Zwolle genomineerd voor Ei van Columbus

‘De visie op de ondergrond van Zwolle’ is opnieuw genomineerd, ditmaal voor het Ei van Columbus. Deze tweejaarlijkse landelijke prijsvraag, uitgeschreven door zeven ministeries: VROM, EZ, LNV, OCW, BZ, VenW en VWS zoekt vernieuwende, duurzame initiatieven. In totaal zijn er 238 inzendingen. Het Zwolse initiatief werd met nog drie andere projecten genomineerd in de categorie maatschappelijke initiatieven.

Het Zwolse onderzoek past uitstekend in het gedachtegoed van Samen maken we de stad, blijkt uit het jurycommentaar: “De jury is onder de indruk van de samenwerking tussen alle partijen en de integrale aanpak van Visie op de Ondergrond. Deze strekken tot voorbeeld voor andere maatschappelijke projecten. Ook de wijze waarop deskundigheid uit burgers gehaald is, verdient waardering. Een waar ‘maatschappelijk’ initiatief.” Daarnaast zegt de jury overtuigd te zijn van de duurzaamheidswinst die met dit initiatief bereikt kan worden.

De vakjury heeft in totaal 16 nominaties uitgedeeld in de vijf categorieën. Uit iedere categorie wordt komend voorjaar een winnaar verkozen die een prijs uitgereikt krijgt van 12.500 euro. De vakjury roept ook één overall winnaar uit. Meer informatie is te vinden op de website www.ei-van-columbus.nl.

Doorbraak in duurzaamheid

De Zwolse visie stelt dat de ondergrond veel meer dan nu een plaats moet krijgen bij de ontwikkeling van de stad. Daarmee wordt het economisch aantrekkelijk om duurzame keuzes te maken: aansluiting op een koude-warmteopslag levert 150 miljoen euro besparing op de energierekening op in 25 jaar voor burgers en bedrijven. 

Een ander voorbeeld is het combineren van sanering van vervuilde grond en verwarming of koeling van gebouwen via dezelfde installatie. Dat brengt eveneens de CO2-uitstoot omlaag, vervuilde grond wordt schoner en dat alles belast het milieu minder. De claim uit de visie is dan ook dat het bedrijven en consumenten kan verleiden tot duurzaam gedrag!

Verbluffende resultaten zijn:
1. CO2-reductie van 17%
2. Kostenverlaging van 75% voor de bodemsaneringsoperatie (ruim 100 miljoen euro in 25 jaar)
3. Genereren van financiële middelen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied

4. Duurzaam waterbeheer: droge voeten en tegelijkertijd het voorkomen van verdroging
5. Schone drinkwatervoorraad voor de generaties na ons
6. Aantrekkelijk aanbod van warmte, koude en water voor bedrijven en huishoudens (150 miljoen euro besparing op de energierekening van burgers en bedrijven in 25 jaar)

In het Gemeentelijk informatiecentrum, Grote Kerkplein 15, kunnen belangstellenden binnenkort de voorlichtingsfilm ‘De ontdekking van de ondergrond van Zwolle’, gaan bekijken. In deze film wordt uit de doeken gedaan wat de visie inhoudt, en hoe het werkt en leidt tot meer duurzaamheid.

Gerard Dijkema: “Zoals te verwachten trof de jury in de categorie duurzame maatschappelijke initiatieven veel variatie. Sommige inzendingen hebben een maatschappelijk karakter vanwege hun resultaat/opbrengst, bijvoorbeeld voordelen voor bepaalde groepen mensen. Andere initiatieven zijn ook maatschappelijk door de partijen die bij de totstandkoming zijn betrokken. Soms is er iets moois ontstaan omdat twee verschillende werelden elkaar ontmoeten.”

Motivatie keuze vakjury:

Wieke Alting: ”De jury is onder de indruk van de samenwerking tussen alle partijen en de integrale aanpak van Visie op de Ondergrond. Deze strekken tot voorbeeld voor andere maatschappelijke projecten. De jury is bovendien overtuigd van de duurzaamheidswinst die met dit initiatief bereikt kan worden. Ook de wijze waarop deskundigheid uit burgers gehaald is, verdient waardering. Een waar ‘maatschappelijk’ initiatief.”

Artikel delen:

Reageer