Forse investering in sociaal wonen

Zwolle – De vraag naar betaalbare woonruimte blijft de komende jaren groeien. DeltaWonen investeert daarom fors in sociaal wonen. Jaarlijks maakt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties cijfers bekend over de voorgenomen investeringen en de bestedingsruimte van woningcorporaties. Uit deze cijfers die gisteren zijn vrijgegeven, blijkt dat deltaWonen veel investeert in de sociale woningmarkt.

In de gemeenten Zwolle en Kampen bouwt deltaWonen in de periode 2017 tot en met 2021 circa 1.300 nieuwe sociale huurwoningen: ca.950 in Zwolle en ca.350 in Kampen Daarnaast investeert de corporatie ruim 60 miljoen in woningverbetering en duurzaamheid van haar woningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Het doel van deltaWonen is dat in 2024 al haar woningen minimaal het energielabel B hebben. Deze ambitie ligt hoger dan het sectorgemiddelde. 

Ook het gematigde huurbeleid dat de corporatie al jaren voert, draagt er toe bij dat sociaal huren betaalbaar blijft voor mensen met een smalle beurs. (In 2017 zijn de huren van het merendeel van de woningen van deltaWonen alleen verhoogd met het inflatiepercentage van 0,3). De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen nog steeds verder op, terwijl tegelijkertijd steeds meer mensen moeite hebben om hun maandelijkse huur te kunnen betalen. Daarom investeert deltaWonen de komende jaren in de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van sociale huurwoningen. In de Prestatieafspraken tussen de gemeenten en woningcorporaties is vastgelegd welke opgaves en investeringen nodig zijn voor de woningmarkt in Zwolle, Kampen en Oldebroek. Met de investeringen die deltaWonen de komende jaren doet, wordt ruimschoots voldaan aan deze afspraken. Daarnaast is deltaWonen een financieel gezonde corporatie. Dat betekent dat zij haar hoge ambities kan waarmaken, zonder dat zij haar financiële reserves hoeft aan te spreken. DeltaWonen is een actieve corporatie met bezit in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek; twee steden en een landelijke gemeente. In het werkgebied van deltaWonen wonen ongeveer 200.000 mensen. Van deze 200.000 mensen wonen er circa 40.000 in onze 15.000 woningen. DeltaWonen biedt nu en in de toekomst woon- en leefkwaliteit, in het bijzonder voor mensen die dat niet zelf kunnen realiseren. Duurzaamheid is voor deltaWonen één van de belangrijkste thema’s.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Dit eerkt getto vorming in de hand. Clusteren van mensen met een laag inkomen.
  Als je niet uitkijt heb je er zo een tweede schilserswijk bij as je t mij vrasgt


  ⚠️ Meld

 2. Wie de Woningzoeker een beetje volgt ziet dat de nieuwe sociale huurwoningen bijna allemaal een huur hebben boven de 600 euro en daardoor dus helemaal niet bereikbaar blijken voor 1- en 2 persoonshuishoudens met een minimuminkomen. Deze groep mag door de wet ⤽passend toewijzen⤝ alleen nog reageren op woningen tot 592 euro. Het gevolg is dat er vaak meer dan 100 reacties komen op de weinige goedkopere woningen en de wachttijden daardoor steeds verder oplopen voor deze groep.

  De mensen die iets meer te besteden hebben en wel mogen reageren op sociale huurwoningen iets boven de 600 euro hebben vaak snel een huis, omdat er maar weinig mensen op deze woningen mogen reageren. Er ontstaat dus een tweedeling in de wachtlijsten, ondanks dat het allemaal sociale huurwoningen betreft.

  Er is een groot tekort aan woningen tot 592 euro, want het aantal 1- en 2 persoonshuishoudens is juist groeiende. Het eerlijk wegwerken van de wachtlijsten werkt dus alleen als er meer huizen beschikbaar komen (nieuwbouw) voor de doelgroep die maar mag huren tot 592 euro. Op dit moment worden er meer woningen boven de 600 euro aangeboden in de Woningzoeker dan woningen tot 592 euro. Aan het verschil in het aantal reacties is te zien dat er een scheve balans is in vraag en aanbod. Heb je een minimuminkomen dan moet je veel langer wachten op een sociale huurwoning dan iemand die net iets boven het minimum verdient en wel iets boven de 600 euro mag huren.


  ⚠️ Meld

 3. Of ze die naam nog verdienen is maar de vraag. Een paar jaar geleden heeft het Rijk de woningbouwverenigingen een verhuurderheffing opgelegd, in ruil voor een ruimer huurverhogingsbeleid. DeltaWonen maakt goede sier omdat ze onder de wettelijke norm blijven, maar eigenlijk is de norm al veel te hoog. Eigenlijk gewoon een belasting op huur dus. Huurders betalen de schuld van het Rijk af.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.