Deel van reconstructie Willemskade afgerond

Zwolle – Vanaf dinsdag 27 juni zijn het trottoir en tweerichtingsfietspad op de Willemskade tussen de Harm Smeengekade en Emmastraat weer toegankelijk. Voetgangers en fietsers kunnen dan via de zijde van de horeca en bedrijven richting de IJsselhallen. Met de openstelling van het noordzijde voet- en fietspad is het eerste deel van de reconstructie Willemskade afgerond.

Het autoverkeer blijft in één richting vanaf de Veerallee naar de Westerlaan mogelijk. anaf dinsdag 27 juni wordt het verkeer ter hoogte van de Kamperlijn via de zijde van benzinepomp Shell geleid. Aannemer Van Gelder legt er een nieuwe fiets- en voetgangersoversteek aan. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke oversteek ter hoogte van de Westerlaan via het terrein van City Post tot voorbij de werkzaamheden

Doorkijk
Tot nu toe lopen de werkzaamheden op schema. De aannemer werkt verder om vanaf eind juli het autoverkeer vanaf de Harm Smeengekade richting de Rieteweg mogelijk te maken. De werkzaamheden van Van Gelder gaan zich nu concentreren in het zuidelijk deel van het plangebied (aan de zijde van de Westerlaan). Op www.zwolle.nl/willemskade staat meer informatie over het reconstructieproject.

 

Artikel delen: