Angel voorlopig uit energiedebat

Zwolle – De gemeenteraad debatteerde maandagavond over de ambitie van het gemeentebestuur om Zwolle duurzamer te maken. Het was niet de eerste keer dat dit onderwerp op de agenda stond. Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn en al over acht jaar moet de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 25% zijn verminderd en 25% van de energiebehoefte duurzaam worden opgewekt. Over deze ambitie en met name het initiatief voor drie windmolens op bedrijventerrein Voorst is wethouder Van As gestruikeld en hebben de drie initiatiefnemers van de windmolens hun plan ingetrokken. Voorlopig wordt het debat over de energietransitie niet belast met dit initiatief en is de angel er voor dit moment uit gehaald. Momenteel wordt nog maar 7% van de energie duurzaam opgewekt en daarom kan de ambitie van het gemeentebestuur als zeer uitdagend worden betiteld. "Daarvoor moeten we alle zeilen bijzetten," aldus Jan Slijkhuis van de PvdA.

Toch schaarden de meeste politieke partijen zich achter de ambitie van het gemeentebestuur in het besef dat dit de komende tientallen jaren een grote inspanning zal vragen. Volgende week maandag vindt finale besluitvorming plaats en zal deze ambitie met mogelijk enkele kanttekeningen vanuit de gemeenteraad naar verwachting worden aangenomen. Toch zal deze energietransitie grote impact hebben op de leefomgeving van de Zwollenaren, maar dat werd maandagavond nog niet concreet. Wethouder Ed Anker zegde toe dat er "voor de winter" een concreter "afwegingskader" zal worden aangeboden. Pas dan zullen de gevolgen voor de leefomgeving in de stad duidelijker worden of zoals William Dogger van Swollwacht het verwoordde: "het venijn zit in de staart", want dan wordt duidelijk hoeveel windmolens, zonneparken, besparingsmaatregelen e.d. nodig zijn en op welke plekken in de stad dit gevolgen heeft voor de ruimtelijke omgeving.  

Meerdere partijen pleitten voor meer regionale samenwerking en een actievere rol van het gemeentebestuur bij de energietransitie. "Het grondgebied van Zwolle is te klein om de ambitie te realiseren en daarom is samenwerking met andere gemeente nodig." Ook het draagvlak onder de bevolking werd door meerdere fracties als belangrijk toetsingspunt genoemd. De betaalbaarheid van deze ambitie voor de lagere inkomens werd aangestipt evenals eventuele belemmeringen voor bedrijven die deze ambities in de weg zouden staan. Enkele partijen denken zelfs dat het oprichten van een lokaal energiebedrijf kan bijdragen aan de verdere verduurzaming. De VVD is duidelijk tegenstander van verdere regelgeving en het afdwingen van verduurzaming bij bedrijven en particulieren. Sommige partijen misten de mogelijkheden van waterkracht van de IJssel en toepassing van geothermie in de ambities van het gemeentebestuur. Nieuwe stadswijken hoeven volgens sommige politieke partijen niet meer op het gasnet te worden aangesloten. Er werd gepleit voor " het vergroenen van de gemeentelijke leges". Ook wethouder Anker gelooft in een aanpak die Zwollenaren enthousiast maakt voor investeringen in hun woning en bedrijf. "We moeten zoveel mogelijk beweging maken en mensen helpen bij de individuele keuzes die ze op energiegebied maken."

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Weer een kans laten gaan om de doelstelling te halen. Betrek de jeugd bij deze discussie die zijn creatief en het gaat om hun toekomst!:P


  ⚠️ Meld

 2. Het verslag is goed, maar wel wat beknopt. GL en de PVDA willen toch graag windmolens in de stad, te weten 20 stuks. Ik begrijp niet wat het grote voordeel is van deze technisch achterhaalde subsidievreters? Misschien kan iemand vertellen waarom een windmolen zo interessant is, waarom het noodzakelijk is en wat juist de voordelen zijn tov zonnepanelen? Beide partijen zijn heilig overtuigd van noodzaak van dit middel.


  ⚠️ Meld

 3. Best eens met Anka. Aan de andere kant; zelfs de Parijse doelstellingen
  zijn een druppeltje koel water in een onafwendbaar opwarmende planeet.

  Deze keer veroorzaken ‘wij’ dat -is het argument- ,
  dus moeten ‘wij’ maatregelen nemen om te zorgen dat onze aanwezigheid door de planeet als geheel niet wordt opgemerkt 😉

  Zie dat in het perspectief van dat ongeveer om de veertigduizend jaar
  de sahara in een oerwoud verandert, en dan weer andersom, in woestijn. Heeft te maken met de schommeling van de baan van de aarde om de zon.

  En ja, als de temperatuur van het zeewater ook maar 1 graadje
  verandert, een weekje of twee, dan overleven de koraalriffen
  op de meeste plekken ook al niet.

  Zie dat in het perspectief ook van de opeenvolgende ijstijden op
  deze planeet. ’t is nog maar heel kort geleden dat aapjes als wij
  een begrip kregen over de planeet en ons bestaan als aapjes.

  Lang verhaal kort; er zit niks anders op dan bidden 😉 Voorlopig.

  Vertrouw op de religieuse kaste die bemiddelt tussen de mensen
  en de goden. Dat heeft ook een prijs natuurlijk. Ben ik me
  zeer bewust van.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.