Energie en grondstoffen uit afvalwater bedrijven

Zwolle – Afvalwater van grote bedrijven kan een bron zijn voor grondstoffen en energie. Nieuwe technologie biedt nieuwe kansen. Samen met de grote bedrijven in zijn werkgebied gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verkennen wat de mogelijkheden zijn.

wc-sloffen.jpg 

Dat afvalwater (rioolwater) niet meer wordt gezien als afval, maar als bron voor grondstof en energie geeft een nieuwe kijk op het afvalwater van grote bedrijven. Bedrijven vragen het waterschap om advies en samenwerking voor het zuiveren van hun afvalwater, het winnen van grondstoffen en het opwekken van energie en warmte daaruit.

De grote hoeveelheden afvalwater van bedrijven kan invloed hebben op de werking van de rioolwaterzuivering, de benodigde energie, de kwaliteit van water in rivier, kanaal of sloot én op de kosten voor het waterschap en overige ‘lozers’ van afvalwater, zoals inwoners en kleinere bedrijven.
Samen met grote bedrijven gaat het waterschap in beeld brengen wat mogelijk is om te komen tot een meer duurzame samenleving en een circulaire economie.

"Kans bij investeren en nieuwbouw"
"Vooral op het moment dat investeren nodig is op een rioolwaterzuivering of bij een bedrijf is het zinvol af te wegen wat optimaal is: zuiveren van afvalwater op locatie van een bedrijf of op de rioolwaterzuivering", licht waterschapsbestuurder Karst Spijkervet toe. "Denk aan technische mogelijkheden om grondstoffen of energie terug te winnen uit het afvalwater om het zelf weer te gebruiken."

Het verkennen van de mogelijkheden gebeurt op landelijke schaal. De Nederlandse waterschappen hebben zich verenigd in de Energie- en Grondstoffenfabriek. Daar wordt onderzoek gedaan en kennis gedeeld. Zodoende zijn er al vele kansen benut en in de praktijk uitgevoerd. Afvalwater van grote bedrijven is mogelijk een nieuwe tak aan de boom van waterschapsenergie en het winnen van grondstoffen.

"In de zoektocht kijken we kritisch naar baten en lasten", gaat Spijkervet verder. "Zowel voor het waterschap als voor de bedrijven. Zo stellen we de camera onder andere scherp op kostenverlaging, waterkwaliteit, economische ontwikkeling van de regio, investeringsrisico’s, terugverdientijd en de wijze van samenwerking met de ondernemers."

Mee informatie op www.efgf.nl  en www.waterschapsenergie.nl

 

Artikel delen: