Gemeenteraad worstelt met windmolens

Zwolle – De oppositiepartijen SP, Swollwacht, Groen Links en het CDA hadden een spoeddebat aangevraagd over het opstappen van wethouder Filip van As, maar maandagavond werd er eigenlijk alleen maar gepraat over de windmolens op industrieterrein Voorst bij Scania. Het spoeddebat begon met inspreker Maarten Epema namens de drie lokale initiatiefnemers Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie, die de windmolens willen bouwen. Epema vroeg om spoedige besluitvorming van de gemeente over de plaatsing van windmolens "volgens de door uzelf eerder afgesproken procedure". In oktober 2015 hebben de initiatiefnemers hun voorstel aangeboden aan de gemeente. "We hebben toen niet gelijk een vergunning aangevraagd, maar wilden de gemeente ruimte geven voor een discussie met de omgeving." Volgens Epema doet uitstel of afstel geen recht aan de inspanningen van al degenen die zich hebben ingezet voor dit plan om Zwolle te verder te verduurzamen. Oorspronkelijk wilden de initiatiefnemers drie windmolens, maar gaan nu akkoord met twee turbines.

dsc_1500.jpg 
Plek waar de windmolens zullen komen te staan
Foto: Hennie Vrielink

Het college van B & W wil voor de zomer nog een ambitienota naar de gemeenteraad sturen over de energietransitie en in het najaar "een afwegingskader" op basis waarvan een besluit kan worden genomen over de windmolens op Voorst. Patrick Rijke van Groen Links vindt dit uitstel en is van mening dat "de verduurzaming in deze coalitie niet in goede handen is." Hij pleit voor snelle besluitvorming conform het eerder afgesproken tijdstraject. Inspreker Epema had al eerder aangegeven dat de gemeente "al ruim de tijd heeft gehad een toetsingskader vast te stellen." William Dogger van Swollwacht wil dit onderwerp juist over de verkiezingen van 2018 heen tillen. Partijen kunnen dan in hun verkiezingsprogramma aangeven of ze voor of tegen windmolens zijn en dan kunnen de inwoners van Zwolle daarmee rekening houden bij het geven van hun stem. Swollwacht heeft inmiddels meerdere malen aangegeven tegen windmolens op Voorst te zijn "en ook elders in de stad." 

Gerdien Rots van de ChristenUnie en Eefke Meijerink van de PvdA vinden verduurzaming zo’n belangrijk onderwerp, dat een zorgvuldige besluitvormingsprocedure over de energietransitie nodig is zoals het college voorstelt. William Dogger verweet collegepartij PvdA dat ze twee weken geleden "met gestrekt been" het debat met Filip van As over de energietransitie aanging, waardoor Filip van As het gevoel kreeg van onvoldoende politiek draagvlak. Meijerink zie daarover: "We wilden van het college een brede visie op de gewenste energiemix en waren teleurgesteld dat die er niet lag, waardoor we niet konden beslissen over het initiatief Voorst." Enkele partijen suggereerden ook dat de Christen Unie haar wethouder in het debat onvoldoende steunde en Dogger scherpte dit nog aan door te stellen dat de CU haar wethouder "liet bungelen" door van hem te verwachten dat "er wel een extra tandje kon worden bijgezet." Gerdien Rots van de Christen Unie pareerde dit gelijk met de opmerking dat ze de wethouder altijd hebben gesteund.

De andere coalitiepartij VVD hecht aan zorgvuldige besluitvorming, maar Thom van Campen benadrukte met name het belang van "energietransitie met draagvlak" en herhaalde het eerdere standpunt dat de VVD zeer sceptisch is over windmolens op Voorst. Daarmee kiest deze partij toch een andere opstelling dan coalitiepartij D66, die bij monde van Sonja Paauw aangaf dat draagvlak belangrijk is, "maar niet het belangrijkste." Volgens haar heeft Zwolle windmolens nodig en "er zullen altijd enkele mensen zijn die tegen windmolens zijn." Martijn van der Veen van het CDA zei daarover "als een initiatief grote weerstand oplevert hebben we een probleem." Wethouder Ed Anker, die na het vertrek van Van As verantwoordelijk is voor de energietransitie streeft naar snelle, maar ook een zorgvuldig besluitvormingsproces "met zoveel mogelijk medestanders." Anker gaf aan dat gemeentebeslissingen worden gebaseerd op het algemeen belang en dat hij zich zal inzetten dit besef ook over te brengen naar Zwollenaren die mogelijk teleurgesteld zullen worden.

Het college zal voor de zomer haar energieambitie bij de gemeenteraad neerleggen en in het najaar het afwegingskader voor besluitvorming over de windmolens. Brammert Geerling van de SP vatte dit samen richting coalitiepartijen: "De VVD wil kaders om nee te kunnen zeggen en D66 om ja te kunnen zeggen en de Christen Unie en PvdA zitten daar ergens tussenin."

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 13
 1. We moeten in Nederland eens stoppen met al die (belasting)geld verspillende bezwaarprocedures. Deze windmolems komen op een bedrijventerrein, alleen al om die reden is bezwaar daartegen je reinste flauwekul. De aarde warmt in rap tempo op dus milieumaatregelen zijn keihard nodig. Windenergie is 1 van de alternatieven voor de huidige energiebronnen, gemeente Zwolle, plaats die dingen en laat de klagers maar lekker ergens anders gaan wonen.


  ⚠️ Meld

 2. Energie transitie!
  Iedereen weet dat de kosten van een molen niet opwegen tegen het gegenereerde vermogen. Veel mensen weten helemasl niet wasr ze het over hebben.
  In voorgaande artikelen heeft taupe het vaak gehag ovef c02.geen plant groeit zonder dit magische gas.
  Laat lekker staan die kolencentrales


  ⚠️ Meld

 3. Leonardo67 houdt niet van democratie zo te valt lezen aan zijn reactie, misschien is het beter dat jij gaat verhuizen naar zo’n dictatoriële bananenrepubliek Leonardo67 😀


  ⚠️ Meld

 4. Klets niet Jeanine, ik vind dat een gekozen gemeenteraad prima dit soort besluiten kan nemen zonder ellenlange bezwaarprocedures.


  ⚠️ Meld

 5. De geschiedenis herhaalt zich. Don Quichot verloor de strijd tegen windmolens eeuwen geleden al. Ook wethouder van As legt hierom het loodje, die is opgestapt, en nu ligt de rest van de gemeenteraad met windmolens overhoop.
  Wat is dat toch met die windmolens? Een beetje tegenwind moet toch kunnen? 🙂


  ⚠️ Meld

 6. Taupe zijn reactie is precies de reactie zoals ook een bedrijf als BP of een andere grote vervuiler als Shell of Engie zou doen. Geld boven alles en het milieu daar ondergeschikt aan!! Jammer en kortzichtig!


  ⚠️ Meld

 7. Haha, Jeanine hoe voorspelbaar, weglopen als je een antwoord krijgt dat jou niet aanstaat. Democratie is eens in de 4 jaar gaan stemmen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad. Dat betekent ook dat diezelfde gemeenteraad besluiten kan nemen. die niet overeenkomen met je eigen stemgedrag. Als die besluiten met meerderheid van stemmen worden genomen dan dienen we dat te accepteren. Simpel.


  ⚠️ Meld

 8. Dat een wethouder ‘sneuvelt’ over dit onderwerp, zegt mijn inziens meer over de capaciteiten van de wethouder, dan over het onderwerp, wat volgens mij een legitiem onderwerp.

  Wat Leonardo67 zegt ben ik het mee eens, een gekozen gemeenteraad mag en moet besluiten nemen die, als het goed is, in het belang zijn van alle Zwollenaren.

  Dat dan vervolgens een relatief kleine groep hier ‘hinder’ van ondervangt, wat dan volgens mij ook vol hangt met (onderbuik) gevoelens en subjectieve reacties, want laten we wel zijn, deze plek straalt sowieso al niet van de schoonheid, dat zul je altijd houden. Maar een inwoner van een stad mag ook begrip tonen voor ontwikkelingen die plaatsvinden in een stad en die uiteindelijk denk ik goed zijn voor de ontwikkeling van de stad.


  ⚠️ Meld

 9. Wat vervelend zo’n molen aan de horizon, nee dan liever een kerncentrale ver ver weg, niet in mijn tuin… bij iemand anders in de tuin. Om de vier jaar zijn er verkiezingen mensen, lees voortaan de plannen van de partijen etc… dan weet je waar je voor stemt. Enn dan niet zeuren als zo’n gast gewoon zijn werk doet, besturen. Daar had je hem of haar voor gekozen. En hoed je voor roeptoeterpasrtijen ( SP/PVV ) Die reageren op het nieuws en dan aandacht gaan trekken. Als je als bestuurder je werk doet, heb je geen tijd voor geroeptoeter..


  ⚠️ Meld

 10. @Zwollenaarffback:
  Ik ben het met je eens dat bedrijven het beste voor hun portemonnee kiezen. En daarmee zal er altijd een afweging gemaakt worden.
  Nuon, Essent, Engie hebben in de tijd dat er capaciteit gevraagd werd door de overheid centrales bijgebouwd (3 nieuwe kolencentrales kostten 6 Miljard Euro. Bron:NRC). Deze plannen zijn ruim vóór de crisis genomen en betreffen miljarden investeringen. De nieuwste kolencentrales zijn de schoonste in hun soort, maar stoten inderdaad veel CO2 uit. Projecten om dit af te vangen en ondergronds op te slaan komen niet van de grond oa door eenzelfde groep NIMBY’s; ik zou ook niet staan te springen overigens. Je kan de partijen verwijten dat ze geen goede inschatting gedaan hebben.

  Deze partijen zitten nu met deze centrales in de maag, mede doordat in de rest van Europa de tranisitie sneller gaat. Sloten met geld gaan daar als subsidie door de markt, dat kan een keuze zijn.
  Je ziet nu dat de fossiele takken van de Energiereuzen van weleer in aparte BV-tjes komen te staan. Naar mijn idee om ze te verkopen of af te stoten/sluiten als de overheid over de brug komt. De centrales zijn al enorm afgewaardeerd, een grote kostenpost dus. Als de overheid morgen met een goede afkoopsom komt, denk ik dat de kolencentrales overmorgen dicht zijn. Echter zullen de bruinkoolcentrales over de grens dan overuren gaan draaien. CO2 stopt niet bij de grens.

  Ik zie alleen ook dat deze bedrijven hun pijlen steeds meer richten op duurzaam. Shell heeft recent nog aangegeven dat ze liever windparken op zee wil die 10 keer groter zijn dan de voorgenomen plannen. En ja, daar verdienen zij dan geld aan, wetende dat fossiel op zijn retour is, moeten ze ook wel veranderen. Met hun kennis van bouwen op zee is het ook logisch dat zij dit voorstel doen, niet erg veel concurrentie.
  De energiebedrijven maken ook een omslag. Biovergisters voor groen gas, windparken, stroom uit waterkracht, zonnepanelen, etc.

  Zolang er geen grootschalige opslag van electriciteit mogelijk is, zal je altijd afhankelijk zijn van de grote centrales om het net af te regelen. Daarom ben ik voorstander van het geleidelijk afbouwen van de fossiele centrales, terwijl ik ook groot voorstander ben om zo snel mogelijk de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen.

  On topic:
  Bovenstaande gezegd hebbende, denk ik dat deze windmolens een prima bijdrage kunnen leveren. Als de NIMBY’s nergens water bij de wijn willen doen, is de transitie in Nederland gedoemd te mislukken.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.