digitale wereld van vandaag

Zwolle – De Jonge Democraten Overijssel (D66), DWARS Overijssel (GroenLinks) en D66 Zwolle slaan de handen ineen om het over actuele thema’s te hebben. Hiervoor is op initiatief van voorzitter Tjoek Korenromp (Jonge Democraten) Kees Verhoeven uitgenodigd om het te hebben over digitaal (stemmen), referenda, Brexit en Europa. "Kees Verhoeven is een
expert op het gebied van digitale zaken, privacy, ICT en Europa. Deze actuele onderwerpen zijn vaak gevoelige thema’s, genoeg reden om onze expert in te laten vliegen", aldus Korenromp.Kees Verhoeven zal vertellen over digitaal stemmen, een onderwerp dat na elke verkiezing weer actueel is. Maar is het wel een oplossing? Daar gaan we achter komen. Naast het onderwerp digitaal stemmen zullen er ongetwijfeld nog vragen komen over de inzet van bodycams door de politie, een onderwerp dat in Zwolle erg actueel is en Verhoeven is expert op dit gebied.

Een actueel onderwerp is de Ransomware WannaCry, die veel schade heeft opgeleverd, ook fysiek. Bestuurslid van D66 Zwolle, Kay Wolters, die ICT studeert en de ontwikkelingen nauwlettend volgt zegt: "De aanval met dit type ransomware is dramatisch te noemen. Naast talloze bedrijven zijn ook spoorsystemen en ziekenhuizen besmet. Dit moet de overheid aan het denken zetten hoe er om moet worden gegaan met kwetsbaarheden in software die door bijvoorbeeld inlichtingendiensten gebruikt worden."

Kees zal ingaan op vragen over referenda, zijn die referenda nou wel goed en moeten referenda niet bindend worden? Onlosmakelijk verbonden aan referenda is natuurlijk de Brexit: "Een historisch besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten", meent Lucas Brinkhuis (DWARS). "Wat zijn de oorzaken en wat zijn de
mogelijke gevolgen?"

Kees Verhoeven heeft voor de aanwezigen in de zaal prikkelende vragen over Europa en de Europese Unie bedacht. De zaal kan, volgens het thema van deze avond, digitaal stemmen. Er is gekozen voor een eenvoudige tool als Kahoot om mee te stemmen. Kahoot is een tool die met enige regelmaat van buitenaf beïnvloed wordt. Het zou toeval zijn als
dit live gebeurt, dan krijgt het thema digitaal stemmen direct een andere lading.

Artikel delen: