Actiegroep reageert op vertrek van Wethouder

Zwolle – Als actiegroep Tegenwindvoorst.nl hebben wij kennisgenomen van het vertrek van Wethouder van As. Wij hebben respect voor zijn besluit. De Raadsvergadering van afgelopen maandag ging over het vaststellen van een Zwols Energietransitiebeleid, dat onder de verantwoordelijkheid van Wethouder van As valt/viel.
Het debat werd echter (wat ons betreft begrijpelijkerwijs) overschaduwd en regelmatig beheerst door de discussie over de onduidelijkheden ten aanzien van windturbines op het industrieterrein Voorst. Wij zijn blij met de toezegging van Wethouder van As dat het "Voorst Windturbineproject", pas zal worden vervolgd, nádat het kan worden getoetst aan een specifiek voor héél Zwolle opgezet windenergiebeleid en toetsingskader. Wij gaan er zonder meer vanuit, dat dit Collegestandpunt, ondanks de nu ontstane situatie, niet wijzigt.

Wij hebben wel zorgen over de grote haast die door sommige fracties werd geuit over de termijn waarin dit toetsingskader moet worden opgesteld. Wij zien niet in, hoe een volgende wethouder binnen de gestelde termijn zorgvuldig een kader kan opzetten waarbij tevens ook rekening is gehouden met de steun en draagvlak van héél Zwolle. Wij vermoeden dat politieke druk op de agenda nu zwaarder gaat wegen dan wat de burgers van Zwolle zelf willen, namelijk een zorvuldige afweging met betrokkenheid van de Zwolse burgers.

Voor de volledigheid melden wij, dat de aanpak van het project "Voorst" niet in de portefeuille zit/zat van Wethouder van As, maar in de portefeuille van wethouder Anker. Die is primair verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de Gemeente ten aanzien de windturbines in Voorst tot nu toe heeft geacteerd en heeft gecommuniceerd naar de 1.100 verontruste Zwolse burgers.
Het rapport van het Vooronderzoek over de windturbines op Voorst vond ook plaats onder de verantwoordelijkheid van Wethouder Anker. Dit rapport geeft geen enkel blijk van het meewegen van zorgen over de overlast en gebrek aan draagvlak van de omwonenden. Als deze insteek zo wordt doorgetrokken bij het opzetten van een nieuw beleids- en toetsingskader voor windenergie voor héél Zwolle vrezen wij dezelfde uitkomst, namelijk een kader zonder draagvlak.

Als Actiegroep Tegenwindvoorst.nl zijn wij in afwachting van de vervolgaanpak van de Gemeente. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen zeer nauwlettend volgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid en onze missie om tot een voor héél Zwolle geldend toetsingskader te komen. Een kader dat recht doet aan de co-creatie van draagvlak, faciliteren van verduurzaming en beschermen van leefbaarheid. Een toetsingskader dat recht doet aan alle belanghebbenden. En wat ons betreft zijn dat primair de inwoners van Zwolle. Tot slot bedanken wij wethouder van As voor zijn inzet voor de Gemeente Zwolle en de Zwolse samenleving tijdens de afgelopen 7 jaren.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Een beter milieu begint bij jezelf, alleen wil ik er zelf geen last van hebben, moeite voor doen en ook niet het idee hebben dat ik er ook maar last van zou kunnen hebben.Ik zal er alles aan doen goede initiatieven tegen te werken puur op basis van onderbuik gevoelens en slechte of halve informatie!

  De burgers van Zwolle??! Praat voor jezelf!!


  ⚠️ Meld

 2. als ik in spoolde zou wonen zou ik ook protesteren. de waarde van je woning keldert giganties met die windmolens in je achtertuin.
  goed werk mensen.


  ⚠️ Meld

 3. @Zwollenaarffback.
  Over slechte en halve informatie gesproken: ik raad je aan om de zowel de “officiele” site van de gemeente Zwolle door te spitten en de site van de genoemde actiegroep en die met elkaar te vergelijken en dan pas je conclusies te trekken. Neem ook in je overwegingen mee dat een “beter milieu”-houding van burgers en bedrijven niet vanuit het hart en/of geweten komt, maar slechts vanuit de portemonnee.


  ⚠️ Meld

 4. In Spoolde zou je er misschien last van kunnen hebben maar Westenholte??!! Volstrekt belachelijk om dan over slagschaduw en geluid te praten!!

  @Wim, Jij hebt gelijk maar bevestigd daarmee ook mijn woorden. Niets aan toe te voegen!


  ⚠️ Meld

 5. Beste Wim M,

  Wat een agressie.
  Als je een beetje bent bekomen: er zijn maar heel weinig mensen tegen windmolens. Maar voor windmolens heb je uitstekende locaties, matige licaties en extreem slechte locaties. Wat denk je, zit Zwolle en wijde omgeving al volgebouwd en is deze beoogde plek de allerlaatste mogelijkheid voor het plaatsen van de allerlaatste molens?

  Wake up!

  Andere belangen dan een steeds bredere maatschappelijke behoefte aan duurzame energie hebben hier een belangrijke rol gespeeld bij de locatie keuze. Waarom niet vlak naast het ROVA terrein om maar eens iets te noemen?
  Niet zo naief Wimpie!


  ⚠️ Meld

 6. Ja Ronald, als jij zonnepanelen voor je woning wil ga je die ook plaatsen op en afstand van 15 km zeker….Scania heeft 1 turbine voor zichzelf bedacht om zo een belangrijk deel van de eigen energie op te kunnen wekken…zelf eerst maar even wakker worden..  ⚠️ Meld

 7. Tja, Bernard jammer inderdaad en zegt veel. Echter zo gek niet als je de bovenstaande berichten leest en even meeneemt dat Shell met haar fossiele brandstoffen het grootste beursgenoteerde bedrijf van NL is. Geld is macht!


  ⚠️ Meld

 8. ‘Wij vermoeden dat politieke druk op de agenda nu zwaarder gaat wegen dan wat de burgers van Zwolle zelf willen, namelijk een zorvuldige afweging met betrokkenheid van de Zwolse burgers.’
  Vermoeden? En wat de burgers van Zwolle willen?
  Sinds wanneer wordt er rekening gehouden met wat de burgers willen? Het bijvoorbeeld gescheiden afhalen van afval bijvoorbeeld. Het duurste systeem wat je bedenken kan… het scheiden van afval op één plek is nog steeds het goedkoopst en het best. Ik wil goedkoop… Maar dat willen ze niet horen.
  Milieu, energie etc is niets anders dan business. Anders was het niet zo’n probleem. Het gaat hier niet om wat wijs is, maar om ego’s.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.