Bakker in raad van toezicht stichting Empower

Zwolle – Stichting Empower uit Zwolle heeft een nieuwe raad van toezicht. Bram Bakker psychiater en medisch directeur bij Sitagre , Pim van der Wildt, organisatie-adviseur en Marcel Jagersma, projectmanager Orion&Legacy bij KPN, vormen gezamenlijk de raad van toezicht. Ronald Vis, radical manager in Sales en Marketing en Eddie Sevink, o.a. oprichter van centrum beweging en inspanning vormen samen met Wilco Voulon het nieuwe bestuur. Laatst genoemde is door de raad van toezicht en bestuur benoemd als directeur bestuurder.

bram-bakker_header.jpg 

Met de uitbreiding van de raad van toezicht en het bestuur wordt een bredere kennis voor de diensten en activiteiten gerealiseerd. Uitgaande van de specifieke doelstelling wil het bestuur door samenwerking met specialistische GGZ instellingen, onderwijs, sportorganisaties, bedrijfsleven en overheden, de stichting nog beter verankeren in de samenleving.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Dit houdt onder mee in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun diensten.

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) , ADHD of behoefte aan een structuur verlenende omgeving. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid. De begeleiding is gebaseerd op de presentietheorie en -benadering van Prof. Dr. A.J. Baart. ( www.stichtingempower.nl  )

Artikel delen: