Miljoenen voor baggeren van Zwolse Wateren

Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland zijn overeengekomen in de periode 2008-2011 gezamenlijk de Zwolse wateren te baggeren. Daartoe stelt de gemeente een krediet van 7.5 miljoen beschikbaar. De samenwerking tussen de partners wordt in februari 2008 in een overeenkomst vastgelegd.


Archieffoto van de start van het baggeren…

De waterbodems en de sliblaag van de Zwolse wateren in het stedelijk gebied zijn vervuild en door de groeiende sliblaag ondiep geworden. In 2007 is gestart met de sanering van de Achtergracht en Thorbeckegracht. Nu de partners hebben besloten alle Zwolse wateren schoon te maken, volgt in 2008 de sanering van de Singelgracht en het Zwatewater tot aan de Keersluis en in 2009 de Nieuwe Vecht, het Almeloos Kanaal en het Koelwaterkanaal. In de periode van 2010-2011 zijn het Zwartewater tot 1,5 kilometer voorbij de Keersluis, de Westerveldse Aa en de Willemsvaart inclusief de Katerveersluis aan de beurt.

Samenwerking

De gemeente Zwolle is, met uitzondering van de Westerveldse Aa, onderhoudsplichtige van de Zwolse wateren. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de voorbereidingen en uitvoering van waterbodemsaneringen. Provincie Overijssel is bevoegd gezag en stelt de ernst van de verontreiniging en de saneringsplannen vast.

In februari 2008 tekenen de partners de overeenkomst tot verdere samenwerking. Alle partijen brengen totaal 22,5 miljoen in.

De Zwolse wateren grenzen deels aan wateren van Rijkswaterstaat. Door waterstromingen zouden deze aangrenzende waterbodems zo mogelijk ook gesaneerd moeten worden om nieuwe vervuilingen uit te sluiten. De samenwerkende partners willen daarover nog nader overleg voeren met Rijkswaterstaat.

Artikel delen:

Reageer