Zwolse stadsdijken niet hoog genoeg

Zwolle – Zwolle is niet veilig bij hoog water en loopt risico’s van overstroming. Vooral de stadsdijken langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water tot aan de keersluis in het Zwarte Water bij de Pannekoekendijk zijn niet hoog genoeg en op sommige plekken ook te zwak. Maar ook de noord- en oostoever van het Zwarte Water tot aan de monding van de Vecht zijn onvoldoende bestand tegen hoog water. De rijksoverheid heeft in 2014 nieuwe en strengere veiligheidseisen gesteld, waaraan de Zwolse stadsdijken niet voldoen. Grote delen van de stadsdijken zijn zelfs afgekeurd. Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en risico’s van hoog water nemen toe. Waterstad Zwolle is kwetsbaar voor hoog water. In totaal moeten de stadsdijken over een lengte van 7,5 kilometer worden verbeterd. Ook dijken die dwars door de stad lopen tot bijna aan de stadsgracht. Vooral de woonwijk Holtenbroek en bedrijventerrein Voorst zullen in hun directe omgeving te maken krijgen met dijkverhogingen; ook zal dit gevolgen hebben voor de natuur en het landschap van Westerveld.

stadsdijk.jpg 
Stadsdijk
Foto: Hennie Vrienlink

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft afgelopen jaren met bedrijven, overheden, bewoners en milieuorganisaties besproken hoe de overstromingsrisico’s het beste kunnen worden aangepakt. Een andere mogelijkheid voor de waterveiligheid van Zwolle is het aanleggen van een waterkering in het Zwarte Water ten noorden van Zwolle, die bij hoge rivierstanden het water van de Vecht tegenhoudt. In dat geval is dijkversterking niet nodig. Het Waterschap kiest echter voor dijkversterking, omdat dit goedkoper is en een eventuele nieuwe Zwartewaterkering bij hoog water een extra obstakel is voor het scheepsvaartverkeer en meer onderhoud vergt. Besluitvorming hierover zal worden afgestemd met de gemeente Zwolle en Provincie Overijssel. 

Als er na de zomer definitief wordt gekozen voor dijkversterking en -verhoging zullen tot en met 2019 de (deel)plannen verder worden uitgewerkt samen met de gemeente en belangengroepen. Aanvragen voor bijbehorende vergunningen zullen ter inzage worden gelegd. Als dit traject volgens planning verloopt kan in 2020 gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden en in 2022 worden afgerond.

Het Waterschap houdt op woensdag 21 juni van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in Wijkcentrum Holtenbroek voor alle inwoners, betrokkenen en geïnteresseerden. Er wordt niet alleen informatie verstrekt, maar men kan ook zijn opmerkingen kwijt en antwoord krijgen op vragen.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Iets kan ik niet volgen. Balg stuw bij Ramspol. Dit moet voldoende zijn, lijkt mij zo. En natuurlijk werd Zwolle vroeger redelijk beveiligd door stenen dijkjes in de binnenstad. En stroomde de stad over vanwege een NW storm vanuit de Zuiderzee nou ja….En zo’n dure Balg stuw werkt ook toch?


    ⚠️ Meld

  2. @janK

    Die balgstuw is bedoeld voor opstuwend water vanuit het ketelmeer. Niet voor water uit de Vecht, Zwarte Water of IJssel wat vanuit het binnenland stroomt.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.