Eerste overwinning tegen huisjesmelkers

Zwolle – Maandagavond is de motie Meldpunt Huisjesmelkers aangenomen door de Zwolse gemeenteraad. Dit meldpunt is bedoeld om uitbuitend gedrag van huisjesmelkers tegen te gaan, zodat studenten op een veilige en verantwoorde manier een kamer kunnen huren.

De motie is maandagavond in de raadsvergadering behandeld en werd gesteund door een meerderheid van onder andere Swollwacht, SP, PvdA, CDA en GroenLinks. In eerste instantie is het meldpunt bestemd voor het aanpakken wangedrag van particuliere verhuurders richting studenten. Deze groep blijkt regelmatig extra kosten te verhalen op studenten, terwijl dat niet zou mogen. Ook achterstallig onderhoud is een veelvoorkomend probleem in studentenhuizen. Op langere termijn is het meldpunt voor álle verhuurders in de particuliere sector. 

Samen met de gemeente, huurcommissies en het juridisch loket gaat het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) het meldpunt opzetten. Met deze centrale aanpak kan er een zwarte lijst worden bijgehouden en kunnen huurders preventief worden gewaarschuwd. SOOZ-voorzitter Anja Schuurman: ,,SOOZ strijdt al een paar jaar voor het meldpunt, de aanname van deze motie is een eerste stap de goede kant op!”

Artikel delen: