Het succes van Zwolle actief

Zwolle – Zwolle Actief helpt veel dak- en thuislozen in Zwolle aan zinvolle dagbesteding en activering. Met individueel maatwerk, dat uitgaat van kansen, wensen en mogelijkheden werken dak- en thuislozen aan hun zelfredzaamheid en participatie. Deze resultaten maken Zwolle Actief succesvol en landelijk uniek. Dat concludeert het Verwey-Jonker instituut in een rapport dat namens de gemeente Zwolle de werkwijze van Zwolle Actief heeft geëvalueerd.

De kern van de aanpak is de werkwijze van de coaches. Door hen ruimte en vertrouwen te geven, zijn zij in staat om een goede band op te bouwen met de deelnemers van Zwolle Actief. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers aan Zwolle Actief erg positief zijn over de ondersteuning die zij van hun coaches ontvangen. Zij voelen zich gemotiveerd en zetten daardoor stappen die zij anders niet, of pas veel later, zouden zetten. Het lukt sommige deelnemers een vaste baan te krijgen. Anderen volgen een leertraject, hebben een werkervaringsplek of doen vrijwilligerswerk. Geen van de deelnemers aan Zwolle Actief wil terug naar de oude situatie van dagopvang.

De combinatie van het beëindigen van traditionele dagopvang voor dak- en thuislozen en het bieden van een individuele maatwerkaanpak is uniek in Nederland. Andere gemeenten bieden naast individueel maatwerk ook nog steeds dagopvang aan. Juist het beëindigen van een dagopvang heeft bijgedragen aan het succes van Zwolle Actief. Er is immers geen alternatief. Dit wordt door alle betrokken partijen bevestigd, maar vooral ook door de deelnemers zelf. Uit het evaluatierapport blijkt dat de aanpak van Zwolle Actief nog steeds relevant is. Het is een prima werkwijze om ook de komende jaren mee door te gaan. Er is veel draagvlak voor continuïteit van Zwolle Actief. Het college van burgemeester en wethouders stelt dan ook voor de komende jaren maximaal € 500.000 per jaar beschikbaar voor Zwolle Actief.

Artikel delen: