Wethouder Nelleke Vedelaar reikt certificaten uit

Zwolle – In het najaar van 2016 heeft Stichting Lift, namens de gemeente Zwolle, een aantal vrijwilligers getraind om een Budgetkring te starten. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels afgerond. Op vrijdag 16 juni 2017 ontvingen 4 Budgetkringbegeleiders en 20 deelnemers aan de Budgetkring het certificaat van wethouder Nelleke Vedelaar en dr. Jeanine Schreurs, directeur van Stichting Lift.

-afb-sociaal-domein.jpg 

Na een presentatie van Regina Koudijs, accountmanager afdeling Inkomensondersteuning, en Jeanine Schreurs werd er met aandacht geluisterd naar een aantal hartverwarmende ervaringsverhalen. 

Vervolgens was het woord aan wethouder Nelleke Vedelaar die haar bijzondere waardering uitsprak voor zowel de begeleiders als de deelnemers die zoveel tijd en energie in de Budgetkring hebben gestoken. Volgens de wethouder zijn ze daarmee een groot voorbeeld voor anderen. De bijeenkomst werd uiteindelijk afgesloten met een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Wat is een Budgetkring?
Iedereen die meer greep wil krijgen op zijn budget heeft baat bij een Budgetkring. Het is een werkgroep waarin men wordt gestimuleerd bewust en zorgvuldig met zijn geld en zijn leven om te gaan. Het is een leefstijlprogramma met de unieke aanpak van Gelukkig met Genoeg. Een kring bestaat uit ongeveer acht personen, die elke twee weken bij elkaar komen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. In totaal gaat het om vijftien bijeenkomsten. Deelnemen aan een kring is gratis.

Doel Budgetkring
Het belangrijkste doel van een Budgetkring is dat de deelnemer in een verander modus komt, en weer grip krijgt op zijn budget. Zodat men zijn financiële problemen weer beter aan kan, en daarnaast sterker en positiever wordt. Budgetkring begeleiders krijgen daarom een intensieve training in het eerste jaar, en nemen zelf ook actief deel aan het programma van de Budgetkring.

Lees hier meer informatie.

Artikel delen: