Waterschap beperkt nadelige gevolgen droogte

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta volgt in zijn werkgebied de effecten van de droogte voor het waterpeilbeheer op de voet. Dit gebied strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen.

beregening_foto_waterschap.jpg 

Om voldoende water beschikbaar te houden voor met name landbouw en natuur, zijn de waterpeilen op maximaal peil ingesteld. Dit gebeurt waar mogelijk door het inlaten van water vanuit bijvoorbeeld de IJssel, De Vecht en de Drentse kanalen. Hiervoor gebruiken we op dit moment 70 tot 80% van de beschikbare capaciteit.

verdroging_foto_henk_lomulder_waterschap.jpg
Foto: Hans Lomulder  

Vanaf afgelopen zondag staat de waterinlaat bij het gemaal Stroink (tussen Vollenhove en Blokzijl) open. Dit om het peil in het waterrijke Noordwest Overijssel op voldoende niveau te houden. Door de hoge temperaturen groeien de watergangen snel dicht. Daarom steekt het waterschap veel energie in het schoonhouden hiervan. Dit is van groot belang voor een goede aan- en afvoer van water. De graszoden op de dijk langs de Overijsselse Vecht houdt het waterschap in verband met verdroging extra in de gaten. In de hoger gelegen delen van Drenthe en Salland waar geen wateraanvoer mogelijk is, zakken de peilen weg of zijn watergangen inmiddels drooggevallen. In het werkgebied van het waterschap zijn op dit moment geen beregeningsverboden ingesteld Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal wanneer nodig passende maatregelen nemen.

 

Artikel delen: