Holtenbroek zit in de lift, maar …

Zwolle – Volgens de inwoners van Holtenbroek is hun wijk de afgelopen jaren leefbaarder en veiliger geworden. Dankzij de inspanningen van de wijkwerkers van de woningcorporaties, politie, gemeente en Travers Welzijn zijn er samen met de bewoners de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt volgens wijkmanager Wim van Hattum.

convenant.jpg

De overlast door een groep jongeren in delen van de wijk is sterk teruggedrongen door "onorthodoxe maatregelen" zoals preventief fouilleren, cameratoezicht en een samenscholingsverbod. Deze maatregelen zijn begin van dit jaar beëindigd, omdat ze niet meer nodig zijn. Wel wijst senior opbouwwerker René van Rijn erop dat het niet wordt toegestaan dat mensen de boel in de wijk gaan verzieken: "We geven deze mensen een keuze: je gedrag verbeteren en anders wordt de harde lijn gevolgd en worden we heel vervelend."

Drie jaar geleden hebben de gemeente, woningcorporaties SWZ en deltaWonen, Travers Welzijn en de Politie een samenwerkingsafspraak gemaakt om gezamenlijk de problemen in Holtenbroek 3 aan te pakken. Deze afspraak eindigt in september. Het behaalde resultaat is mooi, maar ook broos. Om terugval te voorkomen is besloten de samenwerkingsafspraak in de vorm van een convenant voor een periode van vier jaar te verlengen. Woensdagmiddag 7 juni ondertekenden burgemeester Henk Jan Meijer, Taco Weertman namens SWZ, Evert Leideman van deltaWonen, Anne Riemersma van Travers en Kees de Kruijff teamleider bij de politie het convenant in het Wijkcentrum Holtenbroek. Vooral de Buxtehudestraat en flats in de Palestrinalaan zullen extra aandacht krijgen. Volgens wijkmanager Van Hattum stapelen problemen zich soms op. "Een laag inkomen, taalachterstand en werkeloosheid maken mensen in hun persoonlijk leven kwetsbaar." Ook de komende jaren zal er een instroom zijn van nieuwe huurders met dezelfde problematiek en dat zal in de wijk opgevangen moeten worden. Volgens Wim van Hattum is de wijk samen met de verschillende instellingen in staat dit op te vangen zonder de problemen in de wijk te vergroten. Het nieuwe convenant richt zich niet meer alleen op Holtenbroek 3, maar ook in delen van Holtenbroek 2 en 4 is extra inzet van de wijkwerkers noodzakelijk.

Hennie Vrielink

Artikel delen: