Gemeente steunt vernieuwingsplan Grote Kerk

Zwolle – De gemeente Zwolle is bereid de vernieuwingsplannen voor de Grote Kerk financieel te ondersteunen met een eenmalige bijdrage van in totaal 1 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag (9 ton) zal worden besteed aan de herinrichting van het monumentale gebouw. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor de herinrichting van een deel van het Grote Kerkplein. Door deze investeringen kan de Grote Kerk zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed toegankelijk centrum voor uiteenlopende culturele en educatieve activiteiten.

knipsel.jpg 

Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Met deze investering was al rekening gehouden in de meerjarenbegroting van de gemeente.

lichtplan_grote_kerk.jpg

Lichtplan Grote Kerk 

 

Prominent monument
De kerk staat prominent in het hart van de stad en is een rijksmonument. Het behoud ervan voor Zwolle is van evident belang en is alleen mogelijk indien er nieuwe gebruiksmogelijkheden worden ontwikkeld.
De Stichting Grote Kerk wil het gebouw laten uitgroeien tot ‘een sociaal en cultureel centrum in het middelpunt van de stad’ en samen met vele partners een aanvulling gaan bieden op het bestaande programma-aanbod.
De kerk is bovendien een beeld- en sfeerbepalend monument dat de verschillende routes verbindt die bezoekers en bewoners in het centrum nemen. Het gebouw versterkt het hart van de stad als ontmoetingsplek, met een kwaliteit die past bij de presentatie van Fundatie, Waanders in de Broeren, Drostehuis en andere parels.
Om deze functie te kunnen vervullen is een aantal aanpassingen nodig aan het gebouw en de omgeving.

Veranderingen

De belangrijkste veranderingen die het bestuur van de Stichting Grote Kerk in het gebouw wil doorvoeren zijn:
• Vernieuwing van de entrees aan de noord- (Grote Markt) en aan de zuidzijde (Grote Kerkplein) van de kerk. Hierdoor wordt de fysieke toegankelijkheid van het gebouw aantrekkelijker voor de bezoekers van de vele activiteiten die het stichtingsbestuur de komende jaren in de Grote Kerk wil ontplooien.
• Het verbeteren van de sanitaire – en veiligheids voorzieningen in het gebouw. Het aantal bezoekers van de Grote Kerk is in de periode 2014-2016 verdubbeld tot 135.000 per jaar. Wil de kerk zich verder ontwikkelen als ‘Academiehuis voor de stad’ en nog meer bezoekers kunnen ontvangen, dan moeten deze voorzieningen worden aangepast.
• Om een goed podium te kunnen bieden aan bijvoorbeeld concerten, theateruitvoeringen, congressen, exposities en bijeenkomsten zijn ingrijpende verbteringen nodig van de licht- en geluidsinstallaties.

De Stichting Grote Kerk draagt zelf ook een vergelijkbaar bedrag (9 ton) bij aan het vernieuwingsplan. Voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten is een Programmaraad opgericht waarin een groot aantal culturele en educatie instellingen uit Zwolle deelnemen.

 

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Natuurlijk is het goed om te zorgen dat de kerk behouden blijft voor de toekomst.
  Ik hoop wel dat ze de binnenkant niet teveel zullen ontsieren maar met beleid de aanpassingen zullen inpassen in het interieur.
  En dat ze van de buitenkant al helemaal zullen afblijven.
  Is het moeilijk??????
  Ik zou zeggen, ga anders eens in Londen kijken hoe (zeer)oude gebouwen
  worden ontzien ondanks alle nieuwbouw die er omheen plaats vindt.  ⚠️ Meld

 2. Ik krijg buikpijn als ik die tekening zie van hoe de hoofdingang eruit moet komen te zien… Die oude deuren horen ook bij de geschiedenis en cultuur van onze stad. En inderdaad hopende dat ze buiten de buitenkant ook de binnenkant laten zoals het is. Dit is een gebouw die vanbinnen de geschiedenis verteld van onze voorouders en daar zit een rode draad aan vast die tot nu toe te zien is. In het buitenland weten ze beter hoe om te gaan met historische kerken. Ik heb het idee dat men nog wel even door zal gaan om deze oude gebouwen te verprutsen voor de toekomst. Het is dan ook te hopen dat deze stichting ter ziele gaat wegens wangedrag.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.