Ambelt in de regio gaat door op lokale scholen

Zwolle – Op maandag 3 juli zetten de bestuurders van alle overnemende partijen en de vakbonden hun handtekening onder de afronding van de grootscheepse operatie ‘Ambelt Kiest Koers’. De Ambelt, een instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle, draagt op 1 augustus een groot deel van haar locaties, leerlingen, medewerkers en onderwijsaanbod in de regio over aan lokale schoolbesturen. In Zwolle, Steenwijk en Hardenberg blijft de Ambelt bestaan.

ambelt1.jpg

Ondanks de dalende leerlingenaantallen als gevolg van de wetgeving rond passend onderwijs gaat er geen school dicht en blijft de expertise en werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. De besturen, medezeggenschappen van alle kernpartners en de vakbonden zijn akkoord. De ondertekening vond plaats tijdens het een minisymposium Koers Kiezen in Passend Onderwijs. Een van de sprekers op het symposium, Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-raad: "Het gaat hier om bestuurders met lef en doorzettingsvermogen. Goede voorbeelden moet ons helpen passend onderwijs verder vorm te geven." Van Asseldonk reikte alle bestuurders die betrokken zijn bij Ambelt Kiest Koers een brevet van lef en vermogen uit.
Ook Jan Brink, wethouder onderwijs van de gemeente Zwolle, complimenteerde alle betrokkenen. "We zijn in Nederland heel ingewikkeld georganiseerd. Passend onderwijs blijft een zoektocht. Je moet je nek durven uitsteken: het niet een moetje laten zijn, maar moed hebben."

In Zwolle blijft de Stichting de Ambelt bestaan en gaat een bestuurlijke personele unie aan met Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). In Meppel komt de Ambelt onder bestuur van Stad & Esch. "De Ambelt is al onderdeel van het Onderwijspark Ezinge en maakt al gebruik van praktijkruimtes van Stad & Esch. Ook de praktijkdocenten kennen elkaar al goed", aldus Peter de Visser, directeur bestuurder van Stad & Esch.
Apeldoorn: De Ambelt gaat voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op het Gentiaan College en het speciaal onderwijs (SO) op Markerichtersveld een fusie aan met De Onderwijsspecialisten in Arnhem.
Deventer: Het Etty Hillesum Lyceum neemt het VSO van de Ambelt in Deventer over.
In Nunspeet en Elburg wordt het VSO van de Ambelt overgedragen aan ’s Heeren Loo Onderwijs. In Elburg zal de huidige samenwerking tussen Ambelt en het Nuborgh College door ’s Heeren Loo worden overgenomen en gecontinueerd. Met de integratie van Ambelt Nunspeet en de Locaties Rietschans en Emaus College van ’s Heeren Loo Onderwijs ontstaat een school voor voorgezet speciaal onderwijs op de Noordwest Veluwe.
Het VSO Steenwijk wordt overgedragen aan RSG Tromp Meesters. De Ambelt is al gevestigd in het gebouw van RSG Tromp Meesters.

 

Artikel delen: