Oprichting Platform Lokale Energie Initiatieven

Zwolle – Op 27 juni is tijdens de feestelijke start van de uitvoering van het programma Nieuwe Enerige Overijssel het Platform Lokale Energie Initiatieven opgericht. Het platform versterkt de samenwerking tussen lokale energie-initiatieven en draagt daarmee bij aan de realisatiekracht en successen van afzonderlijke initiatieven. Annemieke Traag, gedeputeerde Energie, Milieu en Europa, benadrukte deze avond in Almelo met een toelichting het belang van de lokale energie initiatieven in het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023). Provincie Overijssel heeft samen met kernpartners de doelstelling 20% nieuwe energie in 2023 vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel.

Overijssel kent inmiddels negentig lokale energie-initiatieven. De initiatieven bestaan veelal uit vrijwilligers die met enthousiasme op lokaal niveau projecten ontwikkelen die bijdragen aan de energietransitie en de samenleving. Waar de één zich richt op een zonneproject met de buurt, is de ander bezig met de realisatie van windmolen, een lokaal warmtenetwerk of aan het pionieren met opslag. Deze initiatieven vergroten het lokaal draagvlak voor energieopwekking in de omgeving en stimuleren participatie van omwonenden. Het Platform beoogd het delen van kennis en ervaringen om initiatieven verder te helpen.

Samenwerking als sleutel
De wens voor een versterkte samenwerking kwam vorig jaar naar voren tijdens de verschillende sessies die de partners vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 organiseerden. Om te komen tot een juiste vorm van samenwerking, die echt bij de initiatieven past is een zorgvuldig proces ingericht, waar de initiatieven zelf de richting bepaalden. "De initiatieven verschillen sterk in ambitie en behoefte, maar hadden wel allen de insteek: laten we alsjeblieft samenwerken, maar het niet al te ingewikkeld maken. Passend is een samenwerkingsvorm die open en uitnodigend is. Daarom is er gekozen voor een platform, dat zich in de tijd kan ontwikkelen. Dat past heel erg bij het Overijsselse: praktisch, meters maken en gericht op dat de initiatieven hier lokaal floreren", aldus Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, die het proces faciliteerde.

Kernwaarden Platform
Lokale energie initiatieven kunnen lid worden van het Platform Lokale Energie Initiatieven als zij een maatschappelijk doel dienen en de zeggenschap lokaal/ regionaal geregeld is. Met het lidmaatschap van het platform onderschrijven ze de kernwaarden: openheid, wederkerigheid, belangenbehartiging, toegankelijkheid en collectiviteit. Daar kunnen de lokale energie-initiatieven elkaar dan ook onderling op aanspreken.

Artikel delen: